Dare Модальне дієслово

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальне дієслово dare має тільки форму теперішнього (dare) та минулого часу (dared) для всіх осіб однини та множини (не використовує закінчення -s) та перекладається як «мати сміливість зробити щось», «наважуватися», «мати зухвалість» тощо.

Модальне дієслово dare може повністю замінятися на смислове дієслово to dare to. Після модального dare використовується тільки форма простого інфінітиву смислового дієслова без частки to.

Стверджувальне речення

Модальне дієслово dare в стверджувальних реченнях використовується дуже рідко. Він зустрічається тільки в двох випадках: в окличних реченнях, що виражають докір, критику, злість, та в виразах «I dare say» в значенні «я вважаю», «мені здається».

В стверджувальних реченнях модальний dare використовується тільки в формі Present Simple. Для минулого часу використовується смислове дієслово to dare (to).

 • And he dare come here! – Й в нього ще вистачає нахабства приходити сюди!
 • You dare gossip about me! – Й ти ще насмілюєшся розпускати плітки про мене!
 • I dare say soon we will find some solutions to solve this problem. – Я вважаю, що скоро ми знайдемо рішення для цієї проблеми.
 • I dare say Matt had to work hard to get this job. – Мені здається, Метт був змушений добре попрацювати, щоб отримати цю роботу.

Заперечне речення

Заперечне речення з модальним дієсловом dare утворюється за допомогою додавання заперечної частки not після нього. Dare not або dared not (заперечення минулого часу) перекладаються як «не наважуватися», «не сміти», «забракло сміливості».

 • You dare not behave yourself like that! – Не смій так себе поводити!
 • They dare not go on strike. – Вони не наважуються вийти страйкувати.
 • I dared not show up at Jean’s house. – Я не наважувалася з'являтися в будинку Жана.
 • My friend dared not tell me the truth. – Моєму другові забракло сміливості сказати мені правду
 • dare not = daren’t (скорочення)
 • You daren’t go there without me! – Ти не насмілишся піти туди без мене!
 • Jack daren’t meet his ex-girlfriend after a breakup. – Джек не наважується зустрітися зі своєю колишньою дівчиною після їхнього розлучення.

Питальне речення

Модальне дієслово dare утворює питальні речення без допоміжних дієслів. Він виноситься на початок речення перед підметом або після питального слова. Такі речення виражають докір, злість, осуд та перекладаються як «як ти смієш?», «як наважився...?».

 • Dare you lie to me? – Ти смієш брехати мені?
 • Dare he come here again? – Він наважується ще приходити сюди знов?
 • Dare they come and demand even more money? – В них вистачає сміливості прийти та вимагати ще більше грошей?
 • How dare Paul insult you? – Як Пол насмілився образити тебе?
 • How dare you decide my future instead of me? – Як ти смієш вирішувати моє майбутнє замість мене?
 • How dared you do this? – Як тільки ти насмілився зробити це?
 • How dared Richard speak ill of my family? – Як тільки Річард насмілився лихословити в моїй родині?

Особливості вживання

Dared not та Didn't dare

Інколи для утворення заперечення з модальним дієсловом dare в минулому часі використовується допоміжне дієслово do але без частки to після dare (didn’t dare). Такі речення зустрічаються доволі рідко, здебільшого в художній літературі.

 • We didn’t dare say anything against it. – Ми не наважились суперечити цьому.
 • He didn’t dare tell her all the truth about himself. – Він не наважився розповісти їй всю правду про себе.
 • I know you didn’t dare give the order to charge the bridge until you saw us on the other side. – Я знаю, що ти не наважувався віддати наказ опустити міст, поки не побачив нас на іншому березі. (Бернард Шоу)

Dare та Dare to

В більшості випадків dare використовується в якості смислового (звичайного) дієслова і після нього ставиться частка to перед іншими дієсловами. Dare to має подібне значення до модального dare, однак він має всі граматичні та часові форми. Він часто використовується у виразі don't you dare (не смій) та if you dare (якщо наважишся), dare someone to (кидати виклик комусь). Також після смислового дієслова dare можуть вживатися іменники.

 • Як смислове дієслово
 • Ann doesn’t dare to complain about her boss’s attitude. – Енн не наважується поскаржитися на відношення її боса до неї.
 • You don’t dare to behave yourself like that! – Ти не насмілишся так себе поводити!
 • How did he dare to open his mouth even? – Як він взагалі наважився відкрити свого рота?
 • I dare you to jump over this stream! – Б'юся об заклад, ти не перестрибнеш через цей потік!
 • Will you dare to quit your job and move to the countryside? – Ти б наважився кинути роботу та переїхати до сільської місцини?
 • My friend dared me to kiss a stranger. – Мій друг побився об заклад, що я не поцілую незнайомого хлопця.
 • Who dares wins. – Перемагає той, хто ризикує (відважується).
 • The gymnast dared a difficult and dangerous move. – Гімнаст спробував (ризикнув виконати) складний та небезпечний елемент. 
 • Go on, jump if you dare. – Давай, стрибай, якщо відважишся.
 •  
 • Як модальне дієслово
 • Ann dare not complain about her boss’s attitude. – Енн не наважується поскаржитися на відношення її боса до неї.
 • You dare not behave yourself like that! – Ти не насмілишся так себе поводити!

Модальне дієслово dare емоційніше, яскравіше передає емоції мовця, тому він частіше зустрічається в розмовній англійській мові.

 • How dare he! – Як він сміє!
 • He dare not come here. – Він не посміє приходити сюди.
 • I dare say, it is a bad idea. – Мені знається, це погана ідея.

Daresay

Daresay – це скорочення від dare say, яке також означає згоду мовця з чимось або підтвердження правдивості певної інформації. I daresay перекладається як «дійсно», «точно», «чесно кажучи», «мені здається».

 • Ann has got a lot of admirers. I daresay she is very beautiful and smart. –  Енн має багато шанувальників. Вона дійсно дуже гарна та розумна.
 • Jack earns a lot money but I daresay he deserves it. – Джек заробляє багато грошей, але, слід сказати, він цього вартий.
 • I daresay we will finish this project soon.Я вважаю, що ми скоро закінчимо цей проект.