Future Perfect Continuous Майбутній доконано-тривалий час

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Ствердження

Заперечення

Питання

I shall have been working for an hour when he comes.
Я (вже) пропрацюю годину до того часу, коли він прийде.
I shall not have been working for an hour when he comes.
Я не пропрацюю годину до того часу, коли він прийде.
Shall I have been working for an hour when he comes?
Чи пропрацюю я годину до того часу, коли він прийде?
You will have been working for an hour when he comes.
Ви пропрацюєте годину до того часу, коли він прийде.
You will not have been working for an hour when he comes.
Ви не пропрацюєте годину до того часу, коли він прийде.
Will you have been working for an hour when he comes?
Чи пропрацюєте ви годину до того часу, коли він прийде?
I
We
+ will (shall) + have been Ving + ...
 
+ shan't
won't
+ have been Ving + ...
Shall
Will
+
 
+ have been Ving + ... ?
He
She
It
You
They
+ will + have been Ving + ...
shall not = shan't
will not = won't
shall = 'll
will = 'll
QW + shall
will
+
 
+ have been Ving + ... ?
 
підмет
Ving – смислове дієслово з закінченням-ing;
QW question word (питальне слово).
 
I shall have been working for an hour when he comes.
Я (вже) пропрацюю годину до того часу, коли він прийде.
You will have been working for an hour when he comes.
Ви пропрацюєте годину до того часу, коли він прийде.
I
We
+ shall have been + Ving + ...
He
She
It
You
They
+ will have been + Ving + ...
 
I shall not have been working for an hour when he comes.
Я не пропрацюю годину до того часу, коли він прийде.
You will not have been working for an hour when he comes.
Ви не пропрацюєте годину до того часу, коли він прийде.
 
+ shan't
won't
+ have been + Ving + ...
shall not = shan't
will not = won't
shall = 'll
will = 'll
 
Shall I have been working for an hour when he came?
Чи пропрацюю я годину до того часу, коли він прийде?
Will you have been working for an hour when he came?
Чи пропрацюєте ви годину до того часу, коли він прийде?
Shall
Will
+
 
+ have been + Ving + ... ?
QW + shall
will
+
 
+ have been + Ving + ... ?
 
підмет
Ving – смислове дієслово з закінченням -ing;
QW question word (питальне слово).

Стверджувальне речення

Future Perfect Continuous (Future Perfect Progressive) утворюється за допомогою допоміжного дієслова will (або ж рідше shall) та форми доконано-тривалого інфінітиву Perfect Continuous Infinitive без частки to (have been + дієслово із закінченням -ing).

Will в сучасній англійській мові вживається для всіх осіб однини та множини.
Shall використовується з першою особою IWe, але його використання зараз вважається застарілим.

В сучасній англійській для всіх осіб будь-якого числа використовується тільки will й це не вважається помилкою. Але shall ще можна зустріти в газетах, старих або офіційних текстах, в художній літературі.

 • I will have been driving for 2 hours before the moment we reach New York. – Я буду (вже) їхати дві години до того моменту, коли ми доїдемо до Нью-Йорка.
 • By the time of her birthday she will have been teaching French for 15 years. – На момент свого дня народження вона буде викладати французьку мову протягом 15 років.
 • will = ‘ll (скорочення)
 • shall = ‘ll
 • By the end of autumn, they’ll have been dating for 2 years. – На кінець осені вони будуть зустрічатися протягом двох років.

Усі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → entering
 • to lie → lying
 • to take → taking
 • to agree → agreeing
 • to say → saying
 • to relax → relaxing
 • to run → running
 • to travel → travelling / traveling

Заперечне речення

Заперечення в Future Perfect Continuous утворюється шляхом додавання частки not після допоміжного дієслова will або shall.

 • I will not have been driving for 2 hours before the moment we reach New York. – Я не буду їхати дві години до того моменту, коли ми доїдемо до Нью-Йорка.
 • By the time of her birthday she will not have been teaching French for 15 years. – На момент свого дня народження вона (ще) не буде викладати французьку мову протягом 15 років.
 • will not = won’t (скорочення)
 • By the end of autumn, they won’t have been dating for 2 years. – На кінець осені вони (ще) не будуть зустрічатися протягом двох років.
 • shall not = shan’t
 • We shan’t have been living here for 10 years by next February. – До наступного лютого ми (ще) не проживемо тут 10 років.

Питальне речення

Утворення загального питання в Future Perfect Continuous відбувається шляхом винесення допоміжного дієслова will або shall на початок речення перед підметом.

 • Will I have been driving for 2 hours before the moment we reach New York? – Чи буду я їхати протягом двох годин до того часу, коли ми доберемося до Нью-Йорка?
 • Will she have been teaching French for 15 years by the time of her birthday? – Чи буде вона викладати французьку мову протягом 15 років до свого дня народження?
 • Will they have been dating for 2 years by the end of autumn? – Чи будуть вони зустрічатися протягом двох років на кінець осені?

Спеціальне питання в Future Perfect Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, яка виноситься на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Future Perfect Continuous (will + підмет + have been...).

 • What will they have been doing for 2 year by the end of the autumn? – Що вони будуть робити протягом (вже) двох років на кінець осені?
 • How long will I have been driving before the moment we reach New York? – Як довго я буду їхати до того моменту як ми досягнемо Нью-Йорка?
 • By what time will she have been teaching French for 15 years? – До якого часу вона буде викладати французьку мову протягом 15 років?

Використання Future Perfect Continuous

Довготривалі дії, що будуть тривати до певного моменту в майбутньому

Future Perfect Continuous використовується для підкреслення того, як довго (або до якого моменту) буде тривати певна дія. При цьому в реченні вказується або мається на увазі точний момент часу у майбутньому або ж проміжок часу, в який ця дія буде відбуватися. 

В складнопідрядних реченнях в підрядному обставини зі сполучниками by (до, на момент), when (коли), until (до) використовується Present Simple, навіть якщо мається на увазі дія в майбутньому часі. При цьому головне речення з Future Perfect Continuous може стояти як перед підрядним з Present Simple, так і після нього.

 • I’ll have been working on this project for 2 months by the end of this week. – Я буду працювати над цим проектом протягом двох місяців на кінець цього тижня.
 • By the end of this summer she will have been studying Chinese for 4 years. – На кінець цього літа вона буде вивчати китайську мову протягом 4 років.
 •  
 • By the time they arrive to London they will have been flying for 6 hours. – До того часу, як вони приїдуть в Лондон, вони будуть летіти протягом 6 годин.
 • Kate and Jack will have already been dancing for 3 hours by the time the party ends. – Кейт та Джек вже протанцюють 3 години до того часу, як вечірка скінчиться. 

Маркери часу

З часом Future Perfect Continuous використовуються певні маркери та показники часу, що вказують як довго або до якого моменту в майбутньому буде тривати певна дія. Такі маркери відповідають на питання «до якого моменту?», «на який момент часу?». В реченні може бути використано декілька таких маркерів часу.

 • till – до того, як; допоки (тільки в заперечних реченнях)
 • until – до того, як; допоки; поки (тільки в заперечних реченнях)
 • for 2 hours – протягом двох годин
 • for 3 weeks – протягом трьох тижнів
 • for 1 year – протягом одного року
 • by the end of the hour – до кінця години
 • by the end of the morning – на кінець ранку
 • by the end of the day – на кінець дня
 • by the end of the month – до кінця місяця, на кінець місяця
 • by the end of the year – на кінець року, до кінця року