Фонетика Фонетичний склад англійської мови

В англійській мові існує 44 звуки, тоді коли літер всього 26. Тому одна й та сама літера в різних положеннях в слові та сполученнях з іншими літерами може читатися по-різному. Для того, щоб точно позначити звуковий склад певного слова й таким чином полегшити опанування іноземної мови, користуються так званою фонетичною транскрипцією, тобто такою системою умовних графічних позначень, в якій кожному звукові відповідає один певний знак. 

Приголосні звуки

 • p
  Приголосний звук [ p ]
  • pull
   - тягнути
  • apple
   - яблоко
  • stop
   - стоп

  Схожий на український звук[ п ], тільки більш глухийта вимовляється дещо з придихом.

 • f
  Приголосний звук [ f ]
  • floor
   - підлога, поверх
  • food
   - їжа, пожива
  • fish
   - риба

  Вимовляється енергійніше за український звук[ ф ].

 • t
  Приголосний звук [ t ]
  • tree
   - дерево
  • stop
   - стоп
  • want
   - хотіти, бажати

  Схожий на український звук[ т ], однак він вимовляється з придихом та м'якіше за український[ т ].

 • θ
  Приголосний звук [ θ ]
  • throw
   - кидати
  • thigh
   - стегно
  • earth
   - земля, мир

  В українській мові подібний звук відсутній. Кінчик язика розташовується між незамкненими зубами, і в такому положенні намагаємось вимовити український приголосний [ с ], проштовхуючи повітря між зубами та язиком. Такий звук повинен бути схожий на щось між звуками [ с ] и [ ф ], ніби ми трохи шепелявимо.

 • Приголосний звук [ tʃ ]
  • chair
   - стілець
  • teacher
   - учитель
  • choice
   - вибір

  Схожий на український приголосний звук [ ч ], однак він вимовляється твердіше.

 • s
  Приголосний звук [ s ]
  • stop
   - стоп
  • fast
   - швидкий, швидко
  • seat
   - місце для сидіння

  Практично тотожний українському приголосному[ с ].

 • ʃ
  Приголосний звук [ ʃ ]
  • shoe
   - туфля, черевик
  • sure
   - впевнений
  • fish
   - риба

  Нагадує український приголосний звук[ ш ], але дещо пом'якшений.

 • k
  Приголосний звук [ k ]
  • walk
   - йти пішки, ходити
  • dark
   - темний, темно
  • cup
   - чашка

  Схожий на український приголосний [ к], однак англійський [ k ] вимовляється з придихом і в кінці слів звучить чітко.

 • b
  Приголосний звук [ b ]
  • bet
   - парі, заклад
  • about
   - про, щодо
  • beer
   - пиво

  Схожий на український звук [ б ], тільки він дзвінкіший та також вимовляється дещо з придихом.

 • v
  Приголосний звук [ v ]
  • vow
   - клятва, обітниця
  • observer
   - спостерігач
  • vote
   - голосувати

  На відміну від українського приголосного звуку [ в ], цей звук в кінці слів не оглушується. Він вимовляється енергійніше, ніж український [ в ]. При вимові зуби верхньої щелепи повинні торкатися нижньої губи.

 • d
  Приголосний звук [ d ]
  • door
   - двері
  • food
   - їжа, пожива
  • said
   - сказав

  Схожий на український звук[ д ], однак перед голосними він вимовляється дещо з придихом.

 • ð
  Приголосний звук [ ð ]
  • they
   - вони
  • there
   - там
  • bathe
   - купатися

  В українській мові подібний звук відсутній. Він нагадує англійський звук [ θ ], однак відрізняється від нього дзвінкістю.

 • ʤ
  Приголосний звук [ ʤ ]
  • joke
   - жарт
  • joy
   - насолода, радість
  • edge
   - край, вістря

  Звук вимовляється як український приголосний [ дж ], тільки наголос робиться більше на звук [ ж ].

 • z
  Приголосний звук [ z ]
  • observer
   - спостерігач
  • noise
   - шум
  • president
   - президент

  Звук тотожний з українським приголосним[ з ].

 • ʒ
  Приголосний звук [ ʒ ]
  • casual
   - звичайний, випадковий, повсякденний
  • measure
   - міра, вимірювати
  • pleasure
   - задоволення

  Відрізняється від англійського приголосного [ ʃ ] дзвінкістю і від українського [ ж ] м'якістю. Вимовляється, як щось середнє між [ ж ] та [ ш ].

 • g
  Приголосний звук [ g ]
  • grin
   - посміхатися, шкіритися
  • plug
   - пробка, корок
  • girl
   - дівчина, дівчинка

  Схожий на український звук[ ґ ], однак він вимовляється менш напружено, а в кінці слів не оглушується.

 • h
  Приголосний звук [ h ]
  • hot
   - гарячий; палкий
  • head
   - голова
  • heart
   - серце

  В українській мові подібний звук відсутній. В англійській мовівін зустрічається тільки перед голосними, часто на початку слова. Він звучить як легкий, ледь чутний видих. На відміну від українського звуку [ х ], цей звук утворюється без участі язика.

 • m
  Приголосний звук [ m ]
  • money
   - гроші
  • lamb
   - ягня, овеча
  • my
   - мій

  Нагадує український приголосний звук[ м ], однак при вимові цього звуку губи змикаються щільніше.

 • n
  Приголосний звук [ n ]
  • nurse
   - медсестра
  • grin
   - посміхатись, шкіритися
  • green
   - зелений

  Схожий з українським приголосним звуком[ н ].

 • ŋ
  Приголосний звук [ ŋ ]
  • english
   - англійський
  • bank
   - банк
  • sing
   - співати

  Звук вимовляється як український [ н ], однак трохи "в ніс" і дещо протяжливо.

 • r
  Согласный звук [ r ]
  • rule
   - правило
  • grin
   - посміхатися, шкіритися
  • tree
   - дерево

  Звук схожий на український приголосний [ р ], однак він вмовляється не так різко та дзвінко, трохи "ковтається", немов вимовляємо його не до кінця, ніби трохи гаркавимо.

 • l
  Приголосний звук [ l ]
  • pull
   - тягнути
  • love
   - любов, кохання
  • rule
   - правило

  Нагадує український приголосний звук [ л ], тільки в англійській мові він практично завжди твердий.

 • w
  Приголосний звук [ w ]
  • want
   - хотіти, бажати
  • way
   - шлях, маршрут
  • where
   - де

  Звук [ w ] м'який, немов не до кінця вимовлений звук[ v ]. Він вимовляється як щось середнє між українськими звуками[у] та[в], як, наприклад, в слові "мов".

 • j
  Приголосний звук [ j ]
  • year
   - рік
  • yes
   - так
  • yellow
   - жовтий

  Схожий на український приголосний [ й ], однак цей звук вимовляється трохи не до кінця та м'якше, ніж в українській мові, адже він стоїть перед голосними.

Голоснізвуки

 • æ
  Голосний звук [ æ ]
  • had
   - мав
  • lamb
   - ягня, овеча
  • apple
   - яблуко

  В українській мові немає подібного окремого звуку. Цей звук - щось середнє між звуками [ е ] та [ а ]. Під час вимови цього звуку губи трохи розтягнуті, нижня щелепа опущена, кінчик язика торкається нижніх зубів, а середня частина язика вигинається вверх та вперед. При звичній вимові цей звук більш схожий на український звук [ а ], а перед носовими [ n ], [ m ], [ ŋ ] він вимовляється більше як звук [ е ].

 • ɑ:
  Голосний звук [ ɑ: ]
  • heart
   - серце
  • dark
   - темний, темно
  • fast
   - швидкий, швидко

  Звук схожий на український голосний[ а ], однак при вимові язик відсувається назад до горла, чутно легкий призвук [ о ].

 • i:
  Голосний звук [ i: ]
  • seat
   - сидіння
  • green
   - зелений
  • tree
   - дерево

  Схожий на довгий голосний звук [ і ] в українській мові.

 • ɪ
  Голосний звук [ ɪ ]
  • sit
   - сидіти
  • grin
   - посміхатися, шкіритися
  • fish
   - риба

  Вимовляється як короткий голосний звук [ і] в українській мові.

 • ɛ
  Голосний звук [ ɛ ]
  • head
   - голова
  • bet
   - парі, заклад
  • said
   - сказав

  Схожий на український голосний звук[ е], як, наприклад, в слові "тебе".

 • ɒ
  Голосний звук [ ɒ]
  • hot
   - гарячий, палкий
  • spot
   - пляма, місце
  • want
   - хотіти

  Схожий на короткий голосний[ о ]. Для правильної вимови треба починати з положення, як при вимові звуку [ a: ], далі губи слід дещо округлити і вимовити короткий звук [ о ].

 • ɔː
  Голосний звук [ ɔː ]
  • walk
   - йти пішки, ходити
  • door
   - двері
  • four
   - чотири

  Довгий голосний звук, що схожий з голосним [ о ] в українській мові. Для правильної вимови треба починати з положення, як при вимові звуку[ a: ], далі губи слідокруглити і трохи витягнути вперед, трохи опустити нижню щелепу,вимовляючи звук [ о ]. При цьому не повинен утворюватися призвук [ у ].

 • ʊ
  Голосний звук [ ʊ ]
  • good
   - хороший, гарний
  • put
   - поставити
  • pull
   - тягнути

  На відміну від українського голосного звуку[ у ], при вимові англійського [ ʊ ] губи практично не витягуються вперед, однак вони округлюються.

 • u:
  Голосний звук [ u: ]
  • food
   - їжа
  • rule
   - темный
  • shoe
   - быстрый

  Нагадує український довгий голосний [ у], але з призвуком[ йу].

 • ʌ
  Голосний звук [ ʌ ]
  • cup
   - чашка
  • love
   - любов, кохання
  • money
   - гроші

  Звук, подібний до українського голосного звуку[ а ].

 • ɜː
  Голосний звук [ ɜː ]
  • girl
   - дівчина, дівчинка
  • nurse
   - медсестра
  • earth
   - земля, мир

  В українській мові відсутній звук, подібний до англійського [ ɜː ]. Його часто можуть помилково порівнювати зі звуками [ е] або[ о ]. Цей звук - середнє між [о] та [йо]. При правильній вимові язик піднімається, а його кінчик трохи загнутий доверху. Губи дещо розтягнуті. Рот розкритий не широко, відстань між верхніми та нижніми зубами невелика.

 • ǝ
  Голосний звук [ ǝ ]
  • teacher
   - учитель
  • observer
   - спостерігач
  • about
   - про, щодо

  Цей звук з'являється в ненаголошеному положенні і часто піддається впливу сусідніх звуків. Звідси й декілька відтінків звучання цього голосного. Цей звук - середнє між звуками [ е ] та [ а ] в ненаголошених положеннях.

Дифтонги

 • Дифтонг [ eɪ ]
  • they
   - вони
  • bathe
   - купання, купатися
  • way
   - шлях, маршрут

  Вимовляється подібно до "ей ". Вимова починається з голосного звуку[ e ], що переходить в [ i ]. Однак, необхідно слідкувати, щоб утворений звук не був повністю тотожний до українського голосного [ е ] та приголосного [ й ].

 • Дифтонг [ aɪ ]
  • thigh
   - стегно
  • dice
   - гральні кості
  • my
   - мій

  Вимова цього дифтонгу починається з голосного звуку[ ʌ ], що переходить у голосний звук [ i ]. Звучить подібно до " ай ".

 • Дифтонг [ aʊ ]
  • vow
   - клятва, обітниця
  • mouth
   - рот
  • out
   - з, із

  Дифтонг подібнийдо звукосполучення "ау ". Вимова починається з голосного звуку[ ʌ ], що переходить в голосний[ u ] (останній не вимовляється чітко).

 • ǝʊ
  Дифтонг [ ǝʊ ]
  • joke
   - жарт
  • vote
   - голосувати
  • throw
   - кидати

  Дифтонг вимовляється близько до звукосполучення "оу ". Вимова починається з голосного звуку, що є чимось середнім між українськими голосними [ о ] та[ е], потім він переходить у голосний [ u ]. Губи на початку дещо розтягуються та округлюються.

 • ɔɪ
  Дифтонг [ ɔɪ ]
  • joy
   - насолода, радість
  • noise
   - шум
  • choise
   - вибір

  Вимовляється подібно до звукосполучення "ой ". Вимова починається з голосного [ ɔ ], що перетікає у короткий голосний [ i ].

 • ɪǝ
  Дифтонг [ ɪǝ ]
  • year
   - рік
  • beer
   - пиво
  • ear
   - вухо

  Дифтонг подібний до звукосполучення "іа "або ж " іе "в українській мові. Вимова починається з голосного[ i ], що переходить в нейтральний голосний [ ǝ ], іноді[ ʌ ].

 • Дифтонг [ eǝ ]
  • chair
   - стілець
  • where
   - де
  • there
   - там

  Вимовляється подібно до "еа ". Дифтонг починається зі звуку, подібного до [ ɛ ]або українського голосного [ е ], що переходить у нейтральний звуксхожий на[ ǝ ] або ж [ ʌ ].

 • ʊǝ
  Дифтонг [ ʊǝ ]
  • poor
   - бідний, нещасний
  • sure
   - впевнений
  • cure
   лікування, ліки

  Дифтонг вимовляється подібно до "уе"або іноді "юе ". Вимова починається з голосного[ ʊ ], що переходить в нейтральний короткий звук [ ǝ ].