Can та Could Модальні дієслова

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальне дієслово can має багато відтінків значення, і його можна перекласти українською як «можу», «можна», «не може бути», «невже…?». Він використовується для вираження вміння, фізичної можливості виконати щось, дозволу або заборони, прохання, впевненості або сумніву в чомусь, неможливості чогось тощо.

Модальне дієслово can в формі минулого часу або при узгодженні часів вживається у формі could. Can не може утворювати форми майбутнього часу, тому в таких випадках замість модального дієслова використовується конструкція to be able to в формі майбутнього часу.

Стверджувальне речення

В стверджувальних реченнях модальне дієслово can використовується тільки у поєднанні з простим інфінітивом (першою формою) смислового дієслова без частки to.

 • I can swim. – Я вмію плавати.
 • It can be true. – Це може бути правдою.
 • You can use my pen. – Ти можеш покористуватися моєю ручкою.

Форма минулого часу модального дієслова can (could) в ствердженні може використовуватися з простим інфінітивом смислових дієслів, а також з доконаним інфінітивом в значенні докору через певну невиконану дію.

 • We could run fast when we were young. – Ми могли швидко бігати, коли були молодими.
 • She said Jack could take her car. – Вона сказала, що Джек може взяти її машину. (узгодження часів)
 • You could be quiet at least. I’m trying to work. – Ти міг хоча б поводити себе тихіше. Я намагаюсь працювати.
 • Matt could have waited for us. – Метт міг би нас й почекати. (але він не почекав)

Заперечне речення

Заперечні речення з can або could утворюються шляхом додавання заперечної частки not після самих модальних дієслів.

 • I can not find the key to my car. – Я не можу знайти ключ до своєї машини.
 • You can not take my phone. – Тобі не можна брати мій телефон.
 • My mom said my friends could not stay at my place. – Моя мама сказала, що мої друзі не можуть залишитися у мене. (узгодження часів)
 • Jack could not have said it. – Не може бути, щоб Джек сказав таке.
 • can not = cannot = can’t
 • could not = couldn’t
 • My brother can’t dance. – Мій брат не вміє танцювати.
 • I couldn’t swim when I was 5 years old. – Я не вмів плавати, коли мені було 5 років.

Питальне речення

Утворення питальних речень з can або could не потребує допоміжних дієслів, достатньо винести модальні дієслова на початок речення перед підметом (або після питального слова). Модальні can та could можуть також утворювати заперечні питання (not ставиться після can або could). 

 • Can you swim? – Ти вмієш плавати?
 • Can I speak to your boss? – Можна я побалакаю з твоїм босом?
 • Why could they read when they were 5? – Чому вони могли читати, коли їм було по 5 років?
 • Could Ann speak perfect English before going to England? – Енн могла розмовляти ідеальною англійською перед тим, як поїхати до Англії?
 • Can’t you be quiet? I’m studying! – Ти не можеш помовчати? Я вчуся!
 • Why couldn’t you do that for me? – Чому ти не міг зробити це для мене?

Також could є більш ввічливою формою питання, ніж can, і вони можуть вільно заміняти один одного в питаннях теперішнього часу.

 • Can you switch off the air conditioning? – Ти можеш вимкнути кондиціонер?
 • Could you switch off the air conditioning? – Чи не міг би ти вимкнути кондиціонер?

Особливості вживання

Фізична можливість

Модальне дієсловол can, як правило, виражає розумову або фізичну здатність або нездатність щось виконати або зробити, вміння та навички людини. 

 • Harry Potter can talk to snakes. – Гаррі Поттер може (вміє) розмовляти зі зміями.
 • He can’t speak Portuguese. – Він не може розмовляти португальською.
 • Can you swim? – Ти вмієш плавати?
 • I could dance all night long when I was young. – Я міг танцювати всю ніч, коли був молодим.
 • Jack couldn’t drive a car before last summer. – Джек не вмів водити машину до минулого літа.
 • Could Alex dance the waltz at the high school? – Алекс міг танцювати вальс в старшій школі?

Факти, правила, обставини

Модальне дієслово can з формою простого інфінітиву (першою формою) використовується для вираження загальновідомих фактів, правил, а також дій, що можуть бути виконані при певних обставинах. Часто в таких реченнях can використовується з підметом, вираженим займенником You, що не називає певну особу, а вживається як узагальнення.

 • It can be pretty difficult to find a job these days. – В ці дні знайти роботу може бути дуже складно.
 • Small dogs can be very aggressive. – Маленькі собаки можуть бути дуже агресивними.
 • Children can’t buy alcohol and cigarettes. – Діти не можуть купляти алкоголь та цигарки.
 • You can drive only when you have your driving license. – Можна водити машину, тільки коли у тебе є водійські права. 
 • You can’t get a driving license until you are 18. – Не можна отримати водійські права, допоки тобі не виповниться 18.

Дозволи, прохання, заборони

Модальне дієслово can з формою простого інфінітиву смислового дієслова використовується для вираження дозволів, прохань або ж заборони робити щось. В питаннях дієслово could виражає більш ввічливе прохання і він може вживатися в теперішньому часі.  

 • Can I speak to your boss? – Можна я побалакаю з твоїм босом?
 • Yes, you can. – Так, можна.
 • No, you can’t. – Ні, неможна.
 • Could I use your notes? – Чи можна мені скористатися твоїми записами?
 • Of course you can. – Звичайно, що можна.
 • No, you can’t. – Ні, неможна.

В теперішьному часі модальне дієслово could ніколи не використовується в відповідях на прохання (в дозволах або заборонах), а тільки при узгодженні часів у реченні.

 • She said you could not. – Вона сказала, що тобі неможна.
 • I asked her, but she said I couldn’t do it. – Я спитав у неї, одна вона сказала, що мені неможна (було) цього робити. 

Вираження незадоволення, докору

Модальне дієслово could використовується для передачі незадоволення мовця тим, що певна дія повинна а бо повинна була відбутися, але з певної обставини вона не відбулася або не відбувається зараз. Такі речення мають відтінок роздратування, докору. 

В таких реченнях використовується модальний could з формою простого інфінітиву смислового дієслова для теперішнього та майбутнього часів, або ж з формою доконаного інфінітиву для позначення дій в минулому часі.

 • Теперішній та майбутній час з Simple Infinitive
 • You could speak more distinctly without your chewing-gum. – Ти міг би говорити чіткіше без своєї жувальної гумки.
 • We could go to the party today. – Ми могли б сходити на вечірку сьогодні. (але ми, напевно, не підемо)
 • Минулий час з Perfect Infinitive
 • You could have called me beforehand! – Ти б міг мені (тоді) подзвонити заздалегідь!
 • She could have explained us how to do this work. – Вона б могла пояснити, як виконувати цю роботу. (але вона не пояснила)

Сумнів, невпевненість

Модальне дієслово can або його форма минулого часу could можуть бути використані в питальних реченнях для вираження сумніву або невпевненості мовця у чомусь. При цьому could передає більший ступінь невпевненості, ніж can. Такі речення українською перекладаються як «невже..?», «невже це правда, що..?» тощо.

В такому значенні для позначення дії в теперішньому часі після can та could вживається смислове дієслово в формі простого інфінітиву та тривалого інфінітиву. Коли в реченні позначається минулий час, то після could вживається форма доконаного інфінітиву та доконано-тривалого інфінітиву смислового дієслова.

 • Настоящее время
 • Can she be right? – Невже вона права?
 • Can she be telling the truth? – Невже вона говорить правду (в цей час)?
 • Прошедшее время
 • Could she have been right? – Невже вона була права?
 • Could she have been living with Jack for 5 years? – Невже це правда, що вона прожила з Джеком 5 років?

Вираження неможливості чогось

Заперечні форми в теперішньому та минулому часі can not та could not використовуються для вираження того, що мовець не може або відмовляється повірити в щось, для нього ця дія нереальна та не може (або не могла) статися. Такі речення українською перекладаються як «не може бути, що…». При цьому could робить таке речення менш категоричним.

В таких реченнях для передачі дії в теперішньому часі з модальними can not та could not вживається смислове дієслово в формі простого інфінітиву або ж тривалого інфінітиву. Для вираження дії в минулому часі після can not та could not вживається форма доконаного інфінітиву або доконано-тривалого інфінітиву смислового дієслова.

 • Теперішній час
 • Ann can not be right. – Не може бути, щоб Енн була права.
 • Ann couldn’t be telling the truth. – Енн навряд чи говорить правду (в цей момент).
 • Минулий час
 • Ann can’t have lied that day. – Не може такого бути, щоб Енн мені тоді збрехала.
 • Ann couldn’t have been living with Matt for 5 years. – Не може бути, щоб Енн прожила з Меттом 5 лет.

Сталі вирази

В певних сталих виразах модальне дієслово can вживається, якщо в реченні мається на увазі теперішній час. Could вживається, якщо в реченні йдеться про дію в минулому часі.

Вираз can’t help та дієслово з закінченням -ing перекладається українською як «не можу не...», «не можу стримати...».

 • I can’t help laughing! This TV-show is so funny! – Не можу стримати сміх! Це шоу таке кумедне!
 • She can’t help eating chocolate. – Вона не може втриматися від того, щоб не з'їсти шоколад. 
 • Ann couldn’t help crying. – Вона не могла стримати сліз (плач).
 • Jack couldn’t help smiling when he saw her. – Він не міг стримати посмішки (не міг не усміхатись), коли бачив її.

Вираз can’t but з формою простого інфінітиву дієслова без частки to перекладається українською як «нічого іншого не лишається, як...».

 • I can’t but refuse your offer. – Мені нічого не лишається, як відхилити вашу пропозицію.
 • She couldn’t but ask him about it. – Їй нічого не залишалось робити, окрім як спитати його про це. 

Can’t possibly с простим інфінітивом дієслова перекладається як «просто не можу...».

 • I can’t possibly do it. – Я просто не можу зробити це.
 • She couldn’t possibly marry him. – Вона просто не могла одружитися з ним.

To be able to

Конструкція to be able to (бути спроможним, мати можливість) може заміняти собою модальне дієслово can в значенні можливості або ж здатності виконати щось. Різниця між ними (конструкцією та модальним дієсловом) в тому, що to be able to виражає можливість виконати дію в якомусь конкретному випадку, а не фізичну або розумову здібність людини до чогось, її навички. Однак, в майбутньому часі модальний can завжди замінюється на конструкцію to be able to, адже can не має форми майбутнього часу. To be able to, як і будь-яке інше дієслово, може вживатися як в теперішньому та минулому часі, так і в майбутньому.

 • I can play football. – Я можу (вмію) грати в футбол. (фізична здібність)
 • I’m able to play football today. – Я можу пограти в футбол сьогодні. (можливість за певними обставинами)
 • I was able to play football last Saturday. – Я міг пограти в футбол минулої суботи.
 • I will be able to play football next week. – Я зможу пограти в футбол наступного тижня.