Punctuation Пунктуація в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Пунктуація (розділові знаки) в англійській мові, так само як і в українській, використовуються для розчленування речень, частин складних речень та слів, для передачі інтонації або ж смислового підкреслення окремих слів. 

Правила пунктуації англійської мови менш суворі, ніж в українській, а їхнє використання часто залежить від бажання самого автора тексту (особливо це стосується коми).

Крапка

Крапка (Period) в англійській мові, як і в українській, ставиться в кінці розповідного речення.

 • This is Lauren. – Це Лорен.
 • I didn’t like that cake. – Мені не сподобався той торт.
 • I’m cold. Close the door. – Мені холодно. Закрий двері.

Крапка використовується при скороченні слів, абревіатур (окрім акронімів). Якщо речення закінчується абревіатурою з крапкою, то інша крапка не ставиться. Також між літерами в абревіатурах не ставиться пробіл

 • a.m. – ante meridiem (до полудня)
 • p.m. – post meridiem (після полудня)
 • B.C. – Before Christ (до нашої ери)
 • A.D. – Anno Domini (роки нашої ери)
 • etc. – et cetera (і таке інше, тощо)
 • i.e. – id est (тобто)
 • e.g – exempli gratia (наприклад)
 •  wake up at 7 a.m. – Я прокидаюсь о 7-й годині ранку.
 • We will arrive on Fri. the 17th. – Ми приїдемо в п'ятницю, 17-го.
 • Prof. Morrison is in room 302. – Професор Моррісон знаходиться в 302-й аудиторії.

Використання крапок в абревіатурах залежить від варіанту англійської мови. Наприклад, в британській англійській мові скорочення, що складаються з першої та останньої літери в слові, вживаються без крапок. В американській англійській в таких скороченнях крапка може бути використаною

 • Британська англійська
 • Mr (mister) – пан
 • Mrs (mistress) – пані
 • Ms (miss) – міс
 • Dr (doctor) – доктор
 • St (saint) – святий
 • Jr (junior) – молодший
 • Американська англійська
 • Mr. (mister) – пан
 • Mrs. (mistress) – пані
 • Ms. (miss) – міс
 • Dr. (doctor) – доктор
 • St. (saint) – святий
 • Jr. (junior) – молодший

В залежності від стилю тексту крапка може вживатися в скороченнях наукових ступенів або абревіатур назв країн або ж може оминатися.  

 • Julia Carroll, PhD – Джулія Керролл, доктор філософії (кандидат наук)
 • Richard Maxwell, Ph.D. – Річард Максвелл, доктор філософії (кандидат наук)
 • Charles Morrison, MBA – Чарльз Моррісон, магістр ділового адміністрування 
 • Christopher Merritt, M.B.A. – Крістофер Меррітт, магістр ділового адміністрування 
 • USA – The United States of America
 • UK – The United Kingdom
 • U.S.A.  – The United States of America
 • U.K. – The United Kingdom

Крапка також ставиться в ініціалах імен. За правилами англійської мови між літерами абревіатур імен слід ставити пробіл, однак іноді пробіл не вживається для того, щоб зекономити місце.  

 • W. E. B. Du Bois – William Edward Burghardt Du Bois
 • J. K. Jerome – Jerome Klapka Jerome

Крапка використовується в десяткових дробах для відокремлення цілого числа від дрібного. В такому випадку крапка читається як point. Також крапка використовується при рахуванні грошей, але в цьому випадку вона не вимовляється. Між цілою та дробовою частиною не ставиться пробіл.  

 • 67.25 – sixty seven point two five
 • 0.5 – zero point five 
 •  $4.50 – four dollars and fifty cents
 • €10.25 – ten euros and twenty five eurocents 

Крапка не використовується в заголовках журналів та газет.

 • President visits China – Президент відвідує Китай
 • Sunday’s bombing: two men killed – Недільні вибухи: двоє вбитих

Крапка англійській мові не використовується в акронімах: назвах фірм, установ, організацій, корпорацій та назв певних предметів. 

 • NATO
 • OPEC
 • UNESCO
 • EU
 • IBM
 • CNN
 • FBI
 • TV (телевізор)
 • VCR (відеомагнітофон)
 • DVD (цифровий відеодиск)

Крапка в англійській мові не вживається зі скороченнями фізичних величин та мір. Винятоком з цього правила є тільки скорочення дюймів – in. (inch), так як без крапки таке скорочення можна сприйняти за прийменник in (в).

 • kg – kilogram (кілограм)
 • m – metre (брит.), meter (метр)
 • cm – centimetre (брит.), centimeter (сантиметр)
 • lb – libra, pound (фунт)
 • ft – foot, feet (фут, фути)
 • mph – miles per hour (милі на годину)

Крапка також не використовується в назвах штатів. Виняток становить тільки скорочення назви штату Колумбія як D.C. (District Columbia), коли воно вживається після назви міста, яке входить до складу цього штату: Washington, D.C.

 • NY – New York
 • CT – Connecticut
 • NJ – New Jersey
 • OR – Oregon

Три крапки

Три крапки (Ellipsis) в англійській мові вказують на паузу на письмі або в розмові, на те, що речення не закінчене й читач може сам додумати його закінчення, або ж вказують на те, що використовується тільки необхідна частина цитати, а не вся цитата повністю. 

Три крапки можуть стояти в кінці речення або ж посередині в залежності від своєї функції, однак на початку речення три крапки практично не використовуються або ж зустрічаються рідко. 

 • “We’ve determined positively … that this fire was accidental.” – “Ми визначили точно … що займання виникло випадково.”
 • Ann felt so desperate ... broken ... there was no hope for her. – Енн була в такому відчаї … вона була пригнічена … для неї не було ніякої надії.
 • Mark said “I’d love to join you but …”. – Марк сказав: “Я б хотів до вас приєднатися, але … ”.

Кома

Кома (Comma) в англійській мові використовується для позначення паузи на письмі, що є коротшою за паузу при крапці. 

Кома вживається для відокремлення однорідних членів речення при їх перерахуванні.

 • She was strong, independent, beautiful. – Вона була сильною, незалежною, прекрасною.
 • Ann came home, took off her shoes, lied on the sofa. – Енн прийшла додому, зняла свої черевики, лягла на диван.

Кома також ставиться в довгому перерахуванні перед сполучником and для того, щоб уникнути плутанини (так звана Oxford comma), однак вона може не ставитися, якщо в реченні немає інших сполучників.

 • There were mashed potatoes, boiled eggs, fish and chips, and spaghetti. – Там було картопляне пюре, варені яйця, риба с картоплею фрі та спагеті. (fish and chips – назва окремої страви)
 • I want to buy some bread, eggs, milk, cookies and bananas. – Я хочу купити трохи хліба, яєць, молока та бананів.

Якщо в реченні при перерахуванні предметів декілька разів використовуються сполучники and або nor, то між перерахованими частинами речення ставляться коми.

 • Jeff was not stupid, nor wise, nor funny, nor handsome. – Джефф був ні дурним, ні розумним, ні кумедним, ні красивим.
 • She listened to this song, and sang beautifully, and danced, and cried. – Вона слухала цю пісню й красиво співала, й танцювала, й плакала.

Кома ставиться для сполучення незалежних частин речень в одному складносурядному перед сполучниками and (й, та), but (але), for (так як), or (або, чи), nor (ні), so (тому, й), yet (однак, хоча). Хоча, якщо частини складносурядного речення короткі, кома може не вживатися.

 • Kate went to do some shopping for the party, and I stayed at home to clean up a bit. – Кейт пішла за покупками для вечірки, а я залишився вдома, щоб трохи прибратися.
 • He read a lot of books about cars, yet he didn’t know how to repair his own car. – Він читав багато книжок про машини, однак він не знав, як відремонтувати свою власну машину. 
 • I play and you sing. – Я граю, а ти співаєш.
 • We will clean and you will cook. – Ми будемо прибиратися, а ви будете готувати їжу.

Кома також ставиться при відокремленні додатків, вставних конструкцій або дієприкметникових зворотів. Коли після назви міста вживається назва штату або країни, до яких відноситься це місто, то назва країни або штату (області) виділяється комами, адже в реченні вона виступає вставкою.

 • The old man, Nancy’s father, greeted us. – Літній чоловік, батько Ненсі, привітав нас.
 • I think that Paris, France, is the most beautiful city. – Я вважаю, що Париж, Франція, – найкрасивіше місто. 
 • Martin, holding a book in his hands, entered the room and approached us. – Мартін, тримаючи у руках книгу, увійшов до кімнати та підійшов до нас.
 • Running after the bus and screaming, Nelly understood how stupid she looked. – Коли Неллі бігла за автобусом та кричала, вона зрозуміла, як по-дурному вона виглядає.

Комами виділяється означальні підрядні речення (що починаються з who, that, which), якщо вони передають не головну, а додаткову інформацію, тобто таку інформацію, вилучення з речення якої не змінить змісту речення.

 • Mrs Spoon, who lives near us, cooks really well. – Місіс Спун, що живе поруч з нами, готує дуже добре.
 • Kate, who is my sister, has recently moved to my city. – Кейт, моя сестра, нещодавно переїхала в моє місто. 
 • The boys who had broken our window were punished. – Хлопчики, що розбили наше вікно, були покарані. (означальне підрядне речення несе важливу інформацію і не може бути вилученим з речення)

Комами виділяються також окремі вставні слова та фрази, наприклад, moreover (до того ж), however (однак, тим не менш), in conclusion (на завершення), for example (наприклад), in addition to this (на додаток до цього), in fact (насправді), nevertheless (тим не менш), after all (все ж), by the way (між іншим, до речі) тощо.

 • In fact, she knew everything. – Насправді, вона знала все.
 • Frankly speaking, I don’t care about it. – Чесно кажучи, мене це не хвилює.
 • You say you want to lose weight, but however, you do nothing for it. – Ти кажеш, що хочеш скинути вагу, і, тим не менш, ти нічого для цього не робиш.

Комами в реченні відокремлюються вигуки та звернення.

 • Jeez, it’s so hot here! – Чорт, тут так спекотно!
 • Oh dear, I completely forgot about it! – Матінки моя, я зовсім про це забула!
 • No, you can’t do this. – Ні, ти не можеш цього зробити
 • Mom, where is my T-shirt? – Мам, де моя футболка?
 • Please, Andrew, don’t forget to call your grandma. – Будь ласка, Ендрю, не забудь подзвонити своїй бабусі.

Кома також ставиться в датах між числом та роком. Після року також вживається кома.

 • He was born on the 20th of July, 1992 – Він народився 20 липня 1992 року.
 • July 4, 1776, is believed to be the birth date of American liberty. – 4 липня 1776 року вважається датою народження американської свободи.

Комами виділяється пряма мова.

 • She said, “Calm down, baby, everything will be alright.” – Вона сказала: “Заспокойся, дитинко, все буде добре”.
 • “Calm down, baby,” she said, “everything will be alright.” – “Заспокойся, дитинко”, - сказала вона, - “все буде добре”.
 • “Calm down, baby, everything will be alright,” she said. – “Заспокойся, дитинко, все буде добре”, – сказала вона.

Кома також вживається після умовного речення з if та підрядного часу з when, якщо вони стоять перед головною частиною складнопідрядного речення. Якщо головне речення стоїть перед підрядним  if-реченням або when-реченням, то вони не виділяються комою.

 • If  you need help, just let me know. – Якщо тобі потрібна допомога, дай мені знати.
 • If you are tired, take some rest. – Якщо ти втомився, відпочинь.
 • When you feel lonely, just call me! –  Коли тобі сумно, просто подзвони мені! 
 • Take some rest if you are tired. – Відпочинь, якщо ти втомився.
 • Call me when you are home. – Подзвони мені, коли будеш вдома.

Комою відокремлюються розділові питання (tag questions).

 • You are mad, aren’t you? – Ти злий, чи не так?
 • He doesn’t know anything, does he? – Він нічого не знає, правда?

Двокрапка

Двокрапка (Colon) в англійській мови використовується перед переліком (певним списком) предметів або ж для вираження пояснення попередньої частини речення.

 • We have to buy the following things: bread, butter, milk, a cake. – Нам потрібно купити наступне: хліб, масло, молоко, пиріг.
 • I know what we should do: work. – Я знаю, що ми повинні робити: працювати.
 • He has got what he deserve: a good punishment he will never forget. – Він отримав те, на що заслуговує: добре покарання, яке він ніколи не забуде.

Коли після двокрапки вживається декілька речень, що пояснюють попереднє, то вони пишуться з великої літери. Якщо це чиїсь слова (цитата), що таке речення може вживатися в лапках.

 • Mom always told me: Be strong. Work Hard. Never Give Up. – Мама завжди казала мені: “Будь сильним. Працюй старанно. Ніколи не здавайся”.
 • I will never forget his words: “Be careful with your dreams.” – Я ніколи не забуду його слова: “Будь обережний зі своїми мріями”.

Двокрапка не вживається після дієслова або прийменника перед переліком предметів, що відносяться до такого дієслова або прийменника.

 • I want a new dress, new shoes, a new bag and a little puppy. – Я хочу нову сукню, нові туфлі, нову сумку та маленького цуцика.
 • I’ve read all his books including The Shining,  The Dead Zone, Pet Sematary and others. – Я прочитав всі його книги, включно з “Сяйвом”, “Мертвою зоною”, “Цвинтарем хатніх тварин” та іншими.

Крапка з комою

Крапка з комою (Semicolon) використовується для сполучення незалежних речень в одному складносурядному реченні. Крапка з комою вказує на паузу, довшу за паузу при комі, але коротшу за паузу при крапці. Крапка з комою здебільшого використовується в офіційних документах або художній літературі.

 • His car is broken; it is also very old. – Його машина зламалася; вона, до того ж, дуже стара.
 • Some people like cats; others prefer having a dog. – Деякі люблять котів; інші віддають перевагу собакам.

Крапка з комою також ставиться для поєднання частин речення або незалежних речень, в яких вже використовуються коми.

 • Some people, for some reasons, like monkeys, racoons, rats; but others prefer having just a cat or a dog. – Деякі, з певних причин, люблять мавп, єнотів, пацюків; але іншим подобається просто мати кота або собаку.
 • Last summer i visited Moscow, Idaho; Washington, D.C; Springfield, California and some other cities. – Минулого літа я відвідав місто Москва, штат Айдахо; Вашингтон, штат Колумбія; Спрінгфілд, штат Каліфорнія та деякі інші міста.

Лапки

Лапки (Quotation Marks) в англійській мови використовуються при передачі цитати або прямої мови у реченні. 

 • Saying I don’t care was a big mistake.  – Фраза “мені все одно” була великою помилкою.
 • I hope we will meet again one day, said Jack. – “Сподіваюсь, ми ще коли-небудь зустрінемося,” – сказав Джек.

При цитуванні або прямій мові крапка та кома ставляться в лапках, а не після них. Однак, в британському варіанті англійської мови крапка та кома можуть ставитися й після лапок.

 • Американська англійська
 • My favourite song is “We are stars.” – Моя улюблена пісня - це “We are stars”.
 • She said, “It is the best thing I’ve ever read.” – Вона сказала: “Це найкраще, що я коли-небудь читала”.
 • Британська англійська
 • My favourite song is “We are stars”. – Моя улюблена пісня - це “We are stars”.
 • She said, “It is the best thing I’ve ever read”.  – Вона сказала: “Це найкраще, що я коли-небудь читала”.

Знак питання та знак оклику можуть стояти як в лапках, так і за ними в залежності від того, до якої частини речення вони відносяться. Якщо в прямій мові вживається знак питання або оклику, то після прямої мови не вживається крапка або ж кома.

 • Jack asked, “Why is she here?” – Джек спитав: “Чому вона тут?”.
 • He yelled, “I don’t care!” – Він закричав: “Мені все одно!”. 
 • Why did you say “I don’t care”? – Чому ти сказав “мені все одно”?

Якщо в середині цитати або прямої мови слід використати іншу цитату або ж фразу, то використовуються одинарні лапки.

 • “Never say ‘I can’t do that’,” said my father. – “Ніколи не кажи “я не можу зробити це”, – казав мій батько.
 • “I saw the sign ‘Closed’ on the door but I entered anyway,” said Matt. – “Я побачив табличку “Зачинено” на дверях, але все одно увійшов”, - сказав Метт.

За правилами англійської мови лапки також використовуються при введенні у речення назв оповідань, статей, розділів книг, пісень з мюзиклів, назв серій фільмів або телесеріалів, але не назв окремих великих творів. Назви повних творів, книг, окремих пісень, фільмів, мюзиклів часто пишуться курсивом.  

 • I didn’t read the chapter “Traveling alone” of this book. – Я не читав розділ цієї книги “Подорожуючи наодинці”.  
 • He wrote the song “Belle” for the musical Notre Dame de Paris. – Він написав пісню “Бель” для мюзиклу “Собор Паризької Богоматері”.

Лапки також використовуються для термінів, а також слів, що використовуються в реченні в своєму непрямому значенні (часто для передачі сарказму). 

 • Yesterday I had a phone call from my “best friend” Mark. – Вчора мені дзвонив мій “найкращий друг” Марк.
 • It leads to a deficit of total body water known as “dehydration.” – Це призводить до зменшення кількості води в організмі, відомого під назвою “зневоднення”.

Дужки

Дужки (Parentheses) в англійській мові використовуються для того, щоб ввести додаткову інформацію або пояснення певної частини речення. Така інформація може також виділятися комами або двокрапкою замість дужок, однак дужки вказують на те, що ця інформація неважлива або не обов'язкова.  

 • He got a small reward for his help (20$ or something). – Він отримав маленьку винагороду за свою допомогу (20 доларів або щось таке).
 • He answered (after 5 minutes of hesitation) that he has never seen that girl. – Він відповів (після 5-хвилинних сумнівів), що ніколи не бачив цю дівчину.

Крапки та коми завжди ставляться після дужок. Однак, зустрічаються випадки, коли в дужках передається окреме ціле речення, тоді крапка може вживатися в дужках. 

 • Matt got a bonus for his work (100$), but although Clark didn’t work that much his bonus was way bigger (200$). – Метт отримав бонус за роботу (100 доларів), але бонус у Кларка був набагато більшим (200 доларів), незважаючи на те, що він не працював так багато.
 • You should watch this video! (You’ll be surprised.) – Ти повинен подивитися це відео (ти будеш здивований)!

Знаки питання та оклику можуть стояти в дужках, якщо вони відносяться до тієї фрази, що взята у дужки.

 • You completely forgot about my birthday (didn’t you?). – Ти зовсім забув про мій день народження (чи не так?).
 • He came to my house (just imagine!) and asked for some money. – Він прийшов до мене додому (тільки уяви!) та попросив у мене грошей.

Квадратні дужки (Brackets) здебільшого використовуються для виділення авторських пояснень (ремарок) або виправлень в тексті, цитатах або прямій мові.

 • He [the teacher] didn’t know the truth about Matt’s situation. – Він (вчитель) не знав правди про становище Метта.
 • “Leningrad [today we know it as Saint Petersburg] is the second largest city in USSR...” – “Ленінград (сьогодні ми знаємо це місто як Петербург) – друге за розміром місто СРСР...”

Апостроф

Апостроф (Apostrophe) в англійській мові використовується для утворення присвійної форми іменників (закінчення -’s).

 • Kate’s dog is really funny. – Собака Кейт дійсно кумедний.
 • My brothers-in-law’s room is big. – Кімната моїх зведених братів велика.
 • Guys’ parties are always really noisy. – Вечірки хлопців завжди дуже шумні.

Апостроф також використовується в скороченнях та коротких формах слів та місці пропущених літер. 

 • Let’s rocknroll! – Давайте відриватися!
 • Id better go now. – Мені краще піти зараз.
 • Youre my best friend. – Ти мій найкращий друг.
 • Kate wont do this anyway. – Кейт все одно не зробить цього.

Знак питання

Знак питання (Question Mark) в англійській мові ставиться в кінці питальних речень.

 • Are you going to the party tonight? – Ти підеш на вечірку сьогодні ввечері?
 • Why didn’t you go there? – Чому ти не пішов туди?
 • You are tired, aren’t you? – Ти втомився, чи не так?

В складних реченнях з прямою мовою або ж зі вставними реченнями знак питання ставиться після тієї частини речення, до якої він відноситься. 

 • Why is she so angry today?” asked Jim. – “Чому вона сьогодні така розлючена?” – спитав Джим.
 • I asked him, “What can I do for you? – Я спитав його: “Я можу чимось Вам допомогти?”.
 • It is hardly surprising (isn’t it?) that emerging markets have recently lost some of their appeal as means of diversifying risk. – Навряд чи це виглядатиме дивним (чи не так?), що ринки, що тільки-но зароджуються, в останній час дещо загубили свою привабливість в якості шляху для диверсифікації ринку.

Знак питання не вживається при питаннях в непрямій мові та в багатьох риторичних питаннях.

 • Why don’t you help this old lady. – Чому б тобі не допомогти цій літній пані.
 • I asked him whether he could go with me. – Я спитав його, чи зможе він піти зі мною.

Знак оклику

Знак оклику (Exclamation Mark) ставиться в кінці окличних речень (речень, що передають подив, радість, злість, команду, заборону тощо).

 • Stop it right now! – Негайно ж припини це!
 • You look fantastic! – Ти виглядаєш дивовижно!
 • That’s incredible! Bob Dylan won the Nobel Prize in literature! – Це неймовірно! Боб Ділан виграв Нобелівську премію з літератури!

Знак оклику також може ставитися після вигуків замість коми.

 • Gosh! That was so tasty! – Дідько! Це було так смачно!
 • Oh dear! I completely forgot about cookies in the stove. – Матінко моя! Я зовсім забула про печиво в духовці.

Знак оклику може ставитися в середині речення, щоб емоційно підкреслити певне слово, виразити сарказм або подив. В такому випадку знак оклику виділяється дужками

 • Ann says she bakes really (!) tasty cakes. – Енн каже, що вона пече ну дуже смачні пироги.
 • Jim was preparing (!) for his exams when I came. – Джим готувався (уявіть собі!) до екзаменів, коли я прийшов.