Present Perfect Continuous Теперішній доконано-тривалий час

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Ствердження

Заперечення

Питання

I have been working for an hour.
Я працюю протягом години.
I haven't been working for an hour.
Я (ще) не працюю протягом години.
Have I been working for an hour?
Я вже працюю годину?
She has been working for an hour.
Вона працює протягом години.
She hasn't been working for an hour.
Вона не працює протягом години.
Has she been working for an hour?
Вона працює протягом години?
I
You
We
They
+ have been + Ving + ...
 
+ have
has
+ not been + Ving + ...
Have
Has
+
 
+ been + Ving + ... ?
He
She
It
+ has been + Ving + ...
have not = haven't
has not = hasn't
QW + have
has
+
 
+ been + Ving + ... ?
 
підмет
Ving – смислове дієслово з закінченням -ing;
QW question word (питальне слово).
 
I have been working for an hour.
Я працюю протягом години.
She has been working for an hour.
Вона працює протягом години.
I
You
We
They
+ have been + Ving + ...
He
She
It
+ has been + Ving + ...
 
I haven't been working for an hour.
Я (ще) не працюю протягом години.
She hasn't been working for an hour.
Вона не працює протягом години.
 
+ have
has
+ not been + Ving + ...
have not = haven't
has not = hasn't
 
Have I been working for an hour?
Я вже працюю годину?
Has she been working for an hour?
Вона працює протягом години?
Have
Has
+
 
+ been + Ving + ... ?
QW + have
has
+
 
+ been + Ving + ... ?
 
підмет
Ving – смислове дієслово з закінченням -ing;
QW question word (питальне слово).

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення в Present Perfect Continuous (Present Perfect Progressive) утворюється за допомогою комплексного допоміжного дієслова have been або has been (форми Present Perfect дієслова to be) у поєднанні з формою Present Participle (першої форми дієслова з закінченням -ing).

В залежності від особи та числа, в яких стоїть підмет у реченні, використовується та або інша форми допоміжного дієслова have.

 • I, We, You, They → have been (для 1-ї, 2-ї особи та форм множини)
 • He, She, It → has been (для 3-ї особи однини)
 • I have been watching this trick all this time. – Я дивилася на цей трюк весь цей час.
 • She has been waiting for you for half an hour. – Вона чекала (чекає) на тебе з півгодини.
 • We’ve been talking about our wedding. – Ми розмовляли (розмовляємо) про наше весілля.

Скорочення з have been та has been:

 • I have been = I’ve been
 • We have been = We’ve been
 • You have been = You’ve been
 • They have been = They’ve been
 • He has been = He’s been
 • She has been = She’s been
 • It has been = It’s been

Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → entering
 • to lie → lying
 • to take → taking
 • to agree → agreeing
 • to say → saying
 • to relax → relaxing
 • to run → running
 • to travel → travelling / traveling

Заперечне речення

В Present Perfect Continuous заперечення утворюється за допомогою заперечної частки not, що ставиться після have або ж has та перед been.

 • I have not been watching this trick all this time. – Я не дивилася на цей трюк (фокус) весь цей час.
 • She has not been waiting for you for half an hour. – Вона не чекала (не чекає) на тебе з півгодини.
 • have not been = haven’t been (скорочення)
 • We haven’t been talking about our wedding. – Ми не розмовляли (в цей час) про наше весілля.
 • has not been = hasn’t been
 • Ann hasn’t been living in this house for 10 years. – Енн не прожила (не живе) в цьому будинку 10 років.

Питальне речення

Загальне питання в Present Perfect Continuous утворюється за допомогою винесення допоміжного дієслова have або has на початок речення перед підметом.

 • Have you been watching this trick all this time? – Ти дивилася на цей фокус весь цей час?
 • Has she been waiting for you for half an hour? – Вона чекала на тебе з півгодини?
 • Have they been talking about our wedding? – Вони розмовляли про наше весілля?

Спеціальне питання в Present Perfect Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на самий початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні в Present Perfect Continuous.

 • What have I been doing all this time? – Що я робила весь цей час?
 • How long has she been waiting for you? – Як довго вона тебе чекає?
 • Why have we been talking about our wedding? – Чому ми розмовляли про наше весілля?

Використання Present Perfect Continuous

Дії, що почалися в минулому та тривають в цей момент часу

Present Perfect Continuous використовується для вираження дії, що почалася в певний момент у минулому та тривала до теперішнього моменту або ж досі триває у теперішньому часі. Якщо дія завершилася, то її результати можна побачити у теперішньому часі. Ця конструкція ставить наголос саме на тривалість дії і відповідає на питання «як довго відбувається дія?».

 • I’ve been standing here for two hours. – Я простояла тут протягом двох годин. (і я все ще стою тут) / Я тут вже стою протягом двох годин.
 • She’s been running for an hour, she feels tired. – Вона бігла протягом години, вона почуває себе втомленою. (тривала дія завершена, її результат відчутний в теперішньому часі)
 • We’ve been writing this report all morning, I’m very hungry now. – Ми писали цей звіт весь ранок, тепер я дуже зголодніла.

Present Perfect Continuous використовується з прийменником часу since (з, починаючи з), де для відліку часу після since може вживатися конкретна дата або ж інша подія, дія у минулому, виражена в часі Past Simple.

 • We have been living here since 1980. – Ми живемо тут з 1980-го року.
 • I’ve been working here since I finished the university. – Я працюю тут з того часу, як закінчив університет.

Злість, незадоволення, роздратування

Present Perfect Continuous також використовується для вираження злості, незадоволення чимось або роздратування через певну тривалу дію.

 • His sister has been giving away a lot of our insider information, so she needs a good lawyer. – Його сестра видавала багато нашої конфіденційної інформації, так що їй потрібен гарний адвокат.
 • Someone has been rummaging in my flat. I can’t find my gold watch. – Хтось рився в моїй квартирі. Я не можу знайти мій золотий годинник.
 • He has been joking like an idiot all day. I hate his sense of humor. – Він весь день жартував як ідіот. Ненавиджу його почуття гумору.

Маркери часу

Present Perfect Continuous використовується з певними словами та фразами, що вказують на тривалість дії або ж на момент часу, в який почалась певна тривала дія.

 • since 10 o’clock – з десятої години
 • since yesterday – починаючи з вчора
 • since last month – з минулого місяця
 • since 1991 – з 1991 року
 • since...  (action in past simple) – з..., з того часу, як... (дія, виражена в past simple)
 • all day (long) – весь день
 • all morning / the whole morning – весь ранок
 • all evening / the whole evening – весь вечір
 • all night long – всю ніч
 • for half an hour – з півгодини, протягом півгодини
 • for 2 hours – протягом двох годин
 • for 3 days – протягом трьох днів
 • lately – останнім часом
 • recently – нещодавно