Nouns Іменники в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Іменник (Noun) це самостійна частина мови, що означає, називає предмет, особу або явище і відповідає на питання «хто?» або «що?».

 • хто?
 • This is Richard. – Це Річард.
 • That girl is Kelly. – Та дівчина - Келлі.
 • що?
 • It was a dream. – Це був сон.
 • My car is red. – Моя машина червона.

Іменники можуть поєднуватися з артиклями (a, an або the) в залежності від правил їх використання. Артиклі допомагають відрізняти іменники від дієслів та інших частин мови в словах, що мають декілька значень, а також вказують на означеність або неозначеність предметів та явищ. Артиклі також можуть бути відсутніми, тоді зрозуміти, до якої частини мови належить певне слово, можна завдяки порядку слів в англійському реченні.

 • I see a dog. – Я бачу собаку.
 • The dog is big. – Цей собака великий.
 • Dogs are cute. – Собаки дотепні.
 • Let’s count once again. – Порахуймо ще раз. (дієслово)
 • I have lost count. – Я збився з ліку. (іменник)

Види іменників за способом творення

Іменники англійської мови за способом творення поділяються на прості, похідні та складені іменники. Також всі іменники поділяються на загальні та власні назви.

Прості іменники (Simple Nouns) складаються з одного кореня та не мають суфіксів або префіксів. Часто це односкладні слова (слова, що складаються лише з одного складу).

 • man – чоловік, людина
 • house – дім
 • star – зірка
 • love – любов, кохання

Похідні іменники (Derivative Nouns) складаються з кореня з додаванням суфіксів або префіксів

 • brotherhood – братство, братерство
 • engineer – інженер
 • actress – акторка
 • immortality – безсмертя

Складені іменники (Compound Nouns) утворюються з двох або більше коренів слів. Вони можуть утворюватися за допомогою складання основ не тільки іменників, але й інших частин мови (прикметників, дієслів, прийменників)

 • іменник + іменник
 • fireman – пожежник
 • fire – вогонь
 • man – чоловік
 • іменник + дієслово
 • waterfall – водоспад
 • water – вода
 • fall – падати

Загальні назви

Загальні назви (Common Names) вказують на загальні найменування предметів, матеріалів, осіб та понять, їхніх категорій та груп.

 • human – людина
 • feeling – почуття, відчуття
 • animal – тварина
 • love – любов, кохання
 • father – батько
 • bus – автобус

Власні назви

Власні назви (Proper Names) це іменники, що вказують на унікальні, окремі предмети, на певних осіб, поняття. Власні назви завжди пишуться з великої літери. Вони можуть вживатися з означеним артиклем the або без нього 

До власних назв відносяться власні імена, географічні назви, національності та мови, назви вулиць, площ, організацій та установ, журналів, назви небесних тіл, днів тижня, місяців, назви свят тощо.

Власні імена, псевдоніми, прізвиська, клички тварин

 • Peter Johnson – Пітер Джонсон (ім'я)
 • Dwayne The Rock – Дуейн Скеля (ім'я та псевдонім)
 • Iron Arny – Залізний Арні (псевдонім)
 • Butch – Буч (кличка собаки)
 • Scarlett the cat – кішка Скарлетт (кличка кішки)
 • Boo the rat – пацюк Бу (кличка пацюка)

Географічні назви (гори, пустелі, ріки, океани, країни, міста тощо)

 • Mount Fuji – гора Фудзі
 • Asia – Азія
 • England – Англія
 • New York – Нью-Йорк
 • the Great Lakes – Великі озера
 • the Pacific Ocean – Тихий океан
 • the Black Sea – Чорне море
 • the Amazon River – р. Амазонка

Національності та мови

 • English – англійська мова
 • Spanish – іспанець
 • the French – французи

Назви вулиць, площ, парків, мостів, будинків, готелів, музеїв, кораблів

 • Fifth Avenue – П'ята авеню (вулиця)
 • Times Square – Таймс-сквер (площа)
 • Central Park – Центральний парк
 • London Bridge – Лондонський міст
 • The Louvre Museum – музей Лувр
 • The Grand Budapest Hotel – готель Гранд Будапешт
 • The Cruiser Aurora – крейсер Аврора

Назви організацій, установ, фірм, компаній, газет, журналів

 • World Wildlife Fund – Всесвітній фонд дикої природи
 • United Nations – Організація Об'єднаних Націй
 • McDonald's – Макдональдс
 • The New York Times Magazine – журнал “Нью-Йорк Таймс”
 • The Washington Post – газета “Вашингтон пост”

Назви небесних тіл

 • the Sun – Сонце (зірка)
 • the Earth – Земля (планета)
 • Mars – Марс
 • Alpha Centauri – Альфа Центавра

Назви днів тижня, місяців

 • Monday – понеділок
 • Sunday – неділя
 • August – серпень
 • January – січень

Назви свят, важливих подій

 • Christmas – Різдво
 • New Year – Новий Рік
 • Birthday – День народження
 • Mother’s Day – День матері
 • Independence Day – День Незалежності

Число іменників

Злічувані іменники

Злічувані іменники (Countable Nouns) вказують на істот або неживі предмети, а також поняття, що можна полічити. Такі іменники мають форму однини та форму множини, що в більшості випадків утворюється за допомогою додавання закінчення -s, однак у певних іменників є неправильна форма множини (Irregular plural nouns).

 • a dog – собака
 • a pupil – учень
 •  
 • a man – чоловік
 • a mouse – миша
 • two dogs – два собаки
 • ten pupils – десять учнів
 •  
 • six men – шість чоловіків
 • many mice – багато мишей

Злічувані іменники поділяються на конкретні (concrete) реальні предмети, живі істоти, та абстрактні (abstract) абстрактні поняття, емоції, почуття.

 • конкретний предмет, істота
 • a building – будівля
 • a girl – дівчинка
 • a pen – ручка
 • абстрактне поняття
 • a problem – проблема 
 • a feeling – почуття
 • an invitation – запрошення

Незлічувані іменники

Незлічувані іменники (Uncountable Nouns) не можуть буди підраховані і не мають форми множини. Вони поділяються на абстрактні незлічувані поняття (abstract nouns) та речові (material nouns): назви матеріалів, рідин, речовин.

 • абстрактні іменники
 • music – музика
 • love – любов
 • information – інформація
 • речові іменники
 • water – вода
 • cotton – бавовна, вата
 • iron – залізо

Іноді незлічувані іменники в залежності від їх значення можуть ставати у форму множини. В множині такі іменники вказують на різні види поняття, речовини або кількість посудини для них. 

 • Coffee makes me alive every morning. – Кава оживляє мене кожного ранку. (кава як рідина)
 • Two coffees, please! – Дві кави, будь ласка! (2 чашки, філіжанки кави)
 • Iron is a type of metal. – Залізо - це тип металу.
 • All my irons are broken. I have to buy a new one. – Всі мої праски зламані. Мені треба купити новий.

Збиральні іменники

Збиральні іменники (Collective Nouns) вказують на групи, зібрання живих істот та неживих предметів. Часто збиральні іменники позначають саме групи людей та тварин.

 • family – родина
 • class – клас
 • crowd – натовп
 • set – набір

В залежності від контексту в реченні збиральні іменники можуть використовуватися як в однині, так і в множині.

Однина збиральних іменників вказує на те, що група предметів чи осіб діє та сприймається як одне ціле. Множина вказує на те, що всі учасники певної групи, зібрання діють окремо один від одного. 

 • Every week this class has a math test. – Кожного тижня цей клас складає тест з математики. (всі учні класу разом)
 • After every test the class start to chat with each other or do their hometasks. – Після кожного тесту в класі починають розмовляти один з одним або робити домашнє завдання. (учні класу діють поодинці)
 • The committee adopts this decision with a solid vote. – Комітет одностайно ухвалює це рішення.
 • It is hard to adopt any decision because the committee constantly argue about something. – Складно ухвалити будь-яке рішення, тому що в комітеті постійно про щось сперечаються.

Рід іменників

Рід іменників вказує на приналежність предмета, який позначає іменник, до чоловічої або жіночої статі. В англійській мові не завжди можна встановити рід за закінченням слова, як це можливо в українській мові. Також тільки іменники на позначення живих істот (а саме людей) можуть розрізнятись за родами (чоловічим та жіночим). Всі інші іменники відносяться до нейтрального роду (it воно)

He, She

Серед іменників на позначення живих істот виділяють чоловічий рід (masculine gender) жіночий рід (feminine gender) та спільний рід (common gender).

 • чоловічий рід
 • he – він
 • a man – чоловік
 • a boy – хлопчик
 • a groom – наречений
 • a husband – чоловік (в подружжі)
 • an uncle – дядько
 • a gentleman – джентльмен
 • жіночий рід
 • she – вона
 • a woman – жінка
 • a girl – дівчинка
 • a bride – наречена
 • a wife – дружина
 • an aunt – тітка
 • a lady – леді

До чоловічого роду також відносять неживі предмети, що в культурі асоціюються з чоловічою статтю, силою, міццю, впливом тощо. Не дивлячись на те, що ці іменники означають неживі предмети і в більшості випадків позначаються займенником it (воно), в літературі та в повсякденній розмові їх часто персоніфікують та оживляють, тому в певному контексті вони можуть відноситись до чоловічого роду.

 • sun – сонце
 • time – час
 • death – смерть
 • summer – літо
 • The sun was so scorching that it seemed he wanted to burn everything. – Сонце було таким пекучим, що здавалось, воно хотіло все спалити.
 • Time is cruel. He never waits. – Час жорстокий. Він ніколи не чекає.

На жіночий рід іменника інколи вказують особливі суфікси (-ine, -ess), що додаються до кореня слова. Також при словотворенні частина слова, яка відноситься до чоловічого роду, може замінятись на відповідну частину, що вказує на жіночий рід.

 • actor → actress (актор → акторка)
 • hero → heroine (герой → героїня)
 • landlord → landlady (поміщик, домовласник → поміщиця, домовласниця)
 • manservant → maidservant (слуга → служниця)

До жіночого роду також іноді відносять неживі предмети та поняття (що в більшості випадків позначаються займенником it), що персоніфікуються мовцем і в культурі асоціюються з жіночністю, красою, грацією, добротою.

 • moon – місяць
 • earth – земля
 • spring – весна
 • charity – благодійність
 • When spring comes, she brings new life. – Коли приходить весна, вона приносить нове життя.
 • The Earth is our mother so we must take care of her. – Земля - наша мати, тому ми повинні піклуватися про неї.

Інколи до жіночого роду можуть відноситися іменники, що позначають автомобіль, корабель, човен або країну. Жіночий рід використовується, щоб підкреслити, що мовцю добре відомий цей предмет. 

 • This is my car. She is the best for me. – Це моя машина. Вона для мене найкраща.
 • Germany is cool. She cares for her residents. – Німеччина класна. Вона піклується про своїх жителів.

До спільного роду відносяться іменники на позначення живих істот, що є гендерно нейтральними, тобто такі, що можуть відноситися як до чоловічого, так і до жіночого родів в залежності від контексту. В більшості випадків це назви професій, фаху, роду діяльності. 

 • a baby – маля, малюк, дитина
 • a doctor – доктор
 • a teacher – учитель, учителька
 • a friend – друг, подруга
 • We have a new teacher. Her name is Mariam Johnson. – В нас новий учитель. Її звуть Маріам Джонсон. (вчитель жіночого роду, вчителька)
 • Our teacher is strict. He always scolds us. – Наш вчитель вимогливий. Він завжди на нас свариться. (вчитель чоловічого роду)

It

Всі неживі предмети, поняття, явища, а також тварини і збиральні іменники відносяться до нейтрального середнього роду (neutral gender). Йому відповідає займенник it.

 • a dog – собака
 • a country – країна
 • a tree – дерево
 • information – інформація
 • courage – сміливість
 • love – любов, кохання

Іменники, що вказують на тварин, інколи можуть розрізнятись за родами (чоловічим та жіночим), якщо необхідно наголосити на статі тварини. В цьому випадку можуть бути використані займенники he або she замість it, або ж спеціальні назви для тварин різної статі.  

 • I bought a rat yesterday. I called her Boo. – Я купив вчора пацюка. Я назвав його Бу.
 • My dog is pretty old. He is 15 years old. – Мій пес доволі старий. Йому 15 років.
 • тварина (it)
 • cattle – рогата худоба
 • chicken – кури
 • duck – качка
 • fox – лис
 • goose – гуска
 • horse – кінь
 • lion – лев
 • pig – свиня
 • rabbit – кріль, кролик
 • sheep – вівця
 • tiger – тигр
 • чоловічий рід (he)
 • bull – бик
 • rooster, cock – півень
 • drake – качур, селезень
 • fox – лис
 • gander – гусак
 • stallion – жеребець, огир 
 • lion – лев
 • boar – кабан
 • buck – самець кроля
 • ram – баран
 • tiger – тигр
 • жіночий рід (she)
 • cow – корова
 • hen – курка
 • duck – качка
 • vixen – лисиця
 • goose – гуска
 • mare – кобилиця, лошиця
 • lioness – левиця
 • sow – свиноматка
 • doe – кролиця
 • ewe – вівця
 • tigress – тигриця