Used to

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Конструкція used to використовується для вираження повторюваних дій або звичок у минулому. Used to має тільки одну форму минулого часу та не використовується в інших часових формах. Значення конструкції used to можна передати словами «раніше», «колись», «раніше звичайно» тощо.

Стверджувальне речення утворюється за допомогою конструкції used to після підмета та форми простого інфінітиву (першої форми) смислового дієслова.

 • I used to get up at 6 a.m. when I was 20. – Раніше я прокидався о 6-й ранку, коли мені було 20.
 • Kate used to go to school by bike. – Кейт звично їздила до школи на велосипеді.
 • They used to have dinner at this restaurant every Friday. – Раніше вони обідали в цьому ресторані кожної п'ятниці.

Використання конструкції used to в заперечних та питальних реченнях не характерно та небажано для англійської мови, однак в розмовному мовленні такі речення інколи можуть зустрічатися.

Заперечне речення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did (форма минулого часу від do), після якого використовується use to у першій формі та простий інфінітив смислового дієслова.

 • I didn’t use to learn French. – Раніше я не вчив французьку.
 • Ann didn’t use to attend this place. – Енн раніше не бувала тут.
 • We didn’t use to go to Italy every summer. – Ми не їздили в Італію кожного літа.

Питальне речення з used to утворюється за допомогою допоміжного дієслова did (форма минулого часу від do), що ставиться на початок речення перед підметом. Після підмета використовується use to в першій формі та інфінітив смислового дієслова.

 • Did you use to ride a bike? – Ти раніше їздив на велосипеді?
 • Did he use to do sports? – Він раніше займався спортом?
 • Did Matt use to eat meat? – Метт раніше їв м'ясо?

Використання used to

Повторювані дії, звички

Конструкція used to використовується для вираження чиїхось звичок, дій, що часто відбувалися або повторювалися в минулому, однак зараз вони не відбуваються зовсім.

 • I used to take a taxi to my work. – Раніше я часто їздив на роботу на таксі. (зараз не їжджу)
 • They used to sell lemonade every summer. – Колись давно кожного літа вони продавали лимонад. (зараз вже не продають)
 • He used to do judo but now he can’t. – Раніше він займався дзюдо, але зараз він не може робити цього.

Факти, загальна інформація про минуле

Конструкція used to також використовується для вираження фактів, загальної інформації, що були вірні у минулому, але зараз не відповідають дійсності.

 • I used to like this movie but now I don’t. – Раніше мені подобався цей фільм, але зараз (вже) ні.
 • There used to be a good restaurant but now there is a shop. – Колись там був хороший ресторан, але зараз там магазин.
 • Mark used to be very slim and sportive in the high school. – Марк був дуже струнким та підтягнутим у старшій школі. (але не зараз)

To be used to / To get used to

Конструкцію used to, що вказує на повторювані дії у минулому, не слід плутати з конструкціями to be used to та to get used to.

To be used to з іменником або з герундієм вказує на дію, що вважається нормальною або звичною для когось. Ця конструкція може використовуватися як в теперішньому, так і в минулому та майбутньому часах.

 • I’m used to working on Saturday, don’t worry. – Не переймайся, я звик працювати по суботам.
 • He told me he was used to the cold weather. – Він сказав, що він звик до холодної погоди.
 • I’ll never be used to living in this city. – Я ніколи не звикну до життя в цьому місті.

To get used to з іменником або герундієм передає значення «звикати», «звикнути» до чогось, що раніше було незвичним.

 • Don’t worry, you will get used to your new school soon. – Не переймайся, ти скоро звикнеш до своєї нової школи.
 • Scottish accent was hard for understanding but I got used to it. – Шотландський акцент було складно розуміти, але я звик до нього.
 • It’s a bit hard but I’m getting used to driving on the left. – Це трохи складно, але я (поступово) звикаю керувати машиною за лівостороннім рухом.