To be to модальна конструкція

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальна конструкція to be to з формою інфінітиву смиcлового дієслова використовується для вираження плану, домовленостей, наказу або заборони, інструкції й того, чому судилося статися. 

To be to має три форми в теперішньому часі в залежності від особи (am, are, is) та дві форми минулого часу (was и were). Правила відмінювання цього дієслова читайте в статті to be.

В теперішньому часі конструкція to be to вживається тільки з дієсловами у формі простого інфінітиву. Після to be to в минулому часі (was to, were to) використовуються дієслова в формі простого інфінітиву (перша форма дієслова) або ж доконаного інфінітиву. To be to не використовується для позначення дій у майбутньому часі, тому вона замінюється на have to у формі майбутнього часу will have to.

Стверджувальне речення

Стверджувальні речення з конструкцією to be to вживаються дуже часто та використовуються як на позначення теперішнього часу, так і на позначення минулого.

Ця конструкція використовується для вираження офіційних планів, домовленостей, наказів, вказівок, необхідності щось зробити, так як це було сплановано заздалегідь. 

 • Today you are to work in this room. – Сьогодні ти працюєш в цій кімнаті.
 • Nobody is to leave this room! – Ніхто не залишить цієї кімнати!
 • The President of our country is to visit France this week. – Президент збирається відвідати Францію цього тижня.
 • All students are to write a yearly project by the end of this course. – Всі студенти повинні написати курсову роботу наприкінці цього курсу.
 • I was to meet my friends at the station. – Я повинен був зустріти друзів на станції.
 • He was to make a speech at the meeting. – Він збирався (повинен був) виступити на зборах.
 • Matt and Andrew came to an agreement that they were to fix our printer. – Метт та Ендрю домовились, що полагодять наш принтер.

To be to також виражає можливість чогось. Часто конструкція використовується зі смисловим дієсловом у формі Passive Infinitive.

 • I know where this book is to be found. – Я знаю, де цю книгу можна знайти.
 • These flowers are to be seen in many parks of our city. – ці квіти можна побачити в багатьох парках міста.
 • Matt was to be seen playing the guitar in the city center. – Метта можна було побачити, як він грав на гітарі в центрі міста.

Заперечне речення

В заперечних реченнях з конструкцією to be to частка not ставиться після дієслова to be. Як правило, заперечні речення передають значення категоричної заборони або неможливості виконання чогось. В такому випадку після to be to не вживається доконаний інфінітив (have + третя форма дієслова).

 • Заборона
 • You are not to be here! – Ти не повинен тут знаходитися (бути)!
 • He was not to approach his ex-wife’s house. – Йому заборонялось наближатися до будинку його колишньої дружини.
 • My friends were not to go to yesterday’s concert. – Моїм друзям заборонили піти на вчорашній концерт.
 • Неможливість певної дії
 • This novel is not to be read in one day. It’s too big. – Неможливо прочитати цей роман за один день. Він занадто великий.
 • We wanted to stay friends but it wasn’t to happen. – Ми хотіли залишитися друзями, але цьому не судилося статися.

Питальне речення

В питальних реченнях з конструкцією to be to дієслово be в необхідній формі ставиться в початок речення перед підметом або після питального слова.

 • Am I to stay here? – Мені потрібно залишитися тут?
 • Is Jack to make a speech during the meeting? – Джек повинен виступити з промовою на зборах?
 • When are you to go to the university? – Коли ти збираєшся йти в університет?
 • Why were they to stay here? – Чому вони повинні були залишитися тут?

Особливості вживання

To be to / To be going to

Модальна конструкція to be to в значенні наміру, плану, домовленості щось зробити може вільно замінятися на конструкцію to be going to (збиратися щось зробити), так як в цьому випадку to be to - це скорочення від to be going to.

 • This year we are to go to Spain for a scientific conference. – В цьому році ми збираємося (поїхати) до Іспанії на наукову конференцію.
 • This year we are going to visit Spain for a scientific conference. – В цьому році ми збираємося до Іспанії на наукову конференцію.
 • The presidents are to meet in London. – Президенти збираються зустрітися в Лондоні.
 • The presidents are going to meet in London. – Президенти збираються зустрітися в Лондоні.
 • He was to make a speech at the meeting. – Він збирався виступити з промовою на зборах.
 • He was going to make a speech at the meeting. – Він збирався виступити з промовою на зборах.

Запланована дія, що не була виконана

Форма минулого часу to be to з доконаним інфінітивом вказує на заплановану дію, що не була виконана. 

 • I was to have met my friends at the station but I forgot about that. – Я повинен був зустріти своїх друзів на станції, але я забув про це.
 • He was to have made a speech but he didn’t even come to the meeting. – Він збирався виступити з промовою на зборах, але він навіть не прийшов на них.
 • Matt and Andrew were to have fixed our printer. – Метт та Ендрю повинні були полагодити наш принтер. (але вони не зробили цього.)

Неминучість

Модальна конструкція to be to використовується для вираження неминучості певної дії, того, чому судилося статися. 

 • This boy is to become a great scientist in the future. – Цьому хлопчику призначено бути видатним вченим у майбутньому.
 • This was to be the last novel of the writer. – Цей роман став останньою працею автора. (цьому романові судилося стати...)
 • That day I was thinking what was to become of me after. – В той день я думав про те, що зі мною станеться (буде) далі.

Відчай

To be to також часто використовується в питальних реченнях, що виражають відчай мовця.

 • What am I to do? – Що мені робити? Як мені бути?
 • What is to become of me? – Що зі мною буде?
 • Where am I to go? – Куди ж мені подітися?

Намір, бажання

Конструкція to be to використовується для вираження бажання або його відсутності, коли ця конструкція вживається в умовному реченні з if. В такому випадку to be to вживається тільки в теперішньому часі.

 • If we are to work on this project we should start right now. – Якщо ми хочемо працювати над цим проектом, нам треба взятися за нього прямо зараз.
 • If you are to go abroad you should get a visa. – Якщо ти збираєшся за кордон, ти повинен отримати візу.
 • If you are not to go abroad you don't need an international passport. – Якщо ти не збираєшся за кордон, тобі не потрібен закордонний паспорт.
 • Let me know if you are not to come to the party. – Дай мені знати, якщо ти не збираєшся приходити на вечірку.

If.. were to

To be to в формі минулого часу were to (для всіх осіб однини та множини) в умовних реченнях з if вказує на небажану або недопустиму дію, яка навряд чи сталася б. В реченнях на позначення теперішнього або майбутнього часу конструкція were to використовується з простим інфінітивом смислового дієслова. Для позначення умови в минулому часі після were to використовується доконаний інфінітив дієслова (have + третя форма дієслова).

 • If I were to fail my examination tomorrow, I would be excluded from my university. – Якщо завтра я провалю свої екзамени, мене виженуть з університету. (я точно не провалю екзамени)
 • If she were to be my girlfriend, we would argue every day. – Якщо б вона була моєю дівчиною, ми б з нею сварилися кожного дня. (вона не моя дівчина и навряд чи нею стане)
 • If I were to have failed my examination last year, I would have been excluded from my university. – Якщо б я провалив свої екзамени минулого року, мене б вигнали з університету. (я точно не провалив екзамени)
 • If she were to have married Jack, she would have suffered a lot. – Якщо б вона (тоді) одружилась з Джеком, вона б багато страждала. (вона не одружилася з Джеком та навряд чи коли-небудь одруживася б з ним)

To be to в газетних заголовках

Конструкція to be to часто використовується в статтях та газетах. Інколи в газетних заголовках використовується її скорочена версія без дієслова be для того, щоб зекономити місце та привернути увагу читача.

 • The presidents are to meet in London. – Президенти збираються зустрітися в Лондоні.
 • The presidents to meet in London. – Президенти зустрінуться в Лондоні.
 • The king is to visit Spain. – Король відвідає Іспанію.
 • The king to visit Spain. – Король відвідає Іспанію.