Past Continuous Минулий тривалий час

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Ствердження

Заперечення

Питання

I was working at six o'clock.
Я працював о 6-й годині.
I wasn't working at six o'clock.
Я не працював о 6-й годині.
Was I working at six o'clock?
Чи я працював о 6-й годині?
You were working at six o'clock.
Ви працювали о 6-й годині.
You weren't working at six o'clock.
Ви не працювали о 6-й годині.
Were you working at six o'clock?
Чи ви працювали о 6-й годині?
I
He
She
It
+ was + Ving + ...
 
+ was
were
+ not + Ving + ...
Was
Were
+
 
+ Ving + ... ?
You
We
They
+ were + Ving + ...
was not = wasn't
were not = weren't
QW + was
were
+
 
+ Ving + ... ?
 
підмет
Ving – смислове дієслово з закінченням -ing (дієприкметник);
QW question word (питальне слово).
 
I was working at six o'clock.
Я працював о 6-й годині.
You were working at six o'clock.
Чи ви працювали о 6-й годині?
I
He
She
It
+ was + Ving + ...
You
We
They
+ were + Ving + ...
 
I wasn't working at six o'clock.
Я не працював о 6-й годині
You weren't working at six o'clock.
Вы не работали в шесть часов.
 
+ was
were
+ not + Ving + ...
was not = wasn't
were not = weren't
 
Was I working at six o'clock?
Чи я працював о 6-й годині?
Were you working at six o'clock?
Вы работали в шесть часов?
Was
Were
+
 
+ Ving + ... ?
QW + was
were
+
 
+ Ving + ... ?
 
підмет
Ving – смислове дієслово з закінченням -ing (дієприкметник);
QW question word (питальне слово).

Стверджувальне речення

Past Continuous (Past Progressive) утворюється за допомогою допоміжного дієслова was або were та форми простого дієприкметника теперішнього часу (дієслово з закінченням -ing). Was та were – це форми минулого часу допоміжного дієслова to be.

Вибір необхідної форми залежить від підмета (головного члена речення), його особи та числа.
Was – використовується, коли підмет виражений займенником або іменником в однині (I, he, she, it).
Were – використовується, коли підмет виражений займенником або іменником у формі множини (we, they) або ж разом з займенником you (ти, ви, ввічливе Ви).

 • I was singing a song. – Я співав пісню.
 • She was drinking tea. – Вона пила чай.
 • They were watching the movie. – Вони дивилися кіно.

Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → entering
 • to lie → lying
 • to take → taking
 • to agree → agreeing
 • to say → saying
 • to relax → relaxing
 • to run → running
 • to travel → travelling / traveling

Заперечне речення

Заперечення в Past Continuous утворюється за допомогою додавання частки not після допоміжного дієслова was або were. Загальний порядок слів в реченні не змінюється.

 • I was not singing a song when you came. – Я не співала пісню, коли ти прийшов.
 • She was not drinking tea at 3 p.m. – Вона не пила чай о 3-й дня.
 • They were not watching the movie when you called them. – Вони не дивилися кіно, коли ти їм зателефонував.
 • was not = wasn’t (скорочення)
 • I wasn’t playing at 5 p.m. – Я не грав о 5-й вечора.
 • were not = weren’t
 • You weren’t working when we came. – Ти не працював, коли ми прийшли.

Питальне речення

Загальне питання в Past Continuous утворюється шляхом винесення допоміжних дієслів was або were на початок речення перед підметом.

 • Was I singing a song? – Я співала пісню?
 • Was she drinking tea? – Вона пила чай?
 • Were they watching the movie? – Вони дивилися кіно?

Спеціальне питання в Past Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться в самий початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Past Continuous (was, were + підмет + дієслово з -ing).

 • What was I singing at karaoke at the same time yesterday? – Що я співав в караоке в цей самий час вчора?
 • When was she doing her hometask? – Коли вона виконувала своє домашнє завдання?
 • Where were they watching the movie when the fire began? – Де вони дивилися кіно, коли почалася пожежа?

Використання Past Continuous

Тривалі дії в певний проміжок часу в минулому

Past Continuous використовується для вираження дій, що відбувалися в конкретний, точно відомий момент або проміжок часу в минулому.

 • Yesterday at 10 p.m. I was climbing the tree. – Вчора о 10-й вечора я вилазила на дерево.
 • At 5 o’clock yesterday evening my sister was flying from Sydney. – Вчора о 5-й моя сестра летіла з Сіднея.
 • At the same time two years ago we were visiting my parents. – В цей же час два роки тому ми провідували моїх батьків.
 • She was still dancing at midnight. – О півночі вона все ще танцювала.
 • Last night at 1 a.m. I was preparing my speech. – Минулої ночі о першій годині я готував свою промову.

Точний момент часу в Past Continuous може уточнюватися або перериватися іншою короткочасною дією, вираженою в Past Simple.

 • She was cleaning the house when the phone rang. – В той час, коли вона прибиралася в домі, задзвонив телефон.
 • John was cooking dinner when he suddenly cut his finger. – Коли Джон готував обід, він раптово порізав собі палець.
 • Helen was using the blender so she didn’t hear you came in. – Хелен користувалася блендером, тому вона не чула, як ти увійшов. 

Слова whileв той час, як», «поки») та when коли») підкреслюють та використовуються з різними частинами складнопідрядного речення. Як правило, після слова while вживається Past Continuous, а після when вживається Past Simple.

 • While I was typing my report everyone left the office. – Поки я друкувала свій звіт, всі залишили офіс.
 • While I was eating my soup, he came home. – В той час, коли я їв суп, він прийшов додому.
 • I was eating my soup when he came home. – Я їв суп, коли він прийшов додому.
 • When Dana broke the cup I was making some cakes. – Коли Дана розбила чашку, я готувала тістечка.

Одночасні дії у минулому

Past Continuous використовується для вираження в одному реченні декількох дій, що відбувалися одночасно в минулому.

 • She was doing her makeup while she was talking over the telephone. – Вона робила макіяж в той час, коли розмовляла по телефону.
 • They were drinking a cup of coffee while they were sitting at that restaurant. – Вони пили каву, поки сиділи в тому ресторані.
 • We were eating delicious pasta while we were watching a new cartoon. – Ми їли смачну пасту, коли дивилися новий мультик.
 • I was playing the guitar and Jane was playing along the drum. – Я грала на гітарі, а Джейн пригравала мені на барабані.
 • Children were playing games, eating sweets and drinking Cola. – Діти грали в ігри, їли солодощі та пили колу.

Вираження несхвалення, роздратування

Past Continuous використовується для вираження несхвалення, нетерплячості або роздратованості певною дією в минулому. В такому значенні Past Continuous здебільшого використовується зі словами always (завжди, постійно), often (часто), constantly (постійно). Ці слова вживаються між допоміжними дієсловами was або were та смисловим дієсловом з закінченням -ing (формою дієприкметника).

 • He was always interrupting me when I was talking. – Він завжди (постійно) мене переривав, коли я говорив. 
 • She was constantly losing our keys on the vacation. – На відпочинку вона постійно губила наші ключі.
 • We were often waiting for that friend of his. He was so slow. – Ми часто чекали того його друга. Він був таким повільним.
 • As she was always inspecting my stuff I didn’t like her. – Оскільки вона постійно перевіряла мої речі, я її не любив.

В такому значенні Past Continuous схожий на конструкцію used to, однак відрізняється від неї своїм негативним відтінком.

 • He used to worry about money too much. – Він занадто багато піклувався про гроші.
 • Clark used to complain constantly about anything. – Кларк постійно через все жалівся.

Заплановані дії, що не відбулися

Past Continuous використовується для вираження запланованих дій в минулому, що, однак, не відбулися. Часто в таких реченнях використовуються дієслова mean (збиратися, мати намір), intend (мати на меті, збиратися, задумати), hope (сподіватися), expect (очікувати), think (думати, гадати), plan (планувати).

 • I was hoping to meet her at the bookstore but she didn’t come. – Я сподівався зустріти її в книжковому магазині, але вона не прийшла.
 • My mother was thinking of cooking a pie but we wanted some pizza. – Моя мати думала приготувати пиріг, але ми хотіли піццу.
 • Tom was planning to buy these tickets for the concert but forgot his wallet at home. – Том збирався купити ці квитки на концерт, але забув всій гаманець вдома. 

Маркери часу

Past Continuous використовується, якщо на питання «коли це відбувалося?» можна вказати точний, конкретний час або проміжок часу в минулому.

 • at that moment – в той момент
 • at the same time – в цей же час (у минулому)
 • while – в той час, як; поки
 • when – коли
 • as – так як
 • all morning / the whole morning – протягом всього ранку, весь ранок
 • all night (long) / the whole night – протягом всієї ночі, всю ніч
 • all evening / the whole evening – протягом всього вечора, весь вечір
 • all day (long) / the whole day – протягом всього дня, весь день
 • last Monday – минулого понеділка
 • last week – минулого тижня
 • last year – минулого року, в минулому році
Флеш-картки для швидкого вивчення слів англійської мови