To be

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Дієслово to be є єдиним дієсловом в англійській мові, яке змінює свою форму в залежності від особи, з якою пов'язане у реченні. Дієслово to be самостійно утворює заперечні та питальні речення, не використовуючи допоміжні дієслова в теперішньому та минулому часі.

To be має три форми в теперішньому часі (am, is, are) та дві форми у минулому часі (was та were). Всі форми дієслова можуть перекладатися українською як «бути», «бути присутнім», «знаходитися» або ж оминатися при перекладі.

 

Тo be в теперішньому часі

Дієслово to be може вживатися в одній з трьох форм am, is, are в теперішньому часі (граматичні часи Present Simple, Present Continuous).

Ствердження

Заперечення

Питання

I am a musician.
Я (є) музикант.
I'm not a musician.
Я не музикант.
Am I a musician?
Я музикант?
She is in love.
Вона закохана.
She isn't in love.
Вона не закохана.
Is she in love?
Вона закохана?
You are in my house.
Ти в моєму домі.
You aren't in my house.
Ти не в моєму домі.
Why are you in my house?
Чому ти в моєму домі?
We’re playing.
Ми граємо.
We’re not playing.
Ми не граємо.
Where are you playing?
Де ви граєте?
I + am + ...
He
She
It
+ is + ...
 
+ am
are
is
+ not + ...
Am
Are
Is
+
 
+ ... ?
You
We
They
+ are + ...
I am = I'm
are not = aren't
is not = isn't
ain’t
QW + am
are
is
+
 
+ ... ?
 
підмет QW question word (питальне слово).
 
I am a musician.
Я (є) музикант.
She is in love.
Вона закохана.
You are in my house.
Ти в моєму домі.
We’re playing.
Ми граємо.
I + am + ...
He
She
It
+ is + ...
You
We
They
+ are + ...
 
I'm not a musician.
Я не музикант.
She isn't in love.
Вона не закохана.
You aren't in my house.
Ти не в моєму домі.
We’re not playing.
Ми не граємо.
 
+ am
are
is
+ not + ...
I am = I'm
are not = aren't
is not = isn't
ain’t
 
Am I a musician?
Я музикант?
Is she in love?
Вона закохана?
Why are you in my house?
Чому ти в моєму домі?
Where are you playing?
Де ви граєте?
Am
Are
Is
+
 
+ ... ?
QW + am
are
is
+
 
+ ... ?
 
підмет
QW question word (питальне слово).

Дієслово to be вживається у формі am, коли говорять про себе, тобто підметом виступає займенник I (я).

 • I am twenty. – Мені двадцять (років).
 • I am fine. – Я в порядку.
 • I am at home. – Я (знаходжусь, перебуваю) вдома.
 • I am a musician and I am playing the piano now. – Я музикант, і зараз я граю на роялі.

Дієслово to be вживається у формі is, коли підметом виступає слово (іменник на позначення людини, предмета, явища) в третій особі однини або займенники he (він), she (вона), it (воно).

 • Pierre is smart. – П'єр розумний.
 • She is so beautiful! – Вона така гарна!
 • It is in my home. – Це є в моєму домі.
 • My room is upstairs. – Моя кімната (знаходиться) нагорі.

Дієслово to be вживається у формі are з словами (іменниками) у формі множини та займенниками we (ми), you (ви), they (вони). Також are завжди використовується з займенником you, яке, в залежності від контексту, може перекладатися як «ви» у множині, так і «ти» або «Ви» в однині.

 • Hurry up! You are going to be late! – Поспішай! Ти запізнишся! (you – однина)
 • Why don’t you close the window if you are cold? – Чому б вам не закрити вікно, якщо вам холодно? (you – множина)
 • We are in Detroit. – Ми (знаходимось) в Детройті.
 • They are beautiful. – Вони прекрасні.
 • I think these statues are rather interesting. – Я думаю, що ці статуї вельми цікаві.

Дієслово to be у поєднанні з особовими займенниками може вживатися в скорочених формах, що часто використовуються в повсякденному розмовному мовленні.

 • I am in love. – Я закоханий.
 • I’m in love. – Я закоханий.
 • She is beautiful. – Вона гарна.
 • She’s beautiful. – Вона гарна.
 • We are tired. Let us rest a bit. – Ми втомилися. Дай нам трохи відпочити.
 • We’re tired. Let us rest a bit. – Ми втомилися. Дай нам трохи відпочити.
 • I am = I’m
 • You are = you’re
 • We are = we’re
 • They are = they’re
 • He is = he’s
 • She is = she’s
 • It is = it’s

В заперечних реченнях частка not ставиться однару після дієслова to be в необхідній формі. При цьому в повсякденному мовленні часто використовуються скорочення isn’t, aren’t та ain’t. В сучасній англійській мові не існує скорочення amn’t від am not, але часто використовується скорочення I'm not (від I am not).

 • I’m not perfect. – Я не ідеальний.
 • is not = isn’t
 • it is not = It's not
 • He isn’t here. – Його тут нема.
 • It’s not your business. – Це не твоя справа.
 • are not = aren’t
 • we are not = we're not
 • they are not = they're not
 • We’re not so different. – Ми не такі вже й різні.
 • We aren't so different. – Ми не такі вже й різні
 • They're not Americans. - Вони не американці.
 • They aren't Americans. - Вони не американці.

Слово ain’t може заміщувати будь-яке заперечення з to be в теперішньому часі в неформальному розмовному мовленні.

 • I ain’t perfect. – Я не ідеальний.
 • He ain’t here. – Його тут нема.
 • We ain’t so different. – Ми не такі вже й різні.

Питальні речення з дієсловом to be (в якості присудка) утворюються за допомогою переносу to be в необхідній формі на початок речення перед підметом. В спеціальних питаннях, коли питання має питальні слова, дієслово to be ставиться після них.

 • Am I sleeping? – Я сплю? (Це сон?)
 • Is it dangerous? – Це небезпечно?
 • Are you ready? – Ви готові?
 • Where am I? – Де я?
 • Who are you? – Хто ви (ти)?
 • Why are these people here? – Чому ці люди тут?
 • What day is it today? – Який сьогодні день?

Тo be в минулому часі

Дієслово to be в минулому часі має дві форми was та were (граматичні часи Past Simple, Past Continuous).

Ствердження

Заперечення

Питання

I was right.
Я був правий.
I wasn't right.
Я не був правий.
Was I right?
Чи був я правий?
You were so close.
Ти був так близько.
You weren't close.
Ти не був близько.
Were you close?
Ти був близько?
They were working at 7 pm.
Вони працювали о 7-й вечора.
They weren't working at 7 pm.
Вони не працювали о 7-й вечора.
Why were they working at 7 pm?
Чому вони працювали о 7-й вечора?
I
He
She
It
+ was + ...
 
+ was
were
+ not + ...
Was
Were
+
 
+ ... ?
You
We
They
+ were + ...
was not = wasn't
were not = weren't
QW + was
were
+
 
+ Ving + ... ?
 
підмет QW question word (питальне слово).
 
I was right.
Я був правий.
You were so close.
Ти був так близько
They were working at 7 pm.
Вони працювали о 7-й вечора.
I
He
She
It
+ was + ...
You
We
They
+ were + ...
 
I wasn't right.
Я не був правий.
You weren't close.
Ти не був близько.
They weren't working at 7 pm.
Вони не працювали о 7-й вечора.
 
+ was
were
+ not + ...
was not = wasn't
were not = weren't
 
Was I right?
Чи був я правий?
Were you close?
Ти був близько?
Why were they working at 7 pm?
Чому вони працювали о 7-й вечора?
Was
Were
+
 
+ ... ?
QW + was
were
+
 
+ Ving + ... ?
 
підмет
QW question word (питальне слово).

Дієслово to be вживається у формі was, коли підмет виражається словом, що стоїть у формі першої (я) або третьої особи однини, або займенниками I, he, she, it.

 • I was the best student in my group. – Я був кращим студентом в своїй групі.
 • Matt was playing the guitar when I came. – Метт грав на гітарі, коли я прийшов.
 • She was in the kitchen and didn’t hear the phone ringing. – Вона була в кухні й не чула, як дзвонив телефон.
 • The doll was broken and I tried to fix it. – Лялька була зламана, й я спробував її полагодити.

Дієслово to be використовується у формі were [wɜː], коли підмет виражається словом у формі множини або займенниками we (ми), you (ви), they (вони), а також займенником you у значенні «ти» або ввічливого «Ви».

 • You were so close. – Ти був так близько.
 • We were right above you. – Ми були прямо над вами.
 • They were so rich. – Вони були такими багатими.
 • Mosquitoes were attacking from all sides. – Комарі атакували з всіх сторін.
 • My glasses were broken so I couldn’t see anything. – Мої окуляри були розбиті, тому я не могла нічого бачити.

В заперечних реченнях частка not вживається після дієслова to be в необхідній формі. При цьому в розмовному мовленні часто використовуються скорочені форми wasn’t та weren’t. В минулому часі не вживаються скорочені форми дієслова to be з займенниками, які існують в теперішньому часі.

 • I wasn’t playing games when my mom came. – Я не грав в ігри, коли прийшла моя мати.
 • That wasn’t my home. – То був не мій будинок.
 • You weren’t lucky. – Тобі не пощастило.
 • These guys weren’t friendly. – Ці хлопці не були дружелюбними.

Питальні речення з дієсловом to be у якості присудка утворюються за допомогою переносу to be в потрібній формі на початок речення перед підметом. В спеціальних питаннях, коли використовуються питальні слова, дієслово to be стоїть після них.

 • Was I sleeping? – Я спав? (Це був сон?)
 • Was it dangerous? – Це було небезпечно?
 • Were you ready? – Ви були готові?
 • Where was I? – Де я був?
 • Why were those people here? – Чому ті люди були тут?
 • What day was it yesterday? – Який вчора був день?

To be в майбутньому часі

В майбутньому часі (граматичні часи Future Simple, Future Continuous) дієслово to be не має особливих форм, а вживається за загальними правилами з допоміжними дієсловами shall та will.

 • I shall be a doctor. – Я буду лікарем.
 • She will be working at 8 tomorrow. – Вона буде працювати завтра о 8-й.
 • My parents will be 60 next year. – Моїм батьками виповниться по 60 років в наступному році.

To be не змінюється

Дієслово to be не змінюється в наказовому способі, що виражає наказ, прохання, побажання. В цьому випадку частка to не використовується.

 • Be happy! – Будь щасливим!
 • Be careful! – Будь обережним!
 • Be yourself. – Будь собою.
 • Be a man! – Будь мужиком!

Дієслово to be не змінює своєї форми, коли перед ним йде інше смислове або модальне дієслово. В цьому випадку, в залежності від дієслова, з яким поєднане to be, частка to може залишатися або опускатися (голий інфінітив).  

 • I want to be with you. – Я хочу бути з тобою.
 • I don’t want to be angry. – Мені не хочеться бути злим.
 • It might not be true. – Можливо, це неправда.
 • It might be true. – Це може бути правдою.
 • You should not be here. – Ви не повинні бути тут.
 • Could it be here? – Чи може це бути тут?

Функції дієслова to be

Дієслово to be вживається для вираження присутності, наявності, місцезнаходження, опису якостей та властивостей предметів, а також для утворення граматичних конструкцій на позначення часу та пасивного стану з іншими дієсловами.

В українській мові дієслово to be часто оминається на відміну від англійської мови, в якій to be ніколи не опускається, адже в цьому випадку речення стане граматично неправильним та може загубити своє значення.

В реченні дієслово to be може вживатися в якості смислового дієслова, дієслова-зв'язки, допоміжного дієслова або ж у модальній конструкції to be to.

 • Ann is here. – Енн (присутня) тут. (смислове дієслово)
 • I am tall. – Я (є) високий. (дієслово-зв'язка)
 • Jack is reading now. – Джек зараз читає. (допоміжне дієслово)
 • We are to be there at 6. – Ми повинні бути там о 6-й. (модальне дієслово)

Смислове дієслово to be

To be в якості смислового дієслова передає значення «знаходитися», «бути присутнім», «бути у наявності». В реченні він виступає в якості простого присудка.

 • Mark is on the meeting. – Марк (присутній) на нараді.
 • Our cars are near the house. – Наші машини (стоять) біля будинку.
 • There are some eggs in the fridge. – В холодильнику є декілька яєць.

Дієслово-зв'язка to be

Дієслово to be в якості дієслова-зв'язки у реченні виступає частиною іменного присудка і передає значення «є», «виявляється» для вказівки на ознаки предметів. Як дієслово-зв'язка to be зазвичай не перекладається на українську мову.

 • I am very happy! – Я дуже щасливий.
 • Ann isn’t a student. – Енн не студентка.
 • Are they Italians? – Вони італійці?
 • She was 20 when I met her for the first time. – Їй було 20, коли я вперше зустрів її.

To be як допоміжне дієслово

В якості допоміжного дієслова to be не має свого власного лексичного значення, тому він не перекладається українською мовою. Форми дієслова to be (а також його третя форма been) використовуються для утворення певних граматичних конструкцій та форм: утворення пасивного стану та тривалих часів (Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect Continuous).

 • I’m working now. – Я зараз працюю.
 • I was working when Jack came. – Я працювала, коли прийшов Джек.
 • I have been working here for 6 months. – Я працюю тут 6 місяців.
 • I will be working at 8 tomorrow. – Завтра о 8-й я буду працювати.
 • My cup is broken. Who touched it? – Моя чашка розбита. Хто її торкався?
 • The cup was broken long time ago. – Чашка була розбита дуже давно.
 • If you don’t put your cup in the drawer, it will be broken. – Якщо ти не покладеш свою чашку в ящик, її розіб'ють.

Модальна конструкція to be to

Дієслово to be вживається в модальній конструкції to be to з інфінітивом дієслова для вираження планів, домовленостей, наказу, інструкцій, заборони та вираження того, що повинно статись.

 • You were to work! – Ти повинен був працювати!
 • We are to meet Chris at 8 near the station. – Ми зустрінемо Кріса о 8-й біля станції.
 • What am I to do without you now? – Що мені без тебе тепер робити?
 • They were going to get married but it was not to be. – Вони збиралися одружитися, але цього не сталося.