Demonstrative pronouns Вказівні займенники в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Вказівні займенники
This
це, цей, ця
This is my car.
Це моя машина.
Близько
Один предмет
These
ці (це)
These are my cars.
Це мої машини.
Близько
Декілька предметів
That
те (це), той, та 
That is my car.
То моя машина.
Далеко
Один предмет
Those
то, ті
Those are my car.
То мої машини.
Далеко
Декілька предметів
Such
такий, така, таке, такі
Such is his will.
Така його воля.
Певні якості
Однина та множина
This
це, цей, ця
Близько
Один предмет
These
ці (це)
Близько
Декілька предметів
That
те (це), той, та
Далеко
Один предмет
Those
то, ті
Далеко
Декілька предметів
Such
такий, така, таке, такі
Певні якості
Однина та множина
This is my car.
Це моя машина.
Близко
Один предмет
These are my cars.
Це мої машини.
Близко
Декілька предметів
That is my car.
То моя машина.
Далеко
Один предмет
Those are my car.
То мої машини.
Далеко
Декілька предметів
Such is his will.
Така його воля.
Певні якості
Однина та множина

Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns) вказують на особу, предмет, явище, їх ознаки, час тощо, не називаючи їх. В реченні вони можуть самостійно виступати у ролі підмета (хто? що?) або додатка (кого? чого? що?), а також у якості означення (який?) перед іменниками, які означують. 

В українській мові не існує чітких правил для передачі віддаленості предметів, тому займенники that / those можуть перекладатися як «цей / ці», так і «той / ті» в залежності від контексту.

 • That was tasty. – Це було смачно.
 • I won’t do that. – Я цього не зроблю.
 • That cake was tasty. – Цей пиріг був смачним.
 • Those were my sneakers. – То були мої кеди.
 • Those sneakers were mine. – Ті кеди були моїми.

This та These

Займенники this (цей) та these (ці) вказують на особу або предмет, що знаходяться неподалік від мовця, або ж на явища або дії, що відбулися нещодавно або ж в теперішній проміжок часу. This використовується на позначення однини, these - на позначення множини.

 • This will be your new room. – Це буде твоя нова кімната.
 • Who put this here? – Хто поклав це тут?
 • This accident has happened just 5 minutes ago. – Цей випадок стався буквально 5 хвилин тому.
 • Are these Jack’s friends? – Це друзі Джека?
 • I will spend these holidays in Spain. – Ці канікули я проведу в Іспанії.

This та these також вживаються для того, щоб представити людину, або ж щоб представитися під час телефонної розмови.

 • Mom, these are my friends Jane and Paul. – Мамо, це мої друзі Джейн та Пол.
 • Hello! This is Martin Johnson from ABC company. – Алло! Це Мартін Джонсон від компанії ABC.

That та Those

Займенники that (той) та those (ті) вказують на особу або предмет, що знаходяться далеко від мовця, а також на явища, що відбулися давно, або ж відбудуться в далекому майбутньому. That вживається для позначення однини, those - для позначення множини предметів чи осіб. 

 • That boy is Kelly’s son. – Той хлопчик - син Келлі.
 • That is my house. It’s pretty far from here. – Це (то) мій дім. Він знаходиться порівняно далеко звідси.
 • Linda and Matt got engaged. Have you heard about that? – Лінда та Метт заручилися. Ти чув про це?
 • Those were my drawings. – То (це) були мої малюнки.
 • I still have those books you gave me 10 years ago. – В мене досі є ті книги, які ти мені дав 10 років тому.

It / this / that?

Займенник it (це) може заміняти this. В більшості випадків мовець може використовувати займенники itthisthat на свій розсуд, в залежності від того, що він хоче підкреслити у реченні.

 • This is your book. – Це твоя книга.
 • It is your book. – Це твоя книга.
 • This is a good idea! – Це гарна ідея!
 • That is a good idea! – Це гарна ідея!
 • It is a good idea! – Це (то) гарна ідея!

That (той, то) завжди використовується в емоційних, жорстких та рішучих висловлюваннях або ж в сталих виразах.

 • Oh my goodness! That’s awful! – О Господи! Це жахливо!
 • That was a very bad action, Jack, I’m disappointed. – Це був дуже поганий вчинок, Джек. Я розчарований.
 • That’s right. – Це правильно. Точно.
 • That’s all right. – Все в порядку.
 • That’s it. – Саме так.
 • That’s all. – Це все. На цьому все.
 • That’s why. – Ось чому. Тому.
 • And all that. – І таке інше.

Such

Займенник such (такий) вказує на певні якості особи, предмета. Після нього часто йде пояснення. Such може вживатися самостійно, без іменника, який означує.

 • Such is his point of view. – Така його думка.
 • Such was this person. It was hard to communicate with him. – Такою він був людиною. Було важко з ним спілкуватись.

Коли після such йде іменник в однині, то він використовується з неозначеним артиклем a / an. Артикль обов'язково ставиться після займенника such, а не перед ним. З іменниками в множині артикль не використовується.

 • Today is such an important day for you! – Сьогодні такий важливий день для тебе!
 • Such details don’t bother anyone. – Такі деталі нікого не хвилюють.