Закінчення s / es

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Закінчення -s використовується для утворення форми множини у іменників та для утворення форм часу Present Simple.

У більшості злічуваних (тих, що можна підрахувати) іменників в англійській мові форма множини утворюється просто додаванням закінчення -до словникової форми слова.

 • a cake → cakes
 • a town → towns
 • an apple →apples
 • a shoe → shoes
 • an ice cream → ice creams
 • торт → торти
 • місто → міста
 • яблуко → яблука
 • чобіт → чоботи, взуття
 • морозиво → морозива

Більшість дієслів утворює форму часу Present Simple для третьої особи однини (HeSheIt) завдяки додаванню закінчення -s. При цьому дієслова не змінюють свого значення.

 • to work → works
 • to show → shows
 • to cook → cooks
 • to sneeze → sneezes
 • to live → lives
 • to stop → stops
 • to die → dies
 • to take → takes

Після -s, -ss, -x, -z, -ch, -sh

До іменників в однині, що закінчуються на букви або буквосполучення -s, -ss, -x, -z, -ch, -sh, додається закінчення -es.

 • bus → buses
 • kiss → kisses
 • glass → glasses
 • tax → taxes
 • box → boxes
 • bench → benches
 • peach → peaches
 • crash → crashes
 • slash → slashes
 • quiz → quizzes (виняток)

Однак, до іменників, що закінчуються на -th, додається лише -s.

 • cloth → cloths (не плутати з clothes)
 • death → deaths
 • sloth → sloths
 • path → paths

До дієслів, що закінчуються на букви або буквосполучення -ss, -x, -z, -ch, -sh, додається закінчення -es. В англійській мові не існує дієслів, що закінчувались би на одну літеру -s. Також нечасто зустрічаються дієслова, що закінчуються на -th. Як і у випадку з іменниками, до таких дієслів додається тільки -s.

 • to kiss → kisses
 • to touch → touches
 • to mix → mixes
 • to watch → watches
 • to fuzz → fuzzes
 • to rush → rushes
 • to buzz → buzzes
 • to crash → crashes
 • to bath → baths (купати)
 • to birth → births (народжувати)
 • to earth → earths (обкопувати)
 • to mouth → mouths (говорити)
 • to smooth → smooths (пригладжувати)
 • to bequeath → bequeaths (заповідати)

Після -y

У іменників в однині, що закінчуються на голосний -y, якій передує приголосна буква, кінцева -змінюється на закінчення -ies.

 • cherry → cherries
 • pony → ponies
 • baby → babies
 • lady → ladies
 • butterfly → butterflies
 • sky → skies

Якщо ж перед кінцевою -стоїть інший голосний, то до іменника додається тільки закінчення -s без будь-яких змін.

 • monkey → monkeys
 • play → plays
 • day → days
 • essay → essays

У дієслів з кінцевою -у, якій передує приголосна буква, кінцева -змінюється на закінчення -ies.

 • to dry → dries
 • to worry → worries
 • to fly → flies
 • to carry → carries
 • to imply → implies
 • to marry → marries

Якщо ж в дієслові перед кінцевою -y стоїть голосний, то до дієслова додається тільки закінчення -s.

 • to play → plays
 • to lay → lays
 • to stay → stays
 • to obey → obeys

Після -o

Іменники, що закінчуються на -о, перед якою стоїть інша голосна буква, утворюють форму множини просто за допомогою додавання закінчення -s.

 • moo → moos
 • radio → radios
 • kangaroo → kangaroos

Винятки:

 • piano → pianos
 • casino  casinos (слова італійського походження) 

Якщо ж перед кінцевою -o стоїть приголосна, то в більшості випадків форма множини буде утворюватися за допомогою закінчення -es.

 • buffalo → buffaloes
 • domino → dominoes
 • echo → echoes
 • embargo → embargoes
 • hero → heroes
 • mosquito → mosquitoes
 • potato → potatoes
 • tomato → tomatoes
 • torpedo → torpedoes
 • veto → vetoes

Дієслова, що закінчуються на голосну -o, завжди приєднують до себе закінчення -es.

 • to do → does
 • to solo → soloes
 • to go → goes
 • to veto → vetoes
 • to echo → echoes
 • to boo → boos (виняток)

Винятки

Особливості іменників

Деякі злічувані іменники змінюються у формі множини не за правилами, або ж їхні форми однини та множини повністю співпадають. Такі іменники називають неправильними іменниками (Irregular nouns). Деякі з іменників використовуються тільки в однині або ж в множині.

Особливості дієслів

Не за правилами змінюються дієслова to have та to be для третьої особи однини.

 • to be → is
 • to have → has

Також модальні дієслова Can, Must, Should, Ought to, May, Will, Need ніколи не змінюють своєї форми в залежності від особи.

 • I can he can
 • I ought to he ought to
 • I must he must
 • I may he may
 • I should he should
 • I will he will
 • need I? need he?