Need Модальне дієслово

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальне дієслово need вживається для вираження необхідності виконати певну дію. Як правило, це модальне дієслово використовується тільки в питальних та заперечних реченнях. 

В якості модального дієслово need використовується з формою простого інфінітиву смислового дієслова без частки to та має тільки одну форму теперішнього часу (Present Simple). Для утворення речень в минулому та майбутньому часі модальне дієслово need заміняється на смислове дієслово to need (мати потребу).

Стверджувальне речення

Стверджувальні речення з модальним need зустрічаються рідко та передають значення крайнього сумніву або непрямого заперечення. Як правило, в таких реченнях вживається прислівник hardly або scarcely, що українською перекладаються як «навряд», «ледве», «майже не». Так як це дієслово модальне, то воно використовується тільки в формі need незалежно від особи або числа.

 • I need hardly say that I will do anything for you. – Навряд треба говорити, що я зроблю заради тебе все.
 • They need hardly hurry. They still have plenty of time before their flight. – Їм навряд треба поспішати. Вони мають ще повно часу до вильоту.
 • You need scarcely explain this material to students. They know it well. - Навряд чи тобі потрібно пояснювати цей матеріал студентам. Вони добре знають його.
 • She need scarcely worry about this matter. - Навряд чи їй потрібно хвилюватися через це.

Заперечне речення

Заперечне речення з модальним дієсловом need утворюється за допомогою додавання заперечної частки not після модального needNeed not вказує на відсутність необхідності або потреби виконувати щось і перекладається як «нема чого», «не треба», «немає потреби».

 • I hope you can hear me so I need not shout. – Я сподіваюсь, що ви можете мене чути, тому мені немає потреби кричати.
 • You need not be afraid of my dog. – Тобі не треба боятися мого собаки. 
 • Need not = needn’t (скорочення)
 • Jack needn’t come here every day. – Джеку немає потреби приходити сюди кожного дня.
 • They needn't hurry. They still have plenty of time before their flight. – Їм нема чого поспішати. Вони мають ще повно часу до вильоту.

Питальне речення

Для утворення питального речення модальне дієслово need ставиться на початок речення перед підметом. Такі питання мають відтінок сумніву в необхідності або ж небажання робити щось. Вони можуть перекладатися як «чи потрібно...?».

 • Need I repeat my question? – Чи потрібно мені повторювати своє питання?
 • Need we stay here longer? – Чи є необхідність нам залишатись тут довше?
 • Need they really come here? I don’t feel comfortable in their company. – Їм обов'язково приходити сюди? Я не почуваю себе комфортно в їхній компанії.

В заперечних відповідях на такі питання використовується модальне дієслово need в заперечній формі (need not).

 • Need I repeat my question? – Чи потрібно мені повторювати своє питання?
 • No, you need not. – Ні, не треба.
 • Need we stay here longer? – Чи є необхідність нам залишатись тут довше?
 • No, you needn’t. You can go. – Ні, немає. Ти можеш йти.

В стверджувальних відповідях модальне дієслово need завжди заміняється на must.

 • Need we stay here longer? – Чи треба нам залишатись тут довше?
 • Yes. You must stay. The meeting is not over yet. – Так, треба. Збори ще не закінчились.
 • Need they really come here? I don’t feel comfortable in their company. – Їм обов'язково приходити сюди? Я не почуваю себе комфортно в їхній компанії.
 • Yes, they must. They are my business partners. – Так, обов'язково. Вони мої ділові партнери.

Особливості вживання

Need з Present Perfect

Модальне дієслово need з дієсловом у формі доконаного інфінітиву (Perfect Infinitive) без частки to вказує на дію, яка була виконана в минулому, але в цьому не було ніякої необхідності або сенсу, тобто час та зусилля були змарновані. Така конструкція використовується тільки в заперечній формі (needn't have + третя форма дієслова). Речення з такою конструкцією перекладаються як «не треба було», «даремно», «марно».

 • I needn’t have gone to the library. It was closed. – Даремно я пішов до бібліотеки. Вона була зачинена.
 • We needn't have hurried. The concert hasn’t started yet anyway. – Не треба було нам поспішати. Все одно концерт ще не розпочався.
 • He needn’t have said that, I suppose. – Мені здається, він даремно сказав це.

Need та need to

В більшості випадків need використовується в якості смислового (звичайного) дієслова і після нього вживаються дієслова з часткою to. Смисловий need to має таке ж значення, як і модальний need, однак він має всі граматичні та часові форми.

Вживання need в якості модального дієслова характерне для розмовної англійської мови, адже питання за заперечні речення з ним більш емоціональні, яскравіші, вони передають та підкреслюють настрій та ставлення мовця до певного факту реальності.

 • Need як модальне дієслово
 • Need we stay here longer? – Чи (дійсно) потрібно нам залишатися тут довше?
 • We needn't come here every day. – Нам не треба (ні до чого) приходити сюди кожного дня.
 • Need як смислове дієслово
 • Do we need to stay here longer? – Чи потрібно нам залишатися тут довше? (звичайне питання)
 • We don’t need to come here every day. – Нам не потрібно приходити сюди кожного дня.

Як смислове дієслово need (to) змінює свою форму як і всяке інше дієслово в залежності від граматичного часу в реченні, особи та числа підмета.

 • I need you now. – Ти мені потрібен зараз.
 • He needs to be careful. – Він повинен бути обережним.
 • Jack and his friends need to find a new apartment. – Джеку та його друзям потрібно знайти нову квартиру.
 • Does Matt need to work till late? – Метту потрібно працювати допізна?
 • I needed my notebook yesterday and I will need it tomorrow. – Вчора мені потрібен був мій зошит і він мені знадобиться завтра.