Present Perfect Теперішній доконаний час

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Ствердження

Заперечення

Питання

I have worked.
Я (вже) попрацював.
I haven't worked.
Я не працював.
Have I worked?
Чи працював я?
She has worked.
Вона попрацювала.
She hasn't worked.
Вона не працювала.
Has she worked?
Чи вона працювала?
I
You
We
They
+ have + Ved
V3
+ ...
 
+ have
has
+ not + Ved
V3
+ ...
Have
Has
+
 
+ Ved
V3
+ ... ?
He
She
It
+ has + Ved
V3
+ ...
have not = haven't
has not = hasn't
QW + have
has
+
 
+ Ved
V3
+ ... ?
 
підмет V3 третя форма неправильного дієслова;
Ved дієслово з закінченням ed; QW question word (питальне слово).
 
I have worked.
Я (вже) попрацював.
She has worked.
Чи вона працювала?
I
You
We
They
+ have + Ved
V3
+ ...
He
She
It
+ has + Ved
V3
+ ...
 
I haven't worked.
Я не працював.
She hasn't worked.
Вона не працювала.
 
+ have
has
+ not + Ved
V3
+ ...
have not = haven't
has not = hasn't
 
Have I worked?
Чи працював я?
Has she worked?
Работала ли она?
Have
Has
+
 
+ Ved
V3
+ ... ?
QW + have
has
+
 
+ Ved
V3
+ ... ?
 
підмет
V3 третя форма неправильного дієслова;
Ved дієслово з закінченням ed;
QW question word (питальне слово).

Стверджувальне речення

Граматичний час Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова have або has та форми Past Participle (третьої форми смислового дієслова).

Past Participle для правильних дієслів утворюється шляхом додавання до їх словникової форми закінчення -ed. Для неправильних дієслів використовуються їхні особливі треті форми, що можна взяти з таблиці неправильних дієслів.

В залежності від особи та числа, в якому стоїть підмет у реченні, використовується та чи інша форма допоміжного дієслова have.

I, We, You, They → have (для 1-ї, 2-ї особи та форм множини)
He, She, It → has (для 3-ї особи однини)

 • I have dug a hole for planting trees. – Я вирив яму для посадки дерев.
 • He has just finished his first book. – Він тільки-но закінчив свою першу книгу.
 • We have bought all the furniture. – Ми придбали всі меблі.

В Present Perfect використовуються наступні скорочення:

 • I have = I’ve
 • You have = You’ve
 • We have = We’ve
 • They have = They’ve
 • He has = He’s
 • She has = She’s
 • It has = It’s

Всі правила додавання закінчення -ed детально розглянуті в окремій статті.

 • to work → worked
 • to translate → translated
 • to agree → agreed
 • to study → studied
 • to play → played
 • to stop → stopped
 • to relax → relaxed

Заперечне речення

В заперечних реченнях в Present Perfect після допоміжного дієслова have або has додається заперечна частка not.

 • I have not dug a hole. – Я не вирив яму.
 • He has not finished his first book. – Він не закінчив свою першу книгу.
 • have not = haven’t (скорочення)
 • We haven’t bought all the furniture. – Ми не придбали всі меблі.
 • has not = hasn’t
 • Kate hasn’t been to Paris yet. – Кейт ще не була в Парижі.

Питальне речення

Загальне питання в Present Perfect утворюється шляхом винесення допоміжного дієслова have або has на початок речення перед підметом.

 • Have I dug a hole? – Я (вже) вирив яму?
 • Have we bought all the furniture? – Ми придбали всі меблі?
 • Has he just finished his first book? – Він тільки-но закінчив свою першу книгу?

Спеціальне питання в Present Perfect утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на самий початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Present Perfect.

 • What has he just finished?  Що він тільки-но закінчив?
 • Where have we bought all the furniture? – Де ми придбали всі меблі?
 • How deep have you dug a hole? – Наскільки глибоку яму ти вирив?

Використання Present Perfect

Завершені дії з наголосом на результат

Present Perfect використовується для передачі важливості результату минулої дії у теперішньому часі без точного зазначення часу виконання дії. Дія була виконана колись у минулому (часто нещодавно), і результат цієї дії можна побачити в теперішньому часі.

 • I’ve done this job well. – Я виконав цю роботу добре.
 • She has found this kitten outside. – Вона знайшла це кошеня на вулиці.
 • We haven’t bought new chairs yet. Our kitchen is empty. – Ми ще не придбали нові стільці. Наша кухня порожня.

Незакінчені дії

Present Perfect використовується для вираження дій, що почалися в не зовсім відомий момент в минулому (неважливо, коли), але ще можуть бути незавершеними, а результат таких дій можна побачити в теперішньому часі.

 • They have played in the orchestra since high school. – Вони грали в оркестрі зі старшої школи. (Вони все ще грають там)
 • I’ve had my cat Charlie for 15 years. – Мій кіт Чарлі живе в мене вже 15 років. (Він з'явився у мене 15 років тому і досі живе у мене)
 • He has written twenty pages of a new book this morning. – Він написав двадцять сторінок нової книги цього ранку. (Все ще ранок, він може написати більше сторінок)

Маркери часу

Present Perfect може використовуватися тільки з виразами, що вказують на неточний час, або зі словами, що виражають ще не завершені проміжки або періоди часу.

 • ever – коли-небудь
 • never – ніколи
 • already – вже
 • yet – ще, вже
 • not yet – ще не
 • often – часто
 • so far – поки, до сих пір
 • lately – останнім часом
 • just – тільки-но
 • recently – нещодавно, на днях
 • once – одного разу
 • many times – багато разів
 • several times – декілька разів
 • before – раніше, до цього
 • today – сьогодні 
 • this week – на цьому тижні, цього тижня
 • this month – в цьому місяці
 • this year – в цьому році, цього року
 • this afternoon – сьогодні вдень
 • for an hour – протягом години
 • for two weeks – протягом двох тижнів
 • for a long time – протягом довгого часу
 • since twelve o’clock – с дванадцятої години
 • since 12 April – з 12 квітня
 • since May – з травня