Had better модальна конструкція

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальна конструкція had better виражає пораду або ж зобов'язання виконати певну дію та українською перекладається як «краще», «слід», «варто». Конструкція вживається тільки в одній формі had (форма минулого часу від to have) для всіх осіб множини та однини, однак вона використовується для позначення дії в теперішньому або майбутньому часі.

Модальна конструкція had better здебільшого використовується з простим інфінітивом смислових дієслів (першою формою дієслова) без частки to.

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення з конструкцією had better означає, що з точки зору мовця треба виконати певну дію, щоб запобігти чомусь або уникнути небажаних наслідків.

 • I had better leave now so I won’t miss my bus. – Мені краще вийти зараз, щоб я не пропустив свій автобус.
 • It might rain today. You had better take an umbrella. – Сьогодні, можливо, піде дощ. Тобі слід взяти парасольку.
 • Had better = 'd better (скорочення)
 • The train leaves in 15 minutes. She'd better hurry up. – Потяг відправляється через 15 хвилин. Їй варто поквапитися.

Конструкція had better з доконаним інфінітивом дієслова (have + третя форма дієслова) використовується дуже рідко. Доконаний інфінітив вживається для вказівки на те, що якусь дію треба виконати (закінчити) до певного моменту у майбутньому.

 • We had better have finished this report till next Monday. – Нам слід закінчити цей звіт до наступного понеділка.
 • You had better have read this book till tomorrow. – Тобі краще дочитати цю книгу до завтра.

Заперечне речення

В заперечних реченнях частка not ставиться після всієї конструкції had better (had better not...).

 • I had better not drive now. I’m really tired. – Мені краще не сідати за кермо сьогодні. Я дуже втомився.
 • Your friends had better not leave their house. There was a storm warning today. – Твоїм друзям краще не залишати свій будинок. Сьогодні було штормове попередження.
 • You don’t look very well. You’d better not go to school today. – Ти виглядаєш не дуже добре. Тобі краще не ходити до школи сьогодні.

Питальне речення

В питальних реченнях з конструкцією had better дієслово had ставиться на початку речення перед підметом або ж після питального слова. Здебільшого питання з had better використовуються з підметом, вираженим займенниками в першій (I, We) та другій особі (You).

 • Had I better tell her the truth right now? – Мені варто розказати їй всю правду прямо зараз?
 • Had we better hurry up so we won’t miss everything? – Може, нам краще поквапитися, щоб ми нічого не пропустили?
 • What had I better do in this case? – Що мені слід зробити в такій ситуації?

Часто зустрічаються заперечні питання з had better (hadn’t... better?). Такі питання емоційніші, вони часто передають докір або незадоволеність мовця чимось.

 • Hadn’t we better start working now? – А не краще нам взятися до роботи зараз?
 • Hadn’t you better go to bed? It’s pretty late. – Може, тобі слід лягти спати? Вже досить пізно.
 • Hadn’t you better call the police in this case? – Може, тобі варто викликати поліцію в такому випадку?

Особливості вживання

Різниця між Had better, Should, Ought to

Конструкція had better має схоже значення з модальними дієсловами should та ought to, так як вони також виражають пораду, обов'язок або повчання. Однак, конструкція had better емоційніша та може передавати значення погрози або відчаю.

Конструкція had better використовується в конкретних, особливих ситуаціях, коли потрібно щось зробити (або не зробити) для уникнення небажаних наслідків. В інших випадках (загальні поради, закони, правила, обов'язки) частіше використовуються модальні дієслова should та ought to.

 • You’d better stop talking or the teacher will turn you out of the classroom. – Тобі краще перестати розмовляти, а то вчитель вижене тебе з класу. (небажані наслідки)
 • You should brush your teeth every day. – Ти повинен чистити зуби кожного дня. (правило)
 • I ought to visit my grandma every week. – Я повинен навідувати свою бабусю кожного тижня. (звичайний обов'язок)

Конструкція had better використовується тільки для позначення теперішнього та майбутнього часу. Для минулого часу використовуються should та ought to.

 • You had better pay your bills tomorrow. – Тобі слід сплатити за своїми рахунками завтра. (майбутній час)
 • You should have paid your bills yesterday. – Ти повинен був сплатити за своїми рахунками вчора. (минулий час)

Had better чи would rather?

Конструкція had better ніколи не використовується для вираження наміру мовця, вподобання або віддання переваги певній дії. В такому випадку завжди використовується конструкція would rather або ж would prefer to.

 • I had better take a taxi. I don’t have enough time to go there by bus. – Мені слід взяти викликати таксі. У мене нема часу їхати туди автобусом. (немає іншого вибору, окрім як поїхати туди на таксі)
 • I would rather take a taxi. It’s convenient and I like it. – Я б краще викликав таксі. Це зручно, і мені це подобається. (особисті вподобання мовця)

Had best

Конструкція had better в розмовній англійській може вживатися у формі had best. Обидві конструкції співпадають за значенням, однак had best виражає більш ввічливу пораду або обов'язок, аніж had better.

 • You had best stay at my house. It’s raining pretty hard outside. – Тобі б краще залишитися у мене вдома. На вулиці сильна злива.
 • I’d best go to bed now. I’m tired. – Я б краще пішов спати зараз. Я втомився.
 • You'd best see your doctor. You look very pale. – Тобі б слід звернутися до свого лікаря. Ти виглядаєш дуже блідим.