Gerund Герундій в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Герундій (Gerund) – це безособова форма дієслова з закінченням -ing, що поєднує у собі властивості іменника та дієслова. Герундій не виражає число, особу, способи та не вживається з артиклями. В українській мові формі герундія відповідають іменники, що утворилися від дієслів (reading - читання), форма інфінітиву, а також в деяких випадках дієприкметники та дієприслівники (being seen - помічений, walking - гуляючи). Герундій не слід плутати з дієприкметником теперішнього часу.

 • Герундій
 • Eating hamburgers is not good for you. – Вживання (в їжу) гамбургерів не добре для вас. 
 • Present Continuous с дієприкметником
 • I'm eating a hamburger at the moment. – Я їм гамбургер в цей момент.

Частка not, а також no ставиться перед герундієм, до якого вона відноситься.

 • No playing and no talking after 10 p.m.! – Ніяких ігор та розмов після 10-ї вечора!
 • I am thinking of not going to the party. – Я думаю про те, щоб не піти на вечірку.

Форми герундія

Герундій має дві форми в активному стані (Indefinite та Perfect Gerund Active) та дві форми пасивного стану (Indefinite та Perfect Gerund Passive). 

Tense

Active Voice

Passive Voice

Indefinite (Simple) Gerund
неозначений герундій
studying
дієслово з закінченням -ing
being studied
being + третя форма дієслова
Perfect Gerund
доконаний герундій
having studied
having + третя форма дієслова
having been studied
having been + третя форма дієслова
Indefinite Gerund
неозначений герундій
studying
дієслово з закінченням -ing
Perfect Gerund
доконаний герундій
having studied
having + третя форма дієслова
Indefinite Gerund
неозначений герундій
being studied
being + третя форма дієслова
Perfect Gerund
доконаний герундій
having been studied
having been + третя форма дієслова

Неозначений герундій

Неозначений герундій (Indefinite Gerund) – це форма герундія в неозначеному виді. Він має форми активного та пасивного станів. Неозначений герундій виражає дію, що відбувається одночасно з іншою дією, вираженою дієсловом-присудком в особовій або часовій формі, або ж не стосується певного часу взагалі. В цьому випадку час в реченні визначається за дієсловом-присудком.

 • Активний стан
 • Excuse me for disturbing you. – Вибачте, що турбую вас. (дослівно: вибачте за моє втручання)
 • He won’t mind your coming. – Він не буде проти, якщо ти прийдеш. (дослівно: він не буде проти твого приходу)
 • Пасивний стан
 • He entered the house without being seen. – Він увійшов до будинку непоміченим.
 • Being eaten by aboriginals was not something Cook was dreaming about. – Бути з'їденим аборигенами не було тим, про що мріяв Кук.

Герундій активного стану здебільшого вживається після дієслів to want (хотіти), to need (потребувати), to deserve (заслуговувати), to require (вимагати) та прикметника worth (вартий), навіть якщо в реченні мається на увазі дія в пасивному стані. 

 • His house wants repairing. – Його дім слід відремонтувати. (дослівно: його дім потребує ремонтування.)
 • Our children deserve praising. – Наші діти заслуговують на похвалу.
 • This play was worth seeing. – Цей спектакль вартий того, щоб його подивитись.

Доконаний герундій

Доконаний герундій (Perfect Gerund) – це герундій у формі доконаного виду. Він має форму активного та пасивного станів. Доконаний герундій вказує на дію, що відбулася до іншої дії, вираженої дієсловом-присудком в певній особовій або часовій формі. В українській мові доконаний герундій передається підрядним реченням.

 • Активний стан
 • Clark denies having done it. – Кларк заперечує, що він це зробив.
 • I was ashamed of having talked to my teacher rudely. – Мені було соромно за те, що я так грубо розмовляв з учителем.
 • Пасивний стан
 • She was angry at having been cheated so easily. – Вона була злою через те, що її так просто обдурили.
 • Ann denied having been married to John. – Енн заперечувала, що була одружена з Джоном.

Функції герундія

Герундій в реченні може вживатися у якості підмета, додатку або ж іменної частини складного присудка, так як ця форма може виконувати ті ж самі функції, що й іменник.

 • Підмет (головний член речення)
 • Smoking can destroy your health. – Куріння може знищити твоє здоров'я. 
 • Додаток (другорядний член речення)
 • Jane likes making people happy. – Джейн любить дарувати людям щастя. 
 • Іменна частина складного присудка (головний член речення)
 • Our duty is taking care of those, who need help. – Наш обов'язок – це турбота про тих, кому необхідна допомога. 

Використання герундія

Герундій завжди використовується після наступних простих та фразових дієслів.

 • to admit – визнавати, допускати
 • to appreciate – цінувати, бути вдячним
 • to avoid – уникати
 • to burst out – починати, спалахувати
 • to consider – розглядати, обговорювати, вважати
 • to continue – продовжувати
 • to go on – продовжувати, тривати
 • to imagine – уявляти
 • to keep (on) – продовжувати
 • to leave off – переставати, покидати
 • to mind – заперечувати, бути проти (в заперечних та питальних реченнях)
 • to miss – сумувати, скучити
 • to deny – заперечувати
 • to excuse – вибачати
 • to fancy – уявляти, думати, радіти (в окличних реченнях)
 • to finish – закінчувати, завершувати
 • to forgive – простити, вибачати
 • to give up – здаватися, полишати
 • to go – займатися (спортом)
 • to postpone – відкладати
 • to practice – практикувати
 • to prevent – запобігати, попереджати
 • to put off – відкладати
 • to quit – припиняти, полишити
 • to save – зберігати
 • to suggest – пропонувати
 • Fancy meeting you here! – Не міг навіть уявити, що зустріну тебе тут!
 • Relax. Imagine lying on the beach and drinking cocktails. – Розслабся. Уяви собі, що ти лежиш на пляжі та п'єш коктейлі.

Герундій вживається після дієслів, коли ці дієслова вказують на чиїсь уподобання, часто після дієслів to love (любити), to like (подобатися), to enjoy (насолоджуватися), to prefer (віддавати перевагу), to dislike (не любити), to hate (ненавидіти)

 • She hates cooking. – Вона ненавидить готувати.
 • I don’t like writing letters. – Я не люблю писати листи.
 • Kate enjoys watching football with her boyfriend. – Кейт подобається дивитись футбол з її хлопцем.

Герундій використовується після дієслів to spend (витрачати), to waste (марнувати, марно витрачати), to lose (загубити), коли вони вживаються у значенні марної трати грошей, часу, здоров'я тощо.

 • She lost her health taking care of children. – Вона згубила своє здоров'я, доглядаючи дітей.
 • Matt spent a lot of money buying a computer he doesn’t even use. – Метт витратив багато грошей на комп'ютер, яким він навіть не користується.

Форма герундія вживається з дієсловами to hear (чути), to listen to (слухати), to notice (помічати), to see (бачити), to watch (дивитись), to feel (відчувати), коли вони вказують на дію, що була не до кінця завершена.

 • I watched the actors rehearsing the play. – Я дивився, як актори репетирували спектакль. (я бачив тільки частину репетиції)
 • Ann heard some guys talking about her. – Енн чула, як якісь хлопці розмовляли про неї. (вона чула тільки частину розмови) 

Герундій використовується після дієслів та виразів з прийменниками, що зазначені нижче. 

 • cannot help – бути не в змозі зупинитися
 • cannot stand – не переносити
 • not to like the idea of – не поділяти намір
 • to accuse of – звинувачувати
 • to agree to – погоджуватися
 • to approve of – схвалювати
 • to be astonished at – бути враженим, здивованим
 • to be aware of – знати, бути у курсі
 • to be busy in – бути зайнятим
 • to be capable of – бути спроможним
 • to be displeased at – бути незадоволеним
 • to be fond of – любити
 • to be guilty of – бути винуватим
 • to be indignant at – обурюватися
 • to be pleased at – бути задоволеним
 • to be proud of – пишатися, гордитися
 • to be sure of – бути певним у
 • to be surprised at – бути здивованим
 • to be used to – бути звичним до
 • to be worth – бути гідним, достойним
 • to complain of – скаржитися, жалітися 
 • to depend on – залежати
 • to feel like – хотіти
 • to give up the idea of – відмовитися від ідеї
 • to have difficulty in – мати труднощі з
 • to have trouble – мати труднощі з
 • to insist on – наполягати
 • to look forward to – чекати з нетерпінням
 • to look like – схоже, що, збиратися
 • to miss an opportunity of – упустити можливість
 • to object to – заперечувати, бути проти
 • to persist in – наполягати, наполегливо продовжувати
 • to prevent from – вберегти, зашкодити
 • to rely on – покластися, довіряти
 • to speak of – висловлюватися
 • to succeed in – мати успіх, досягти успіху
 • to suspect of – підозрювати
 • to thank for – бути вдячним, дякувати
 • to think of – думати, збиратися
 • It looks like raining. – Схоже, (скоро) задощить.
 • I was thinking of inviting Paul to my party. – Я думав про те, щоб запросити Пола на свою вечірку.

Герундій також вживається в певних сталих виразах.

 • it is no use ... немає сенсу, необхідності в ...
 • it is (no) good ... – недобре (добре) ...
 • what is the use of ..?  яка необхідність в ..? 
 • there is no point in ... немає сенсу в ...
 • in addition to ...  на додаток (до) ...
 • In addition to cleaning and washing, i had to cook as well. – На додаток до прибирання та прання я повинна була ще й готувати.
 • What is the use of going to that party? We can hang out here. – Який сенс іти на ту вечірку? Ми можемо тусити й тут.

Герундій чи інфінітив?

Після певних смислових дієслів англійської мови можуть вживатися як форма герундія, так і форма повного інфінітиву, однак значення таких речень може дещо відрізнятися.

Forget + інфінітив з to забути зробити щось.
Forget + герундій забути певний момент з життя, не зберігати спогади про щось.

 • I forgot to bring my books today. – Я забув сьогодні взяти з собою книги.
 • I will never forget swimming in the ocean! – Я ніколи не забуду, як я плавала в океані!

Remember + інфінітив з to – пам'ятати, що треба щось зробити.
Remember + герундій – пам'ятати певний момент з життя, берегти спогади про щось.

 • Do you remember to take your pills? – Ти пам'ятаєш, що тобі треба випити свої пігулки?
 • I remember visiting Paris with my friends. – Я пам'ятаю, як ми їздили з друзями у Париж.

Mean + інфінітив з to – збиратися, мати намір щось зробити.
Mean + герундій – означати, мати значення, передвістити.

 • I meant to call you yesterday, but I forgot. – Я збирався подзвонити тобі вчора, але я забув.
 • If I accept this job offer, it will mean working long hours. – Якщо я погоджусь на цю пропозицію щодо роботи, то це буде означати, що в мене буде довгий (подовжений) робочий день.

Regret + інфінітив з to – відчувати співчуття, прикрість (по відношенню до інших людей), співчувати комусь.
Regret + герундій – шкодувати про зроблене, каятися, шкодувати про щось даремне.

 • We regret to inform you that you have failed the test. – З прикрістю повідомляємо вам, що ви не здали екзамен.
 • I regret buying this expensive dress. It doesn’t suit me. – Я шкодую, що купила цю дорогу сукню. Вона мені не пасує.

Try + інфінітив з to – намагатися, докладати зусилля, прагнути щось зробити.
Try + герундій –  спробувати зробити щось заради експерименту, експериментувати.

 • Ann tried to persuade him but she failed. – Енн намагалась переконати його, але в неї нічого не вийшло.
 • I tried colouring my hair in red and I liked it. – Я спробувала пофарбувати волосся в червоний, і мені сподобався результат.

Stop + інфінітив з to – зупинитися для того, щоб зробити щось інше, зробити паузу.
Stop + герундій – перестати робити щось, зупинитися, перестати, полишити.

 • We stopped to buy some food. – Ми зупинилися, щоб купити щось поїсти.
 • You should stop buying useless things. – Ти повинен перестати купляти непотрібні речі.