Must Модальне дієслово

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальне дієслово must вживається без частки to та має тільки одну форму для всіх осіб та чисел. Він вживається для вираження наказу, поради, заборони, обов'язку (щось зробити) по відношенню до іншої людини або ж до самого себе, який необхідно обов'язково виконати. Також must може використовуватися для вираження вірогідності чогось або впевненості мовця у чомусь.

Модальне дієслово must в залежності від значення вживається зі смисловими дієсловами у трьох формах інфінітивуSimple Infinitive (перша форма дієслова), Continuous Infinitive та Perfect Infinitive. Вибір необхідної форми інфінітиву залежить від особливостей використання (читайте далі). Після must інфінітив дієслова завжди вживається без частки to. Must не має власних форм минулого та майбутнього часів, тому в таких випадках він замінюється модальною конструкцією have to.

Стверджувальне речення

Модальне дієслово must використовується в теперішньому часі для вираження необхідності, обов'язку з точки зору самого мовця або певного правила.

 • I must go now. It’s too late. – Я повинен піти зараз. Вже занадто пізно.
 • You must find a new secretary. – Ви повинні знайти нового секретаря.
 • He must earn money for his family. – Він повинен заробляти гроші для своєї родини.
 • Children must clean their room. – Діти повинні прибиратися у своїй кімнаті (загальне правило).
 • They must be careful with this man. – Вони повинні бути обачливими з цим чоловіком.

Модальне дієслово must з простим інфінітивом без to смислового дієслова та підметом, що виражений займенником You виражає суворий наказ.

 • You must play with us. – Ви повинні грати з нами.
 • You must leave the room right now! – Залиште кімнату негайно.
 • You must listen to the teacher. – Ви повинні слухатися вчителя.

Модальне дієслово must може використовуватися для передачі емоційної поради мовця, який, однак, не обов'язково виконувати. Для вираження більш м'якої поради або обов'язку модальний must можна замінити на модальні дієслова should та ought to .

 • It’s an interesting book. You must read it. – Це дуже цікава книга. Ти обов'язково повинен її прочитати.
 • She’s a really nice girl. You must meet her. – Вона – гарна дівчина. Ти обов'язково повинен з нею зустрітися.

Заперечне речення

Модальне дієслово must в заперечній формі (must not) використовується для вираження суворої заборони робити щось.Такі речення перекладаються як «не можна», «не повинен», «заборонено». Після must в формі заперечення може використовуватися тільки простий інфінітив смислового дієслова.

 • I must hurry. I must not be late. – Мені треба поспішати. Мені не можна запізнюватись.
 • You must not walk on the grass. – (Вам) заборонено ходити по траві.
 • must not = mustn’t (скорочення)
 • You mustn’t speak here. – Вам не можна тут розмовляти.
 • Students mustn’t leave the classroom before the bell rings. – Студентам не дозволяється полишати клас, доки не продзвенить дзвінок. 

Для вираження більш м'якої заборони must not можна замінити модальними дієсловами should або ought to в заперечній формі.

 • You should not walk on the grass. – Вам не слід ходити по траві.
 • Students ought not to leave the classroom before the bell rings. – Студентам не слід залишати класну кімнату, поки не продзвенить дзвінок.

Питальне речення

Модальне дієслово must утворює питальні речення без допомоги допоміжних дієслів. Він виноситься перед підметом або ж після питального слова. В питаннях після must використовується тільки форма простого інфінітиву смислових дієслів.

 • Must I do my homework? – Мені потрібно робити домашнє завдання?
 • Must they bring their documents? – Вони повинні принести документи?
 • When must we come back? – Коли нам потрібно повернутися?
 • Why must he do it himself? – Чому він повинен робити це сам?

Особливості вживання

Впевненість, можливість, припущення

Модальне дієслово must передає значення припущення, впевненості мовця в чомусь, що стосується теперішнього або минулого часів. Українською мовою такі речення перекладаються як «скоріше за все», «напевно», «вочевидь», «мабуть».

 • He must be at home now. – Він, мабуть, зараз вдома.
 • They must know his address. – Напевно, вони знають його адресу.
 • It must be difficult to pass this exam. – Вочевидь, здати цей екзамен - це складно.

Must з формою тривалого інфінітиву смислового дієслова (be + дієслово з закінченням ing) вказує на дію, що, можливо, відбувається в цей момент.

 • She must be staying at the seaside resort now. – Вона, скоріше за все, знаходиться на морському курорті зараз.
 • They must be playing tennis with their partners. – Вони, напевно, грають в теніс зі своїми партнерами.

Must у поєднанні з доконаним інфінітивом смислового дієслова (have + третя форма дієслова) вказує на дію, що, напевно, відбулася у минулому. Якщо такі речення перетворити, якщо це можливо, на Passive Voice (смислове дієслово у формі Passive Perfect Infinitive), то відтінок речення та його значення зберігаються.

 • She must have forgotten about her pie. – Вона, скоріше за все, забула про свій пиріг.
 • They must have flown earlier. – Вони, напевно, полетіли раніше.
 •  
 • They must have forgiven us. – Вони, напевно, вибачили нас.
 • We must have been forgiven. – Нам, напевно, пробачили. (Passive Voice)

Must ніколи не використовується з часткою not в заперечних реченнях для передачі значення впевненості. Для того, щоб утворити заперечне речення з модальним must зі значенням впевненості, використовуються заперечні префікси (un-, in-, im-, ir-) або ж слово never (ніколи).

 • They must have never read this book. – Вони, мабуть, ніколи не читали цю книгу.
 • He must be unfamiliar with this document. – Він, скоріше за все, не ознайомився з цим документом.

Для того, щоб виразити припущення стосовно майбутнього часу, використовуються прислівники probably (можливо) та evidently (вочевидь).

 • You must be tired now. – Ти, мабуть, стомлений зараз.
 • You will probably be tired after the gym. – Ти, напевно, будеш втомленим після тренажерного залу.

Для передачі в стверджувальних реченнях меншого ступеня впевненості у виконанні певної дії можна використовувати модальні дієслова should або may та might.

 • They might have never read this book. – Вони, можливо, ніколи не читали цю книгу.
 • He should be unfamiliar with this document. – Він, здається, не ознайомлений з цим документом.

Передача експресії

Модальне дієслово must може використовуватися для емоційного підкреслення почуттів мовця щодо інших осіб, наприклад, докір, злість, розпач, роздратування.

 • When we have a lot of work, they must forget about it. – Саме тоді, коли в нас так багато роботи, вони ось так просто взяли та й забули про це!
 • Now, when I’m in a difficult situation, they must kick me out of the house. – Зараз, коли я знаходжусь у скрутному становищі, їм спало на думку вигнати мене з дому.

Must чи Have to?

Модальне дієслово must використовується, коли розмова йде про необхідність або обов'язок щось зробити стосовно теперішнього часу, коли це усвідомлений вибір самої людини або ж певне правило.

Для того, щоб передати значення змушування, примушення або необхідності зробити щось через певні обставини, використовується модальна конструкція have to.

 • Children must clean their room. – Діти повинні прибиратися у своїй кімнаті (це правило).
 • Children have to clean their room. – Діти вимушені прибратися у своїй кімнаті (їх примусили).
 • Parents must punish their son. – Батьки повинні покарати свого сина. (так належить робити).
 • Parents have to punish their son. – Батькам доведеться покарати свого сина. (вони змушені будуть це зробити).

Модальне дієслово must використовується тільки у формі теперішнього часу и тільки на позначення дії в теперішньому часі (якщо must виражає значення необхідності щось зробити).

Для минулого та майбутнього часів використовується модальна конструкція have to в відповідній часовій формі, що в даному випадку може повністю заміняти собою модальний must.

 • You must play chess with your dad. – Ти повинен зіграти в шахи зі своїм батьком.
 • You had to play chess with your dad. – Ти повинен був зіграти в шахи зі своїм батьком.
 • You will have to play chess with your dad. – Ти повинен будеш зіграти в шахи зі своїм батьком.
 • She must go to the swimming pool with his relatives. – Вона повинна піти у басейн з його родичами.
 • She had to go to the swimming pool with his relatives. – Вона повинна була піти у басейн з його родичами.
 • She will have to go to the swimming pool with his relatives. – Вона повинна буде піти у басейн з його родичами.

Заборона та відсутність необхідності

Модальне дієслово must в заперечній формі (must not) передає значення суворої заборони щось робити. Коли треба сказати, що немає необхідності або необов'язково виконувати певну дію в теперішньому часі, то використовується дієслово need в заперечній формі (модальний -  need not, смисловий - don’t need to) або ж заперечна форма конструкції have to (don’t have to).

 • Must I stay here? – Мені потрібно залишатися тут?
 • You must not be here! – Ви не повинні бути тут! (вам забороняється)
 • Must I stay here? – Мені потрібно залишатися тут?
 • You need not be here. – Вам не обов'язково знаходитися тут.
 • You don’t need to be here. – Вам не обов'язково знаходитися тут.
 • You don’t have to be here. – Вам не обов'язково знаходитися тут.