Principal Parts of the Sentence Головні члени речення в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Речення в англійській мові, так само як і речення української мови, складаються з певних частин (членів), знання яких допоможе не тільки правильно побудувати речення на англійській мові, але й розуміти вже готові речення. Члени речення не слід плутати з частинами мови. 

В англійській мові не існує єдиного підходу до визначення та класифікації членів речення. Часто речення умовно поділяють на дві головні частини: the Subject (Підмет) та the Predicate (Предикат, присудкова частина).  

 • Sally can run really fast. – Саллі може бігати дуже швидко.
 • That young girl in a blue dres buys some ice cream here every day. – Та маленька дівчинка в блакитній сукні купляє тут морозиво кожного дня.

Тим не менш, також можуть виокремлюватися й другорядні члени: Object (Додаток), Attribute (Означення) та Adverbial Modifier (Обставина), що детально розглянуті в окремій статті.

The Subject

Підмет в англійському реченні виражає особу або предмет, явище, що виконує певну дію, або ж предмет чи особу, про яку йде мова в реченні (вони знаходяться в певному стані). 

 • The weather is fine today! – Погода сьогодні гарна!
 • Kate hates watching TV. – Кейт ненавидить дивитися телевізор.

В пасивному стані підметом є предмет або особа, над якими виконується дія.

 • Naughty students will be punished. – Неслухняні учні будуть покарані.
 • My phone was broken by my brother. – Мій телефон був зламаний моїм братом.

Для того, щоб визначити підмет в реченні, слід відшукати дієслово (присудок) і до нього поставити питання What? (що?) або Who? (хто?) виконує дію.

 • Charles didn’t come last night. – Чарльз не приходив минулого вечора.
 • Who didn’t come last night? Charles. – Хто не приходив минулого вечора? Чарльз.
 • There was a car crash this morning. – Цього ранку сталася дорожня аварія.
 • What was there this morning? A car crash. – Що сталося цього ранку? Дорожня аварія.

Слід також пам'ятати, що в реченнях з конструкцією There is / There are слово there не є справжнім підметом, а використовується як вставне слово (“формальний підмет”). В таких реченнях справжній підмет йде після дієслова to be в необхідній часовій формі (is, are, was, were, will be) або ж іншими дієсловами, що заміняють to be.

 • There are two books on the table. – На столі лежать дві книги.
 • There was a message for you. – Для тебе прийшло повідомлення.
 • There will be a party next Sunday. – Наступної неділі буде вечірка.

Види підмета

В англійській мові виділяють три види підметів: Simple Subject (простий підмет), Compound Subject (складений підмет) та Full Subject (повний підмет).

Simple Subject (простий підмет) складається з одного головного слова (часто займенника або ж іменника без артиклів), що відповідає на питання What? (що?) або ж Who? (хто?).

 • She is beautiful. – Вона прекрасна
 • Matthew forgot to call me. – Метью забув подзвонити мені.
 • Students often skip their classes. – Студенти часто прогулюють заняття.

Compound Subject (складений підмет) складається з двох або більше простих підметів, що пов'язані з присудком (предикатом).

 • My friend and I go jogging every Sunday. – Я та мій друг ходимо на пробіжку кожної неділі. (friend, I – simple subjects)
 • There were boys and girls playing together in the school yard. – В шкільному дворі разом грали хлопчики та дівчатка. (boys, girls – simple subjects)
 • Shakespeare’s sonnets and plays are well known all over the world. – Сонети та п'єси Шекспіра добре відомі у всьому світі. (sonnets, plays – simple subjects)

Full Subject або Complete Subject (повний підмет) складається з простого підмета або ж складеного підмета (головних слів) та інших слів, що до них відносяться (артиклі, присвійні займенники, прикметники тощо).

 • This jacket is not new. – Ця куртка не нова. (jacket – simple subject)
 • There is a dog in our garden. – В нашому дворі гуляє (якийсь) собака. (dog – simple subject)
 • My silk polka-dot skirt and cotton blouse are dirty. – Моя шовкова спідниця в горошок та бавовняна блузка брудні. (skirt and blouse – compound subject)

В повні та складені підмети можуть входити й другорядні члени речення, що відносяться до підмета та означують його, наприклад, Attributive (означення).

Способи вираження підмета

Підмет частіш за все виражається за допомогою іменника або займенника, однак він також може бути вираженим формою герундія, інфінітиву дієслова, дієприкметником, числівником або ж іншими частинами мови у вигляді цитат.

 • Jack is ill. – Джек хворий. (іменник, власна назва)
 • They will come soon. – Вони скоро прийдуть. (займенник)
 • Playing the guitar was his hobby. – Гра на гітарі була його хобі. (герундій)
 • To live is to work. – Жити - це працювати. (інфінітив)
 • The wounded were sent to the hospital. – Поранені були відправлені у шпиталь. (дієприкметник)
 • Those two got quite drunk last night. – Ті двоє неабияк напилися минулого вечора. (числівник)
 • No is not a proper answer. – Ні - це не достатня відповідь. (частка)

В деяких реченнях англійської мови підмет оминається та речення складається тільки з присудкової частини (предикативу). Це характерно для речень, що передають накази, заборони, прохання, так як підмет зрозумілий з загального контексту.

 • Stop! – Стояти!
 • Give it to me, please. – Дай це мені, будь ласка.
 • Go to the shop and buy some bread. – Піди у магазин та купи хліба.

The Predicate

Присудок (предикат) в англійських реченнях виражає дію, яку виконує підмет або ж зображує стан підмета або те, що з ним відбувається. Основою присудка завжди є смислове, модальне або допоміжне дієслово

 • His daughter is still very small. – Його дочка ще дуже маленька.
 • My mum is cooking at the moment. – Моя мати зайнята приготуванням їжі зараз.
 • The runner crossed a finish line and then fell on the ground. – Бігун пересік фінішну лінію, а потім впав на землю.

Види присудка

Так само, як і підмет, присудок в англійських реченнях поділяється на три види: Simple Predicate (простий присудок), Compound Predicate (складений присудок) та Full / Complete Predicate (повний присудок).

Simple Predicate (простий присудок) складається тільки з дієслова в певній особовій або ж часовій формі.

 • Kate likes you. – Ти подобаєшся Кейт. (Кейт любить тебе)
 • You disturb him. – Ти йому заважаєш.
 • We worked hard to meet a deadline. – Ми старанно працювали, щоб завершити роботу вчасно.

Фразові дієслова, хоча вони й складаються зі смислового дієслова та прийменника (а інколи й прислівника), в реченні також вживаються у якості простого присудка, так як вони виражають одне неподільне значення.

 • Help! Jack passed out! – Допоможіть! Джек знепритомнів!
 • John takes care of his sister. – Джон піклується про свою сестру.
 • Jane moved in with her boyfriend last month. – Джейн переїхала до свого хлопця минулого місяця.

Compound Predicate (складений присудок) може складатися з декількох простих присудків, що відносяться до спільного простого або складеного підмета.

 • Kelly and Jane called Peter and invited him to their party. – Келлі та Джейн подзвонили Пітеру та запросили його на свою вечірку.
 • Someone approached our house, rang the doorbell and ran away. – Хтось підійшов до нашого будинку, подзвонив у двері та втік.

До складених присудків також відносяться модальні, допоміжні або ж фразові дієслова з безособовими формами смислового дієслова (герундій, дієприкметник). Такі складені присудки також називаються Compound Verbal Predicates (складені дієслівні присудки). 

 • I am working now. – Я зараз працюю.
 • I haven’t finished my work yet. – Я ще не закінчив свою роботу.
 • You must take care of your cat. – Ти повинен піклуватися про свого кота.
 • I will keep on telling my story. – Я продовжу розповідати свою історію.

Також до складених відносяться присудки, що складаються з дієслів-зв'язок в особових або часових формах та предикативів.

Predicative (предикатив) – це іменна частина складеного присудка, що характеризує підмет. Часто предикатив виражається іменником, прикметником, числівником, займенником тощо. Такі складені присудки називаються Compound Nominal Predicates (складені іменні присудки). 

 • He is nobody. – Він - ніхто.
 • My father is an engineer. – Мій батько - інженер.
 • Marco will be 25 next month. – Марко буде (виповниться) 25 наступного місяця.
 • She feels bad and looks tired. – Вона почуває себе погано та виглядає втомленою.

Full Predicate або Complete Predicate складається з простого або складеного присудка та всіх другорядних членів речення, що залежать від цього присудка. 

 • Kate doesn’t like you. – Ти не подобаєшся Кейт. (Кейт не любить тебе) 
 • My friend Matt is a kind and intelligent guy. – Мій друг Метт – добрий та розумний хлопець. 
 • We have been living here for twenty years. – Ми живемо тут протягом двадцяти років.

В англійській мові, на відміну від української, підмет та особливо присудок є невід'ємними компонентами для побудови правильного речення. Вони є основою для будь-якого англійського речення. Однак, важливим є також й правильне використання другорядних членів речення (детально розглянутих в окремій статті), так як вони доповнюють та розширюють інформацію, виражену за допомогою підмета та присудка, збагачують мову та роблять її більш виразною та яскравою.