Date and Time Позначення дат і часу в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

В англійській мові існують певні правила передачі на письмі дат та часу. Ці правила можуть відрізнятися в залежності від стилю тексту, а також від граматичних традицій британського варіанту та американського варіанту англійської мови.

Написання дат в англійській мові

Для написання дат в англійській мові використовуються кількісні та порядкові числівники

Дні тижня та назви місяців завжди пишуться з великої літери, так як в англійській мові це власні назви

 • Monday – Mon. (понеділок)
 • Tuesday – Tue. (вівторок)
 • Wednesday – Wed. (середа)
 • Thursday – Thu. (четвер)
 • Friday – Fri. (п'ятниця)
 • Saturday – Sat. (субота)
 • Sunday – Sun. (неділя)

Для назв місяців існують скорочення, окрім місяців May (травень) та June (червень), які завжди використовуються в повній формі.

 • January – Jan (січень)
 • February – Feb (лютий)
 • March – Mar (березень)
 • April – Apr (квітень)
 • May (травень)
 • June (червень)
 • July – Jul (липень)
 • August – Aug (серпень)
 • September – Sept (вересень)
 • October – Oct (жовтень)
 • November – Nov (листопад)
 • December – Dec (грудень)

Британська англійська

За правилами британського варіанту англійської мови спочатку зазначається число (день), потім – місяць та рік. Для повного запису числа використовуються порядкові числівники з артиклем the. Між числом та місяцем може також ставитися прийменник of. Часто перше число місяця записується літерами. Рік не відокремлюється комою.

 • the first of January – перше січня
 • the 31st December – тридцять перше грудня 
 • the 2nd October 1995 – друге жовтня 1995 року
 • the 9th of May 2010 – дев'яте травня 2010 року

Використовується також і скорочене написання дати з кількісними числівниками або ж запис дати цифрами через скісну риску або крапку. При записі дати через крапку рік записується в скороченому варіанті (дві останні цифри).

 • Повний варіант
 • 14 November 1996 
 • 28 February 2008
 • 30 October 1993
 • Числовий варіант
 • 14/11/1996
 • 28-2-2008
 • 30.10.93

В британській англійській також дозволяється написання числа після місяця. В такому разі число може записуватися як порядковим числівником, але без артикля the, так і кількісним числівником. Коли число вживається після місяця, то рік виділяється комами. Комою також відокремлюється назва дня тижня, що ставиться перед датою. 

 • January 1, 2016 – перше січня 2016 року
 • March 8th, 2001 – восьме березня 2001 року
 • Friday, November 3rd, 1994 – п'ятниця 3-го листопада 1994 року 
 • Monday, December 26, 2016 – понеділок 26-го грудня 2016 року

Американська англійська

В американському варіанті англійської мови прийнято писати спочатку місяць, а потім число. В цьому випадку число пишеться тільки кількісним числівником (без закінчення th), навіть якщо в розмовному мовленні дата буде вимовлятися з порядковим числівником. Такий запис дати часто зустрічається в діловому листуванні. Дата від року відокремлюється комою. 

 • Повний варіант
 • July 4, 2006
 • March 15, 1989
 • August 21, 1993
 • Числовий варіант
 • 7/4/2006
 • 3-15-1989
 • 8.21.93

Якщо в американській англійській число стоїть перед місяцем, то воно записується порядковим числівником із закінченням th та артиклем the, як і в британській англійській мові. При записі дати назву дня тижня також відокремлюють комою. 

 • the 4th July 2007
 • the 2nd April 1999
 • Tuesday, the 1st May 2006

Відокремлення року комами

При записі повної дати в реченні в британському варіанті англійської мови рік виділяється комами з обох боків, а в американській англійській слід відокремлювати комою тільки число від року. Також не слід починати речення з числівника як за правилами британської англійської, так і за правилами американської англійської. 

 • Британська англійська
 • May 8th, 1945, was one of the most important days in history. – Восьме травня 1945 року був одним з найважливіших днів в історії. 
 • Американська англійська
 • May 8, 1945 was one of the most important days in history. – Восьме травня 1945 року був одним з найважливіших днів в історії. 

За загальними правилами рік не відокремлюється комами, якщо не вказується число, або ж воно стоїть перед місяцем. Також не відокремлюється комами дні тижня від місяця, якщо не зазначається число. 

 • May 1945 was a really important month for the whole world. – Травень 1945 року був дуже важливим місяцем для всього світу.
 • Jack was born on a Saturday in April 1992. – Джек народився в квітневу суботу 1992 року. 

AD vs BC

В англійських текстах для позначення історичних дат часто використовуються абревіатури AD та BC.

AD – Anno Domini (від Різдва Христова). Вказує на роки "нашої ери". Рік народження Христа прийнято вважати першим роком нашої ери – 1 AD.

BC – Before Christ (до Різдва Христова). Вказує на роки "до нашої ери".

 • Julius Caesar was killed in 44 BC. – Юлій Цезар був вбитий в 44 році до Різдва Христова.
 • Greek philosopher Socrates was born in 470 and died in 399 BC. – Грецький філософ Сократ народився в 470 році та помер в 399 році до нашої ери.
 • This church was built in 1237 AD. – Ця церква була збудована в 1237 році від Різдва Христова.
 • The Battle on the Ice was fought on April 5, 1242 AD. – Льодове побоїще відбулося 5 квітня 1242 року нашої ери.

Також використовуються абревіатури CE та BCE для вираження релігійної нейтральності позначення дат.

CE – Common Era. Вказує на роки нашої ери (нової ери). Відповідає AD. 
BCE – Before Common Era. Вказує на роки до нашої ери (до нової ери). Відповідає BC.

 • Julius Caesar was killed in 44 BCE. – Юлій Цезар був вбитий в 44 році до нової ери.
 • The Battle on the Ice was fought on April 5, 1242 CE. – Льодове побоїще відбулося 5 квітня 1242 року нової ери.

Як спитати про дату?

Для того, щоб дізнатися день тижня, число або дату англійською мовою, часто використовується фраза what day…? (який день тижня...?) або ж what date…? (яке число...?).

Для відповіді використовуються конструкції today is… або it is… В розмовному мовленні вони можуть оминатися.

 • What day is it today? – Який сьогодні день (тижня)?
 • It is Thursday today. – Сьогодні - четвер.
 • What is today? – Що сьогодні (який день тижня)?
 • Today is Monday. – Сьогодні - понеділок.
 • What date is it today? – Сьогодні яке число?
 • What is the date today? – Яке сьогодні число? 
 • What is today’s date? – Яке сьогоднішнє число?
 • Today is Monday, the 4th June. – Сьогодні - понеділок, четверте червня.
 • (It is) the 31st of December. – (Сьогодні) 31-е грудня.

Для того, щоб спитати місяць, використовується конструкція what month…? (який місяць...?). 

 • What month is it? – Який зараз місяць?
 • It is December. – (Зараз) грудень.
 • What month are we in? – Який зараз місяць? (в якому ми місяці?)
 • We are in December. – Зараз у нас грудень.

Для того, щоб спитати дату, коли щось відбулося або відбудеться, також використовується питальне слово when...? (коли?).

 • When will you arrive to Tokyo? – Коли ти прилетиш у Токіо?
 • When was the Battle on the Ice fought? – Коли відбулося Льодове побоїще?

Написання часу

Час в англійській мові може бути записаний як цифрами, так і словами, може бути виражений в формальному або ж в неформальному (розмовному) вигляді в залежності від ситуації мовлення. 

В формальному варіанті при записі використовуються тільки числа. В усній мові спочатку називаються години, потім хвилини. При вимові хвилин від 01 до 09 нуль перед хвилиною може вимовлятися (читатися) як o (або oh).

 • 13:23 – thirteen twenty-three
 • 01:10 – one ten
 • 07:06 – seven (oh) six
 • 23:05 – twenty-three (oh) five

Так як в англійській мові частіше використовується 12-годинний формат часу, для розмежування дообіднього та післяобіднього часу в формальному варіанті використовуються позначення a.m. та p.m.
a.m. (також AM) – ante meridiem (до полудня). Вказує на час з півночі до полудня (від 12-ї ночі до 12-ї дня). 
p.m. (також PM) – post meridiem (після полудня). Вказує на час після полудня до півночі (від 12 дня до 12 ночі).

 • 01:47 – one forty-seven a.m.
 • 09:30 – nine thirty a.m.
 • 13:05 – one oh five p.m.
 • 21:30 – nine thirty p.m.

В розмовному варіанті використовується 12-годинний формат часу. Для того, щоб вказати повний час (тільки години) без хвилин, використовується слово o’clock . В такому випадку не вживається слово hours (години), так як воно вживається для позначення тривалості певної дії.

 • 6:00 – six o’clock (шість годин)
 • at 13:00 – at one o’clock (о 1-й годині)
 • around 19:00 – around seven o’clock (близько сьомої години)

Для позначення 12-ї годни використовуються слова midnight (північ, опівночі), midday або noon (полудень).

 • at 00:00 – at midnight (опівночі)
 • at 12:00 – at midday, at noon (в полудень)

В розмовному варіанті спочатку називаються хвилини, а потім - години. Також може використовуватися слово minutes (хвилини). Для позначення хвилин від 01 до 30 використовується прийменник past (після). Половина (30 хвилин) може також позначатися словом half, а 15 хвилин - словом quarter (четверть), але вже без слова minutes.

 • 13:23 – twenty-three minutes past one
 • 01:10 – ten past one
 • 23:05 – five minutes past eleven
 • 22:15 – (a) quarter past ten
 • 03:30 – half past three

Для позначення хвилин від 31 до 59 використовується зворотний відлік до наступної години та прийменник to (до, без). 45 хвилин або «без 15-ти хвилин» можуть також позначатися словом quarter.

 • 07:45 – fifteen to eight
 • 21:45 – (a) quarter to ten
 • 05:40 – twenty to six
 • 23:58 – two minutes to twelve
 • 16:35 – twenty-five minutes to five

Для позначення часу до та після обіду використовуються вирази in the morning (...вранці, ранку) – до 12-ї години дня, in the afternoon (...дня, удень) – після 12-ї години дня, in the evening (...вечора, ввечері), at night (...ночі). Як розмежовувати afternoon від evening, evening від night та night від morning часто залежить від самого мовця та його власного відчуття часу.

 • 03:15 – (a) quarter past three in the morning (at night)
 • 18:35 – twenty-five minutes to seven in the evening
 • 16:07 – seven minutes past four in the afternoon (in the evening)
 • 20:30 – half past eight in the evening (at night)

В американському варіанті англійської мови прийменник past може бути замінений на after (окрім виразу half past), а прийменник to – на прийменники before, of або till

 • Британська англійська
 • 02:10 – ten past two
 • 14:55 – five minutes to three
 • 21:35 – twenty-five to ten
 • 08:59 – one minute to nine
 • Американська англійська
 • 02:10 – ten after two
 • 14:55 – five minutes before three
 • 21:35 – twenty-five of ten
 • 08:59 – one minute till nine

Як спитати час?

Для того, щоб дізнатися поточний час, часто використовується фраза what time…? (який час? яка година?). 

Для відповіді на питання про поточний час використовується безособова конструкція it is...

 • What time is it (now)? – Котра зараз година?
 • It is half past seven. – (Зараз) пів на восьму.
 • What is the time? – Котра зараз година?
 • It’s ten to one. – (Зараз) десять хвилин до першої.
 • Could you tell me the time, please? – Не підкажете, котра зараз година?
 • Sure! It is a quarter past three. – Звичайно! Зараз п'ятнадцять хвилин на четверту.

Для того, щоб спитати час, в який відбувається певна дія, також використовується конструкція what time…? або питальне слово when...?

 • What time does the train leave? – О котрій години відправляється потяг?
 • When does the train leave? – Коли відправляється потяг?
 • At what time does the meeting begin? – О котрій годині починається нарада?

У відповіді на таке питання використовується прийменник at із зазначенням конкретного часу.

 • The train leaves at 7 a.m. – Потяг відправляється о 7-й ранку.
 • The meeting begins at 8 in the morning. – Нарада починається о 8-й ранку.

Використання прийменників

Для позначення дат та часу в англійській мові використовується певний набір прийменників, особливості вживання яких слід запам'ятати.

Прийменник at вживається для позначення певного моменту часу (конкретний час) або ж часу прийому їжі. 

 • at 7 o’clock – о 7-й годині
 • at 2:30 – в 2:30
 • at half past eight – о пів на дев'яту 
 • at midday – опівдні
 • at breakfast – за сніданком
 • at lunchtime – під час обідньої перерви
 • at teatime – о 4-й годині дня (під час "вечірнього чаювання")
 • at midnight – опівночі

Прийменник at також використовується в наступних виразах

 • at Christmas – на Різдво
 • at Easter – на Великдень
 • at night – уночі (часто дія відбувається або триває всю ніч)
 • at the weekend – на вихідних
 • at present – зараз
 • at the moment  – в даний момент

Прийменник in вживається з роками та сторіччями, порами року, місяцями.

 • in 2009 – в 2009 році
 • in 1202 AD – в 1202 році нашої ери
 • in the 19th century – в 19му сторіччі
 • in the twentieth century – в 20му сторіччі
 • in spring – навесні
 • in winter – взимку
 • in January – в січні
 • in August – в серпні

Прийменник in також використовується з проміжками денного часу.

 • in the morning – вранці
 • in the evening – ввечері
 • in the afternoon – пообідь
 • in the daytime – удень, в денний час
 • in the night – уночі (короткий проміжок часу або ж дія, що відбулася уночі)

In також використовується для позначення проміжку часу, через який буде виконана певна дія. 

 • I’m leaving in ten days. – Я від'їжджаю через 10 днів.
 • We will finish our project in 4 hours. – Ми завершимо наш проект за 4 години (через 4 години).
 • She will come back in 3 weeks. – Вона повернеться через три тижні (за три тижні).

Прийменник on використовується з датами та днями тижня.

 • on July 4 – 4-го липня
 • on the 30th December – 30-го грудня
 • on the 12th of August – 12-го серпня
 • on Monday – в понеділок
 • on Wednesday – в середу
 • on Sunday – в неділю

Прийменники не вживаються з прислівником ago (тому), що вживається у граматичному часі Past Simple та вказує, як давно була виконана певна дія або відбулася певна подія.

 • We arrived two hours ago. – Ми приїхали дві години тому.
 • He was here a few minutes ago. – Він був тут кілька хвилин назад.
 • He saw Kate about three months ago. – Він бачив Кейт приблизно три місяці тому.

Прийменники також не вживаються перед словами next (наступний), last (минулий), every (кожний) та this (цей). 

 • I go jogging every Saturday. – Я бігаю кожної суботи.
 • Kate was there last month. – Кейт була там минулого місяця.
 • I called Jack this morning. – Я подзвонив Джеку сьогодні вранці.
 • Next week I’m visiting my grandma. – Наступного тижня я провідаю свою бабусю.

On time vs in time

Фрази on time та in time (вчасно) в англійській мови мають синонімічне значення. Однак, їх не слід плутати між собою.

On time використовується, коли запланована дія відбувається чітко за певним графіком або за розкладом без затримок.

 • My train always arrives on time. – Мій потяг завжди прибуває вчасно (за розкладом).
 • Our meeting never start on time. – Наші наради (збори) ніколи не починаються вчасно.

In time вказує на те, що хтось не запізнюється і в нього є вдосталь часу для виконання певної дії. Після in time часто використовується прийменник for з іменником або ж інфінітив дієслова з часткою to. Також цей вираз часто використовується в словосполученні just in time (якраз вчасно ... , прибути вчасно для ...).

 • We should leave now so we will be there in time for lunch. – Ми повинні виїхати зараз, щоб бути там в обідній час (встигнути на обід).
 • I want to arrive there in time to meet George before the meeting. – Я хочу приїхати туди (раніше), щоб зустрітися з Джорджем перед нарадою.
 • You are just in time for dinner! – Ви якраз встигли на вечерю!