To be going to

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Теперішній час

Минулий час

I am going to visit my parents next week.
Я збираюся навідати своїх батьків наступного тижня.
She was going to be here.
Вона збиралася прийти сюди.
Matt is going to help me with my work.
Метт збирається допомогти мені з моєю роботою.
They were going to travel but they couldn’t.
Вони збиралися поїхати у мандрівку, але в них не вийшло.
Ann and Sam are going to buy this car.
Енн та Сем збираються придбати цю машину.
 
I + am going to + ...
He
She
It
+ is going to + ...
I
He
She
It
+ was going to + ...
You
We
They
+ are going to + ...
You
We
They
+ were going to + ...
 
I am going to visit my parents next week.
Я збираюся навідати своїх батьків наступного тижня.
Matt is going to help me with my work.
Метт збирається допомогти мені з моєю роботою.
Ann and Sam are going to buy this car.
Енн та Сем збираються придбати цю машину.
I + am going to + ...
He
She
It
+ is going to + ...
You
We
They
+ are going to + ...
 
She was going to be here.
Вона збиралася прийти сюди.
They were going to travel but they couldn’t.
Вони збиралися поїхати у мандрівку, але в них не вийшло.
I
He
She
It
+ was going to + ...
You
We
They
+ were going to + ...
 

Конструкція to be going to використовується для вираження наміру виконати щось в недалекому майбутньому або ж для вираження запланованої дії.

Конструкція to be going to використовується тільки в теперішньому та минулому часах. Вона складається з дієслова to go у формі Present Continuous (am / is / are going) або Past Continuous (was / were going), після якого вживається форма інфінітиву (перша форма) смислового дієслова з часткою to.

 • Теперішній час
 • I am going to visit my parents next week. – Я збираюся навідати своїх батьків наступного тижня.
 • Matt is going to help me with my work. – Метт збирається допомогти мені з моєю роботою.
 • Ann and Sam are going to buy this car. – Енн та Сем збираються придбати цю машину.
 • Минулий час
 • She was going to be here. – Вона збиралася прийти сюди.
 • They were going to travel but they couldn’t. – Вони збиралися поїхати у мандрівку, але в них не вийшло.

Заперечне речення утворюється за допомогою частки not, що ставиться після допоміжного дієслова be (у формах am / is / are або was / were).

 • Теперішній час
 • I’m not going to do this! – Я не збираюся це робити!
 • They are not going to play tennis today. – Вони не збираються грати в теніс сьогодні.
 • Минулий час
 • Peter wasn’t going to meet Ann tonight. – Пітер не збирався зустрітися з Енн сьогодні ввечері.
 • We were not going to buy this TV set but it was on sale. – Ми не збиралися купляти цей телевізор, але на нього була знижка.

Питальне речення з to be going to утворюється шляхом винесення допоміжного be (у формах am / is / are або was / were) на початок речення перед підметом.

 • Теперішній час
 • Is she really going to say that? – Вона дійсно збирається сказати це?
 • Are you going to eat this piece of cake? – Ти збираєшся їсти цей шматок торту?
 • Минулий час
 • Was he going to rob you? – Він збирався тебе пограбувати?
 • Were they going to visit Paris this week? – Вони збиралися відвідати Париж цього тижня?

Спеціальне питання з to be going to утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на самий початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів у реченні такий самий, як і в загальному питанні для to be going to.

 • What are you going to do now? – Що ти збираєшся робити зараз?
 • Where were they going to meet? – Де вони збиралися зустрітися?

Використання to be going to

Заплановані дії

Конструкція to be going to використовується для вираження бажання та наміру зробити щось у майбутньому, певної запланованої дії, що повинна відбутися у майбутньому.

 • I’m going to meet Kelly tonight. Do you want to join? – Я збираюся зустрітися з Келлі сьогодні ввечері. Хочеш піти з нами?
 • We are going to work on this project all weekends. – Ми будемо працювати над цим проектом протягом всіх вихідних.

Можливість або вірогідність чогось

To be going to також використовується для вираження припущення щодо чогось, що повинно або дуже ймовірно може відбутися у майбутньому (як чогось позитивного, так і поганого).

 • It’s going to be cold tomorrow. – Завтра буде холодно.
 • He is going to be famous one day, believe me. – Одного дня він стане відомим, повір мені.

Наказ

Конструкція to be going to може використовуватися для вираження наказу або суворої заборони по відношенню до когось.

 • You are going to do your homework right now! – Ти негайно ж почнеш робити своє домашнє завдання!
 • You are not going to say that! – Ти не скажеш цього!

was / were going to

Конструкція to be going to у формі минулого часу (was / were going to) означає, що запланована дія так і не відбулася.

 • I was going to invite you to the cinema but you were busy. – Я збирався запросити тебе у кіно, але ти була зайнятою.
 • They were going to get married but it didn’t happen. – Вони збиралися одружитися, але цього не сталося.

to go та to come

Для того, щоб уникнути тавтології після конструкції to be going to краще не використовувати смислові дієслова to go (йти) та to come (приходити).

 • Неправильно
 • I’m going to go to Paris. – Я збираюся поїхати до Парижу.
 • He was going to come to that party. – Він збирався прийти на ту вечірку.
 • Правильно
 • I’m going to Paris. – Я збираюся (поїхати) до Парижу.
 • He was going to be at that party. – Він збирався бути на тій вечірці.

to be gonna

Конструкція to be going to в розмовному мовленні часто скорочується до форми to be gonna, після якої використовується інфінітив смислового дієслова без частки to.

 • going to = gonna
 • I’m gonna leave soon. I don’t wanna be late. – Я скоро піду. Не хочу запізнитися.
 • Ralph is not gonna do anything about that. – Ральф не збирається нічого робити щодо цього.