Possessive Case Присвійний відмінок в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Закінчення -’s або ж апостроф «» у іменника вказує на приналежність, відношення чогось до даного слова або їх родинні зв'язки. В більшості випадків присвійний відмінок використовується зі словами, що вказують на живих істот (людина, рідше тварина тощо).

 • mum – мама
 • Charles – Чарльз
 • girls – дівчата
 • mum’s pie – мамин пиріг (пиріг моєї мами)
 • Charles’ sister – сестра Чарльза
 • girls’ room – кімната дівчат

Закінчення -’s

Закінчення -’s додається до іменників в однині, а також до власних назв та імен.

 • I ate my mum’s pie. – Я з'їв пиріг моєї мами.
 • Jack’s bag is old. – Сумка Джека стара.

Закінчення -’s також можна додавати до іменників, що мають неправильні форми множини Irregular Plural Nouns (що не утворюють форму множини за допомогою -s / -es).

 • The men’s restroom is on the second floor. – Туалет для чоловіків знаходиться на другому поверсі.
 • People’s opinion may differ. – Думка людей може відрізнятися.
 • Don’t step on children’s toys. – Не наступай на дитячі іграшки.

У випадку, якщо у реченні є перелік іменників, до яких відноситься один предмет, до закінчення -’s приєднується до останнього слова з цього переліку.

 • Kelly and Richard’s house was sold last week. – Дім Келлі та Річарда був проданий на минулому тижні.
 • Monica, Kate and Tim’s father is an engineer. – Батько Моніки, Кейт та Тіма працює інженером.

Якщо ж до перелічених іменників відносяться різні предмети, то закінчення -’s додається до кожного з іменників.

 • Kelly’s and Richard’s houses were sold last week. – Будинки Келлі та Річарда були продані на минулому тижні.
 • I like Shakespeare’s and Moliere’s plays. – Мені подобаються п'єси Шекспіра та Мольєра.

Закінчення -’s може вживатись декілька разів при передачі родинних зв'язків між декількома особами та іменниками, що їх позначають.

 • My brother’s friend’s father will come soon. – Батько друга мого брата скоро прийде.
 • My mother’s friend’s daughter is studying with me. – Донька подруги моєї матері вчиться разом зі мною.

Закінчення -’s приєднується до останнього слова у словосполученні, якщо предмет (або слово, що його позначає) відноситься до цього словосполучення, яке виражає одне ціле поняття.

 • Peter the Great’s castle is really beautiful. – Палац Петра Великого дуже красивий.
 • The President of the USA’s speech was persuasive. – Промова президента Сполучених Штатів Америки була переконливою.

Апостроф

Апостроф «» завжди додається до іменників у формі множини з закінченням -s.

 • The dogs’ cages were small. – Клітки собак були маленькими.
 • These girls’ dresses are fancy. – Сукні цих дівчат дуже модні.
 • The players’ uniform was dirty after the game. – Форма гравців була брудною після гри.

Апостроф «» додається до іменників у формі однини або до власних назв та імен, що закінчуються на -s або -ss, а також до іноземних імен, що закінчуються на німі -s, -z, -x, для того, щоб уникнути нагромадження подібних звуків.

 • This actress’ dresses are always gorgeous. – Сукні цієї актриси завжди розкішні.
 • James’ car is new. – Машина Джеймса нова.
 • Dubois’ snake is extremely venomous. – Змія Дюбуа неймовірно отруйна.

Апостроф «» використовуються в стійких виразах зі словами, що закінчуються на звук [ ].

 • for appearance’ sake – для видимості
 • for conscience’ sake – щоб заспокоїти совість
 • For goodness’ sake! – Заради бога!

Закінчення -’s чи апостроф?

В граматичних довідниках існують певні розбіжності у використанні закінчення  -’s після власних імен та іменників в однині, що закінчуються на -s або -ss, а також -z, -x. Деякі письменники та укладачі граматичних довідників наполягають на використанні закінчення -’s для всіх іменників у однині або ж власних назв незалежно від того, на яку букву вони закінчуються.

 • James’s car is new. – Машина Джеймса нова.
 • Dubois’s snake is extremely venomous. – Змія Дюбуа неймовірно отруйна.
 • This actress’s dresses are always gorgeous. – Сукні цієї актриси завжди розкішні.
 • The witness’s statement helped to find the thief. – Слова свідка допомогли знайти грабіжника.

Однак, використання -’s або ж тільки апострофу «» в таких випадках відноситься більше до стилістичних особливостей та прийомів автора тексту. Тому іноді можна зустріти різні варіанти використання -’s та апострофа «».

 • Yesterday I went to the Smiths’s house. – Вчора я пішла додому к Сміттам.
 • Yesterday I went to the Smiths’ house. – Вчора я пішла додому к Сміттам.
 • Show me the Joneses’s new car. – Покажи мені нову машину Джонассів.
 • Show me the Joneses’ new car. – Покажи мені нову машину Джонассів..
 • I read my boss’s memo. – Я прочитав записку мого боса.
 • I read my boss’ memo. – Я прочитав записку мого боса.

Апостроф «» також ставиться, якщо мова йде про класичних (грецьких, давньоримські..) вчених та релігійних діячів, імена яких закінчуються на -s.

 • Jesus’ teachings were passed from generation to generation. – Вчення Христа передавалися з покоління в покоління.
 • Socrates’ thoughts and ideas were written down by Plato. – Думки та ідеї Сократа були записані на папері Платоном.

Абсолютний присвійний відмінок

Абсолютний присвійний відмінок – це слово із закінченням -’s або апострофом «», після якого не слідує слово, яке власне й належить певній особі. Абсолютний присвійний відмінок використовується, щоби уникнути повторень одного слова у реченні, якщо воно зрозуміле з контексту.

 • This car is older than my father’s. – Ця машина старіша за машину мого батька.
 • I had no money so I borrowed my children’s. – У мене не було грошей, тому я позичив їх у моїх дітей.
 • My hair is softer than Kate’s. – Моє волосся м'якіше за волосся Кейт.

Абсолютний присвійний відмінок може використовуватися в назвах вулиць, закладів, магазинів або при згадуванні певного місця.

 • at my friend’s – дома у мого друга
 • at the baker’s – в пекарні
 • at the dentist’s – в стоматології

Апостроф та -’s з неживими предметами

Присвійний відмінок -’s або апостроф «» може використовуватися зі словами, що позначають неживі предмети, коли ті виражають певну групу людей, організацію, фірму, адміністративні або територіальні одиниці.

 • This company’s success is incredible. – Успіх цієї фірми приголомшливий.
 • The nation’s health is very important. – Здоров'я нації дуже важливе.
 • Florida’s next governor will be elected this week. – Губернатор Флориди буде обраний на цьому тижні.

Присвійний відмінок -’s або «» може бути використаний з неживими предметами або поняттями, коли ті означають транспортні засоби, для того, щоб вказати на членів екіпажу.

 • The ship’s crew needs to be prepared for everything. – Екіпаж корабля повинен бути готовим до всього.

Присвійний відмінок -’s або «» може використовуватися в наукових текстах при описі характеристик, деталей, частин певного механізму або предмета загалом. 

 • The plane’s wing is damaged. – Пошкоджено крило літака.
 • This car’s safety system is developed by famous engineers from all over the world. – Система безпеки цієї машини розроблена відомими інженерами зі всього світу.

Присвійний відмінок -’s або апостроф «» може бути використаний з об'єктами природи, єдиними у своєму роді, або ж коли об'єкти природи персоніфікуються.

 • the moon’s surface – поверхня місяця
 • the sun’s radiation – сонячна радіація
 • the forest’s spirit – дух лісу

Присвійний відмінок -’s або апостроф «» також використовуються з конкретним періодом часу або з іменниками ж у значенні міри, одиниці виміру часу тощо.

 • Yesterday’s party – вчорашня вечірка
 • three months’ holidays – трьохмісячні канікули
 • a cent’s worth – вартість в один цент
 • two dollars’ worth – вартість в два долари
 • one mile’s distance – відстань в одну милю

Присвійний відмінок -’s або «» також використовуються в сталих виразах.

 • for God’s sake! – заради бога
 • for old time’s sake – в пам'ять про минуле
 • a stone’s throw away – дуже близько
 • at death’s door – бути при смерті
 • in my mind’s eye – в моїй уяві
 • to keep out of harm's way – триматися від гріха подалі, в безпеці
 • to be at one's wit's end – бути у глухому куті
 • to keep somebody at an arm's length – тримати когось на відстані
 • to enjoy oneself to one's heart – розважатися на повну
 • at one's finger's end – на кінчиках пальців
 • needle's eye – вушко голки
 • pin’s head – головка шпильки
 • cow’s milk – коров'яче молоко
 • soldier’s uniform – військова, солдатська форма
 • to make big sheep’s eyes – дивитись закоханими очима

Присвійний відмінок -’s або «» часто використовуються в назвах свят, пам'ятних дат, подій тощо.

 • Mother’s Day – День матері
 • Veterans Day – День ветеранів
 • Valentine’s Day – День святого Валентина