Subjunctive Mood Умовний спосіб в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Умовний спосіб (Subjunctive Mood) – вид способу дієслова, що за допомогою форм смислового дієслова виражає можливу, передбачувану, бажану але не реальну дію або стан, а також суб'єктивне відношення мовця до такої дії чи стану.  

 • Long live the king! – Хай живе король!
 • I wish I were with my family. – Як би мені хотілося бути зі своєю родиною.
 • Whoever you may be, Madam, I am grateful to you. – Хто б ви не були, мадам, я вам вдячний.

Умовний спосіб утворюється двома шляхами: за допомогою форми Subjunctive I (особливі форми смислового дієслова) або за допомогою форми Subjunctive II (за допомогою допоміжних дієслів). 

Subjunctive I

Subjunctive I або синтетична форма умовного способу утворюється за допомогою особливих форм смислового дієслова (за допомогою закінчень чи суфіксів). В староанглійській мові існувала велика кількість спеціальних форм дієслів, що використовувалися для передачі умовного способу. Однак, з розвитком мови вони були сильно спрощені або загублені, тому в сучасній англійській залишилися тільки дві форми цього способу: The Present Subjunctive та The Past Subjunctive

Present Subjunctive

Умовний спосіб теперішнього часу (Present Subjunctive) за способом творення збігається з формою голого інфінітиву смислового дієслова. Дієслово to be використовується в формі be для всіх осіб множини та однини. Така форма умовного способу вказує на умовну дію, що відноситься до теперішнього або майбутнього часу, однак в сучасній англійській використовується рідко, здебільшого в поезії, художній літературі, наукових працях, офіційних документах. Тим не менш, в американській англійській мові ця форма часто може бути використана й у розмовному мовленні.  

 • It is necessary that he go to the hospital. – Необхідно, щоб він пішов у лікарню.
 • We suggest that the meeting be postponed. – Ми пропонуємо відкласти нараду. 
 • The manager asked that I be present at the meeting. – Менеджер попросив, щоб я був на нараді.
 • Be he generous, wise or brave, he must only be a slave. – Яким би шляхетним, розумним та хоробрим він не був, він все одно буде рабом. (Саутлі)

The Present Subjunctive також використовується в деяких сталих виразах.

 • Be it so! – Хай буде так!
 • God forbid! – Боронь Боже!
 • Far be it from me to do so. – У мене й в думках не було так вчинити.

Past Subjunctive

Умовний спосіб минулого часу (Past Subjunctive) має тільки одну форму для дієслова to be – форму were для всіх осіб множини та однини. The Past Subjunctive використовується доволі часто в сучасній англійській мові та може відноситися не тільки до нереальної дії (або стану) в минулому, але й до нереальних умов в теперішньому та майбутньому часі.

 • I wish I were rich and famous. – Я хотіла б бути багатою та відомою.
 • I would help her if she were in need. – Я б їй допоміг, якщо б вона потребувала цього.
 • Mom wished we were nicer to each other. – Мама хотіла (б), щоб ми були добрішими один до одного.

Subjunctive II

Subjunctive II (або аналітична форма умовного способу) утворюється за допомогою допоміжних дієслів should (рідко shall), would або may (might) та форми голого інфінітиву смислового дієслова. Так як такі допоміжні дієслова утворилися від відповідних модальних, іноді вони також передають відтінок модальності.  

 • I wish you would stop disturbing me. – Я хочу, щоб ти припинив турбувати мене.
 • She moved to another town so that Jack might not find her there. – Вона переїхала в інше містечко, щоб Джек не знайшов її там (не зміг знайти її там). 
 • Mr. Harrison proposed that my car should be repaired in his garage. – Містер Харрісон запропонував полагодити мою машину в його гаражі.

Використання Subjunctive Mood

Умовний спосіб використовується в простих реченнях для вираження побажання або привітання, нереального бажання, іноді для передачі лайки чи прокльонів, а також в деяких сталих виразах. В простих реченнях частіш за все використовується форма Subjunctive I, такі речення характерні для літературної мови.

 • Побажання та привітання
 • Long live the Queen! – Хай живе королева!
 • Success attend you! – Хай вдача буде з вами!
 • May all your wishes come true! – Нехай всі твої бажання справдяться!
 • Нереальні бажання (тільки у випадку використання дієслова to be)
 • If only you were here. – Якщо б ти тільки був тут.
 • If only I were young again! – Якщо б я тільки був молодим знову!
 • Прокляття, лайка
 • Manners be hanged! – До чорта ці манери (церемонії)!
 • Confound these mosquitoes! – Щоб вони були прокляті, ці комарі!
 • Сталі вирази
 • God forbid! – Боже борони!
 • Far be it from me to say such thing. – У мене й в думках не було сказати подібне.
 • Suffice it to say that he apologized after. – Достатньо сказати, що він вибачився потім.

Умовний спосіб частіш за все зустрічається в складних реченнях. В таких реченнях в більшості випадків використовується форма Subjunctive II (форма, що утворюється за допомогою допоміжних дієслів) або ж Past Subjunctive (форма were від дієслова to be). 

Умовний спосіб часто використовується в умовних реченнях для вираження нереальної умови в підрядному реченні або ж нереального наслідку в головній частині складнопідрядного речення. 

 • We would be healthier if every cigarette factory in the world were closed. – Ми б були здоровіше, якщо б кожна цигаркова фабрика в світі була закрита. (умова в підрядному реченні)
 • I should kill myself right now if I didn’t believe that war is a meaningless, cruel and disgusting thing. – Я б негайно ж покінчила життя самогубством, якщо б не вірила в те, що війна – це безглузда, жорстока, гидка річ. (наслідок в головному реченні)

Для вираження нереальної умови в теперішньому або майбутньому часі часто використовуються конструкції were + to-інфінітив або ж допоміжне дієслово should для всіх осіб множини та однини. 

 • If he were to offer his hand to me, I would definitely accept his help. – Якщо б раптом він протягнув мені руку допомоги, я б однозначно прийняла його допомогу.
 • If she should marry me one day, I would be the happiest man on earth. – Якщо б сталося так, що одного разу вона б одружилася зі мною, я б був найщасливішою людиною на землі.  

В умовних реченнях, що відносяться до минулого часу, в головному реченні часто використовується форма Subjunctive II з допоміжними дієсловами should (для першої особи) або ж would (для другої та третьої особи) й формою доконаного інфінітиву без to.

 • If you had warned me, I should never have done it. – Якщо б ти мене попередив, я б ніколи такого не зробив.
 • They wouldn’t have come here if you hadn’t invited them. – Вони б не прийшли сюди, якщо б ти їх не запросила. 

Детальніше про умовні речення розказано в статті Умовні речення.

Умовний спосіб використовується в підрядних реченнях цілі. Коли підрядне цілі використовується зі сполучниками that, so that, in order that, вживається допоміжне дієслово may (might), якщо дія в головному реченні відноситься до теперішнього або майбутнього часу, або ж тільки might, якщо дія відноситься до минулого часу. May та might можуть передавати відтінок модальності: можливість виконання певної дії. Іноді також зустрічається використання допоміжного дієслова should

 • Kate will move to Canada so that she may (might) find a job there. – Кейт переїде до Канади, щоб знайти там яку-небудь роботу.
 • He opens the front door that his cat may (might) walk outside. – Він відкриває вхідні двері, щоб його кіт погуляв (міг погуляти) на вулиці.
 • We decided to open the window so that we might get some fresh air. – Ми вирішили відкрити вікно, щоб отримати трохи свіжого повітря. 
 • I explained her everything in order that there should be no misunderstanding between us. – Я пояснив їй все, щоб між нами не було ніякого непорозуміння. 

Якщо підрядне цілі використовується зі сполучником lest (щоб не), тоді в такому реченні використовується допоміжне дієслово should. Так як сполучник lest має негативне (заперечне) значення, після нього дієслово не вживається в заперечній формі.  

 • We decided to open the window lest we should suffocate in a stuffy room. – Ми вирішили відкрити вікно, щоб не задихнутися в задушливій кімнаті.
 • I explained her everything lest there should be any misunderstanding between us. – Я все їй пояснив, щоб між нами не було якогось непорозуміння.

Умовний спосіб використовується в підрядних реченнях (нереальної) поступки зі сполучниками thought (навіть якщо), although (хоча), however (хоча, хоч як би), no matter (не важливо як), whatever (що б не), whoever (хто б не) тощо, а також в підрядних реченнях часу та місця зі сполучниками whenever (коли б не...) wherever (де б не...). В більшості випадків в таких реченнях використовується допоміжне дієслово may (might).

 • Though you may (might) disagree, I will do it anyway. – Навіть якщо ти не згоден, я все одно зроблю це.
 • Paul is a nice guy, whatever others might think about him. – Пол – хороший хлопець, що б про нього не думали інші.
 • However tired the children may be they will go to school anyway. – Якими б втомленими не були діти, вони все одно підуть до школи.
 • Whenever your friends might come, they are welcome. – Коли б твої друзі не прийшли, ми їм завжди раді.

Якщо дія в підрядному реченні відбувається раніше, ніж дія в головній частині, то в підрядному використовується допоміжне дієслово may (might) з формою доконаного інфінітиву смислового дієслова.

 • Whatever I might have said to you then, I have changed my mind. – Що б я тобі тоді не казав, я змінив свою думку.
 • Though he might have behaved badly in the past he is a good guy now. – Навіть якщо він й поводив себе погано раніше, зараз він хороший хлопець.

Умовний спосіб також використовується в складних реченнях, що виражають бажаність, необхідність певної дії, а також накази, пропозиції тощо. В таких реченнях використовується допоміжне дієслово should для всіх осіб однини та множини.

 • it is (was) necessary – Треба, щоб...
 • it is important – Важливо, щоб...
 • it is right – Правильно, щоб...
 • it is requested – Вимагається, щоб...
 • it is better – Краще, щоб...
 • it is obligatory – Необхідно, щоб...
 • it is desirable – Бажано, щоб...
 • he (she, they) orders (ordered) – Він (вона, вони) наказує (наказав), щоб...
 • he suggests – Він радить, щоб...
 • he proposes – Він пропонує, щоб...
 • he demands – Він вимагає, щоб...
 • he desires – Він бажає, щоб...
 • he insists – Він наполягає на тому, щоб...
 • he is anxious – Йому дуже хочеться, щоб...
 • It was necessary that we should come here. – Треба було, щоб ми прийшли сюди.
 • It is better for everyone that they should forgive Kate. – Для всіх краще, якщо вони пробачать Кейт.
 • It was obligatory that all the passengers should fasten their seatbelts. – Було необхідно, щоб всі пасажири пристебнули свої ремені безпеки.
 • My mom orders that we should go to bed. – Моя мама наказала нам лягати спати.
 • I insisted that we should continue working. – Я наполіг на тому, щоб ми продовжували працювати.
 • Lily was anxious that we should go to the zoo. – Лілі дуже хотілося, щоб ми пішли до зоопарку.

В американській англійській в таких реченнях може використовуватися форма Present Subjunctive.

 • She insisted that I go shopping. – Вона наполягла на тому, щоб я пішов до магазину.
 • We propose that Mary come with us. – Ми пропонуємо, щоб Мері пішла з нами.

Умовний спосіб в формі Past Subjunctive (форма were від дієслова to be) викоритосвується в підрядних реченнях (нереального) порівняння після сполучників as if (ніби), as though (як якщо б), а також в реченнях, що починаються з if only… та I (he, she, they) wish… та виражаються нереальне бажання або шкодування про щось. Зі всіма іншими дієсловами використовуються форми дійсного способу. 

 • It feels as though I were young again. – Таке відчуття, ніби я знову молодий. 
 • It was as if Jessica were angry with her husband. – Було схоже на те, що Джессіка сердилась на свого чоловіка. 
 • Kate spoke to her teacher as if he were her friend. – Кейт розмовляла зі своїм вчителем, ніби він був її другом.
 • If only I were you! – Якщо б тільки я був тобою!
 • I wish I were you! – Як би я хотів бути тобою!

Умовний спосіб також іноді використовується для вираження емоційного вставлення мовця до певних фактів дійсності. В таких реченнях використовується допоміжне дієслово should з певною формою інфінітиву смислового дієслова, в залежності від контексту він може передавати подив, нерозуміння, жалість, шкодування, радість тощо.

 • I am so sad you should leave now. – Мені так сумно, що ви йдете зараз.
 • It’s strange I should never have met him before. – Дивно, що до цього я навіть ніколи не зустрічала його.
 • It’s impossible that Jack should have done such thing. – Це просто неможливо, щоб Джек зробив щось подібне.
 • I was pleased that he should have made a lot of compliments. – Мені було так приємно, що він зробив мені так багато компліментів.

Conditional Mood

Іноді в англійській граматиці з умовного способу дієслів Subjunctive Mood також виокремлюють кондиціоналіс (Conditional Mood) - спосіб, що передає певну, часто нереальну умову для виконання якоїсь дії. Також цей спосіб дієслів використовується для вираження ввічливого прохання, питання або ж бажання. В українській мові ці два способи не розрізняються та мають спільну назву «умовний спосіб». 

Кондиціоналіс утворюється за допомогою допоміжного дієслова should (тільки для 1-ї особи однини та множини) або would (для всіх осіб) та форми інфінітиву смислового дієслова без частки to

Для умовного способу Conditional в залежності від типу умовного речення може використовуватися простий інфінітив для Present Conditional або ж доконаний інфінітив для Perfect Conditional.

 • Present Conditional
 • Would you mind me sitting here? Ви не заперечуєте, якщо я тут присяду?
 • I would like a cup of coffee, please. Я б хотів чашечку кави, будь ласка.
 • If I were you, I should never let her go. На твоєму місці я б ніколи її не відпускав. 
 • If Charles had a lot of money, he would buy an island.  Якщо б у Чарльза було багато грошей, він би придбав острів. 
 • Perfect Conditional
 • If I had met Jack, I should have told you.  Якщо б я зустрів Джека, я б тобі сказав. 
 • He would have passed his exams if he had studied harder.  Він би здав екзамени, якщо б вчився старанніше.
 • If you had listened to me, we shouldn’t have made this mistake.  Якщо б ти мене слухав, ми б не зробили цієї помилки.