Should и Ought to Модальні дієслова

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальні дієслова should та ought to використовуються тільки в одній формі для всіх осіб однини та множини. В більшості випадків вони не розрізняються за значенням та можуть вільно заміняти один одного. Should та ought to виражають моральний обов'язок, пораду, пропозицію або очікування чогось або впевненість та можуть перекладатися як «повинен», «слід», «краще б було...», «скоріш за все» тощо.

Після ought завжди використовується форма інфінітиву смислового дієслова з часткою to, а після should частка to не використовується ніколи. Ці модальні дієслова ніколи не змінюються в непрямій мові.

В залежності від особливостей та часу протікання дії в реченні, після should та ought to можуть вживатися дієслова в усіх формах інфінітиву: Simple Infinitive, Continuous Infinitive, Perfect Infinitive, Perfect Continuous Infinitive.

Стверджувальне речення

Should та ought to не змінюють своєї формі та часто використовуються в стверджувальних реченнях, що виражають пораду, певний обов'язок, припущення або очікування мовця, можливість чогось тощо.

 • Порада
 • It’s late already. You should go to bed. – Вже пізно. Тобі слід йти спати.
 • Jessica ought to go home now. Her mom is worrying. – Джесіка повинна повернутися додому зараз. ЇЇ мати непокоїться.
 • You ought to be studying harder this year. – Ти повинен вчитися старанніше в цьому році.
 • They should be helping their parents more as they are old. – Їм слід допомагати своїм батькам більше, бо вони старенькі.
 • Обов'язок
 • We should stop him! He is going to commit a crime! – Ми повинні зупинити його! Він збирається вчинити злочин!
 • I ought to help everyone who is in need. – Я повинен допомогти кожному, хто в скруті.
 • Припущення або можливість
 • Don’t forget your coat. It should be chilly outside. – Не забудь свій плащ. На вулиці, певно, прохолодно.
 • I want to go to Paris but it ought to be expensive. – Я хочу поїхати у Париж, але це, напевно, дорого коштує.

Речення, в яких після should та ought to вживаються форми доконаного інфінітиву та доконано-тривалого інфінітиву, означають, ще бажана дія не була виконана.

 • Ann should have been studying harder last year. – Енн повинна була вчитися старанніше минулого року. (відтінок докору, Енн не вчилася старанно)
 • They ought to have been more careful on the road. – Вони повинні були бути обачливішими на дорозі. (але вони не були обачними)

Заперечне речення

В заперечних реченнях з модальними дієсловами should та ought to частка not приєднується після модальних дієслів (should not и ought not to). Такі заперечні речення мають значення поради або ввічливої заборони та перекладаються як «не слід», «не варто», «не повинно бути».

 • You should not go outside late. – Тобі не слід виходити з дому пізно.
 • Tom ought not to be driving now. He looks really tired. – Тому не варти сідати за кермо зараз. Він виглядає втомленим.
 • should not = shouldn’t
 • Those children shouldn’t be playing near the road. – Тим дітям не варто грати біля дороги.
 • ought not to = oughtn’t to
 • Don’t take your coat. It oughtn’t to be cold outside. – Не бери свій плащ. На вулиці не повинно бути холодно.

Заперечні конструкції з доконаним інфінітивом та доконано-тривалим інфінітивом (should not have..., ought not to have been) виражають докір, так як відбулася певна небажана дія.

 • Jack shouldn’t have said that to his mother. – Джеку не слід було казати таке своїй матері. (але він сказав)
 • I oughtn’t to have been skipping my classes. – Мені не варто було прогулювати свої заняття. (але я їх прогулював)

Питальне речення

В питальних реченнях should та ought to ставляться на початок речення перед підметом або ж після питального слова. Також іноді зустрічаються заперечні питання «Shouldn’t..?» та «Oughtn’t to..?», які перекладаються як «невже?», «чи не так?».

 • Ought we to help everyone who is in need? – Чи повинні ми допомагати всім, хто у скруті?
 • Why ought Matt to do this? – Чому Метту слід зробити це?
 • Should I come to your house and help you? – Чи треба мені прийти до тебе та допомогти?
 • Where should I put this box? – Куди мені слід поставити цю коробку?
 • Why are you here? Shouldn’t you be studying now? – Чому ти тут? Чи не повинен ти зараз вчитися?

Доконаний інфінітив та доконано-тривалий інфінітив в питаннях з should та ought to використовуються доволі рідко. Такі питання передають сумнів в певних виконаних або невиконаних діях.

 • Should I have married Kate? – Мені слід було одружитися з Кейт, так?
 • Shouldn’t she have gone to the party? – Їй було варто піти на вечірку, чи не так?
 • Oughtn't you to have been more careful that day? – Чи не слід було тобі бути обачнішим в той день?

Особливості вживання

Should чи Ought to

Модальні дієслова should та ought to практично не розрізняються за своїм значенням та можуть вільно заміняти один одного в реченнях. Однак в сучасній англійській мові частіш за все використовується саме дієслово should, так як він більш універсальний за своїм значенням та використовується в інструкціях, порадах тощо. Ought to підкреслює моральний обов'язок, поклик серця. Також should частіше використовується для вираження вірогідності або припущення щодо чогось.

 • I ought to marry Kate because I truly love her. – Я повинен одружитися з Кейт, бо я її дійсно кохаю.
 • You should come on time tomorrow. – Тобі слід прийти вчасно завтра.
 • It should be difficult to live in a foreign country. – Мабуть, жити в чужій країні - це складно.

Should чи Must

Іноді обидва модальних дієслова should та must перекладаються однаково як «повинен», «зобов'язаний». Однак їх слід розрізняти. Should менш категоричний, він виражає більше пораду або припис, а must – це суворий наказ, вказівка або ж заборона.

 • You should be on time tomorrow. – Ти повинен (постаратися) прийти вчасно завтра
 • You must be on time tomorrow. – Ти повинен прийти вчасно завтра
 • He shouldn’t go out without us. – Йому краще не виходити з дому без нас.
 • He mustn’t go out without us. – Йому забороняється виходити з дому без нас.

Should в конструкціях

Should часто вживається в конструкціях після дієслів suggest (пропонувати, радити), propose (пропонувати, робити пропозицію), recommend (рекомендувати), insist (наполягати), demand (вимагати), але він може й опускатися без втрати значення. При узгодженні часів в реченні або в непрямій мові should ніколи не змінюється.

 • Janice demands that Jack should apologize to her. – Дженіс вимагає, щоб Джек вибачився перед нею.
 • Janice demands that Jack apologizes to her. – Дженіс вимагає, щоб Джек вибачився перед нею.
 • My parents insisted that we should have dinner with them. – Мої батьки наполягли, щоб ми вечеряли з ними.
 • My parents insisted that we had dinner with them. – Мої батьки наполягли, щоб ми вечеряли з ними.

Should також використовується в конструкціях з прикметниками important (важливий), essential (необхідний), strange (дивний), odd (незвичний), funny (кумедний), typical (типовий), natural (природний), interesting (цікавий), surprised (здивований), surprising (дивовижний) для більшої виразності речення.

 • It’s strange that Paul should be rude. He is usually really polite. – Це дивно, що Пол говорить грубощі. Він звичайно дуже ввічливий.
 • It is typical that Lauren should forget to do her homework. – Це звична справа для Лорен забути виконати своє домашнє завдання.
 • I was surprised that Matt should behave like that. – Я здивувався, що Метт так себе поводив.

Модальне дієслово should може використовуватися в умовних реченнях з If для вираження меншого ступеня впевненості в тому, що певна подія може відбутися. Такі речення можуть перекладатися як «якщо раптом». Інколи If може опускатися, тоді should ставиться на початок речення (непрямий порядок слів).

 • If you should see Tom tonight, can you tell him to phone me? – Якщо раптом ти зустрінеш Тома сьогодні ввечері, чи можеш йому передати, щоб він мені подзвонив?
 • If you see Tom tonight, can you tell him to phone me? – Якщо (коли) зустрінеш Тома сьогодні ввечері, можеш йому передати, щоб він мені подзвонив?
 • If it should rain, can you bring in the washing from the garden? – Якщо раптом піде дощ, ти можеш занести випрану білизну з двору?
 • Should it be sunny, can you hang out the washing in the garden? – Якщо раптом буде сонячно, чи можеш ти вивісити на дворі випрану білизну?