Present Simple Простий (неозначений) теперішній час

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Ствердження

Заперечення

Питання

I work every day.
Я працюю кожного дня.
I don't work every day.
Я не працюю кожного дня.
Do you work every day?
Чи працюєш ти кожного дня?
He works every day.
Він працює кожного дня.
He doesn't work every day.
Він не працює кожного дня.
Does he work every day?
Він працює кожного дня?
I
You
We
They
+ V + ...
 
+ do
does
+ not + V + ...
Do
Does
+
 
+ V + ... ?
He
She
It
+ Vs + ...
do not = don't
does not = doesn't
QW + do
does
+
 
+ V + ... ?
 
підмет Vs – смислове дієслово з закінченням -es або -s;
V – смислове дієслово без частки to; QW question word (питальне слово).
 
I work every day.
Я працюю кожного дня.
He works every day.
Він працює кожного дня.
I
You
We
They
+ V + ...
He
She
It
+ Vs + ...
 
I don't work every day.
Я не працюю кожного дня.
He doesn't work every day.
Він не працює кожного дня.
 
+ do
does
+ not + V + ...
do not = don't
does not = doesn't
 
Do I work every day?
Чи працюєш ти кожного дня?
Does he work every day?
Чи працює він кожного дня?
Do
Does
+
 
+ V + ... ?
QW + do
does
+
 
+ V + ... ?
 
підмет
Vs – смислове дієслово з закінченням -es или -s;
V – смислове дієслово без частки "to";
QW question word (питальне слово).

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення в Present Simple (Present Indefinite) утворюється за допомогою підмета (хто? що?) та присудка (здебільшого він виражається смисловим дієсловом в першій формі).

 • I study French. – Я вчу французьку мову.
 • You speak English. – Ти розмовляєш англійською.
 • We play the violins. – Ми граємо на скрипках.
 • Cats like milk. – Коти люблять молоко.

Якщо підмет виражений іменником або займенником в третій особі однини, тоді до дієслова додається закінчення -s або -es.

 • She speaks English. – Вона розмовляє англійською.
 • He plays the violin. – Він грає на скрипці.
 • Simon's cat likes milk. – Кіт Саймона любить молоко.

Особливості додавання закінчення -es детально розглянуті в окремій статті.

 • to live → lives
 • to read → reads
 • to clean → cleans
 • to buy → buys
 • to have → has
 • to rush → rushes
 • to dry → dries
 • to go → goes

Заперечне речення

Заперечне речення в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do з заперечною часткою not (do not), що ставиться після підмета (хто? що?). Після допоміжного дієслова do вживається смислове в формі інфінітиву без частки to.

 • I do not speak English. – Я не розмовляю англійською.
 • They do not play the violin. – Вони не грають на скрипках.
 • do not = don't (скорочення)
 • Cats don't like tomatoes. – Коти не люблять помідори.

Дієслово do з підметом, вираженим третьою особою однини (he, she, it), вживається з закінченням -es у формі does. Після does смислове дієслово використовується у формі простого інфінітиву без частки to (перша форма дієслова).

 • She does not speak English. – Вона не розмовляє англійською.
 • He does not play the violin. – Він не грає на скрипці.
 • does not = doesn't (скорочення)
 • Simon's cat doesn't like to swim. – Кіт Саймона не любить плавати.

Заперечення в Present Simple також можна виразити за допомогою заперечних займенників та прислівників. Після них використовується смислове дієслово в стверджувальній формі, так як подвійне заперечення не характерне для англійської мови. 

 • None of us are saints. – Ніхто з нас не є святим.
 • Nobody speaks Latin. – Ніхто не розмовляє на латині.
 • No one knows who we are. – Ніхто не знає, хто ми.
 • We do nothing. – Ми нічого не робимо.
 • I go nowhere. – Я нікуди не йду.

Питальне речення

Питальне речення (загальне питання) в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does (якщо підмет стоїть в третій особі однини he, she, it), що стоїть перед підметом. Після підмета йде смислове дієслово в першій формі.

 • Do you speak English? – Ти розмовляєш англійською?
 • Do they play the guitars? – Вони грають на гітарах?
 • Do cats like fish? – Коти люблять рибу?
 • Does he speak English? – Він розмовляє англійською?
 • Does she play the violin? – Вона грає на скрипці?
 • Does Simon's cat like to swim? – Кіт Саймона любить плавати?

Спеціальне питання в Present Simple утворюється за допомогою необхідного питального слова або фрази, що ставиться на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Present Simple.

 • Why do you speak English? – Чому ти розмовляєш англійською?
 • Where does she play the violin? – Де вона грає на скрипці?
 • How long do they play the guitars? – Як давно вони грають на гітарах?

To be в Present Simple

Дієслово to be (бути, існувати, знаходитися)  особливий і в часі Present Simple вживається в трьох формах: am, is, are. Вибір необхідної форми залежить від особи та числа підмета у реченні. 

 • I → am ( для 1-ї особи однини: я)
 • He, She, It → is ( для 3-ї особи однини)
 • We, You, They → are ( для 1-ї, 2-ї та 3-ї особи множини)

Дієслово to be не потребує використання допоміжних дієслів для утворення заперечних або питальних речень. Докладніше про це дієслово та його використання читайте в статті to be.  

 • I am ready. – Я готовий.
 • You are handsome. – Ти красивий (про чоловіка).
 • She is not here. –  Вона не тут.
 • Medical records are confidential. – Медичні записи конфіденційні.
 • Is this your first application to college? – Це ваша перша заява на вступ до коледжу?

Використання Present Simple

Загальні ствердження

Present Simple використовується для вираження певного факту або інформації, що не зв'язана з певним часовим проміжком, а є актуальними загалом. Часто це чиїсь звички або вподобання.

 • He likes to be in the focus of attention. – Йому подобається бути в центрі уваги.
 • Do you prefer red wine or white wine? – Ви віддаєте перевагу червоному або білому вину?
 • What do you think about online dating? – Що ви думаєте про знайомства в Інтернеті?

Загальновідомі факти

Present Simple використовується для опису загальновідомих істин, наукових фактів, явищ природи, того, що за думкою мовця завжди є незмінним.

 • The Earth revolves around the Sun. – Земля обертається навколо Сонця.
 • Snow consists of water. – Сніг складається з води.
 • At what temperature does water freeze? – За якою температурою замерзає вода?

Дії, що регулярно повторюються

Present Simple використовується для вираження дій, що регулярно відбуваються або часто повторюються. Часто це звички або щоденний розклад людини.

 • I wake up at 6:15 a.m. – Я прокидаюсь о 6:15 ранку (регулярно, кожного дня).
 • Не runs 10 kilometers every morning. – Він пробігає 10 км кожного ранку.
 • When does she usually come home? – Коли вона звичайно приходить додому?

Розклад та домовленості

Present Simple використовується для вираження розкладу чогось (потягів, автобусів, телепрограм тощо), а також певної чіткої домовленості про зустріч (побачення, збори, візит до лікаря), навіть якщо мається на увазі виконання дії в майбутньому часі.

 • The train leaves at 7 o'clock. – Потяг відправляється о сьомій годині.
 • Let's meet under the big tree. – Давай зустрінемося під великим деревом.
 • He has a meeting with the doctor in two hours. – В нього зустріч з лікарем через дві години.
 • Is the next flight at 9 o'clock tomorrow morning? – Наступний літак вилітає завтра о дев'ятій годині ранку?

Інструкції

Present Simple використовується в інструкціях, вказівках, рецептах тощо. В цьому випадку Present Simple має відтінок наказового способу.

 • Push the button to turn on the TV. – Натисни на кнопку, щоб увімкнути телевізор.
 • The water is deep here, so don't fall in! – Тут глибоко, тому не впади у воду!
 • Use a capital letter at the beginning of names. – Використовуйте заголовну літеру на початку імен.
 • Take one chicken breast fillet and gratinate it at 200 degrees Centigrade. – Візьміть одне куряче філе та запікайте його до рум'яної скоринки при 200 градусах за Цельсієм.

Коментарі

Present Simple використовується для зображення або опису послідовних дій, що відбуваються в цей момент, наприклад, в спортивних оглядах, коментування новин, матчів, переказі історій тощо.

 • Fewhard advances the puck and freezes it. – Ф'югард веде шайбу та затримує її в своїй зоні.
 • Saltan intercepts the pass and makes unbelievable goals-kick. – Салтан перехоплює м'яч та робить неймовірний удар від воріт.
 • Semmy runs and outstrips her main contender. – Семмі біжить та обганяє свою головну суперницю.

З "нетривалими" дієсловами

Present Simple використовується з дієсловами, що вказують не на дію, а скоріше на певний стан, в якому перебуває особа або предмет в даний момент часу.

 • Do you see me? – Ти бачиш мене?
 • She feels sad. – Їй сумно.
 • She appears confused. – Вона виглядає розгубленою.
 • They don’t need help right now. – Вони не потребують допомоги зараз.

В заголовках

Present Simple використовується в заголовках газет, книг, а також в новинах та інформаційних повідомленнях для скорочення кількості символів та економії місця.

 • What happens when you quit smoking? – Що відбувається, коли ви кидаєте палити?
 • Northern Ireland teenager sues Facebook over her nude photo. – Підліток з Північної Ірландії судиться з Фейсбуком через публікації її фото в оголеному вигляді.
 • Rio Paralympics 2016: Dame Sarah Storey wins 12th Paralympic gold medal. – Параолімпійські ігри в Ріо 2016: Дейм Сара Сторі виграла дванадцяту параолімпійську золоту медаль.

Маркери часу

Present Simple може вживатися з певними словами та виразами, що вказують як часто відбувається або не відбувається певна дія.

 • always – завжди
 • often – часто
 • usually – звичайно
 • regularly – постійно, регулярно
 • from time to time – час від часу
 • sometimes – інколи
 • seldom – зрідка, подеколи
 • rarely – рідко
 • never – ніколи
 • every day – кожного дня, щодня, кожний день
 • every week – кожного тижня, щотижня, кожний тиждень
 • every month – кожного місяця, щомісяця, кожний місяць
 • every year – кожного роки, щороку, кожний рік
 • at the weekend – на вихідних
 • at weekends – по вихідним
 • at 7 o'clock – о 7-й годині (в розкладах)
 • twice a week – два рази (двічі) на тиждень
 • three times a week – три рази (тричі) на тиждень
 • four times a month – чотири рази на місяць
 • on Mondays – щопонеділка
 • on Sundays – щонеділі