Question words Питальні слова в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Питальні слова (Question Words) або питальні займенники та прислівники завжди стоять на самому початку питального речення перед допоміжним (або іншим) дієсловом. Питальні слова утворюють так звані «спеціальні питання», на які не можна відповісти «так» або ж «ні».

 

Питальні займенники
Who ..?
Хто?
Who is that?
Хто це?
Who is in charge here?
Хто тут за головного?
What ..?
Що? Який?
What do you do?
Що ти робиш?
What is her phone number?
Який в неї номер телефону?
Which ..?
Котрий? Який? Які?
Which one do you prefer?
Котрому з них ви віддаєте перевагу?
Which gloves do you like?
Які рукавички вам подобаються?
Whose ..?
Чий?
Whose is this book?
Чия ця книга?
Whose car did you drive in?
В чиїй машині ви їхали?
Whom ..?
Кому? Кого?
Whom did you meet?
З ким ви познайомились?
Whom will you vote for?
За кого ви будете голосувати?
Питальні прислівники
Where ..?
Де? Куди?
Where do you live?
Де ти живеш?
Where shall we go?
Куди ми підемо?
When ..?
Коли?
When will you go?
Коли ти підеш?
When were you there?
Коли ти там був?
How ..?
Як? Яким чином?
How do you feel today?
Як ти сьогодні себе почуваєш?
How could you do that?
Як ти міг зробити це?
Why ..?
Чому?
Why do you go to sleep early?
Чому ви рано лягаєте спати?
Why are you so pale?
Чому ви така бліда?
Питальні займенники
Who ..?
Хто?
Who is that?
Хто це?
Who is in charge here?
Хто тут за головного?
What ..?
Що? Який?
What do you do?
Що ти робиш?
What is her phone number?
Який в неї номер телефону?
Which ..?
Котрий? Який? Які?
Which one do you prefer?
Котрому з них ви віддаєте перевагу?
Which glove do you like?
Які рукавички вам подобаються?
Whose ..?
Чий?
Whose is this book?
Чия ця книга?
Whose car did you drive in?
В чиїй машині ви їхали?
Whom ..?
Кому? Кого?
Whom did you meet?
З ким ви познайомились?
Whom will you vote for?
За кого ви будете голосувати?
Питальні прислівники
Where ..?
Де? Куди?
Where do you live?
Де ти живеш?
Where shall we go?
Куди ми підемо?
When ..?
Коли?
When will you go?
Коли ти підеш?
When were you there?
Коли ти там був?
How ..?
Як? Яким чином?
How do you feel today?
Як ти сьогодні себе почуваєш?
How could you do that?
Як ти міг зробити це?
Why ..?
Чому?
Why do you go to sleep early?
Чому ви рано лягаєте спати?
Why are you so pale?
Чому ви така бліда?

Особливості what

What (що? який?) зустрічається в англійській мові доволі часто і може бути використаний в питальному реченні в якості підмета, додатка або означення

 • What is this thing?Що це таке? (підмет)
 • What are you going to buy for Janice?Що ти збираєшся купити для Дженіс? (додаток)
 • What flowers are you going to give to your mother?Які квіти ти збираєшся подарувати своїй мамі? (означення до слова flowers)

What також вживається в питаннях на професії та фах людей, які перекладаються українською як «хто за фахом?», «ким працює?». В цьому значенні не слід плутати what з who (хто), яке вказує на особисті якості людини, її ім'я.

 • What is your father? – Хто твій батько за фахом? Ким працює твій батько?
 • Who is your father? – Хто твій батько?
 • What is that woman you were talking to? – Хто за фахом та жінка, з якою ти розмовляв?
 • Who is that woman you were talking to? – Хто та жінка, з якою ти розмовляв?

What чи which?

Слова what та which можуть бути синонімами і перекладаються однаково як «котрий? який?». Різниця між ними полягає в тому, що which вживається тоді, коли існує вибір з певної кількості осіб, предметів, часто тільки з двох. Використання which обмежене. Після which часто використовуються словосполучення з прийменником of

What може стосуватися якості, характеристик предмета або ж використовуватися в питаннях про будь-які предмети та осіб з великої, необмеженої їх кількості.

 • What books do you like? – Які книги ти любиш?
 • Which book will you buy – the one about love or this one about spacecraft? – Яку книгу ти купиш – про любов або ж про космічні кораблі?
 • Which of these two books will you buy? – Яку книгу з цих двох ти купиш?

How much чи how many?

Фрази how much та how many перекладаються однаково як «скільки?». Однак, вони мають відмінності в своєму використанні.

How much вживається перед необчислювальними іменниками і по відношенню до кількості чогось (рідин, матеріалу). How much також використовується для того, щоб спитати ціну чогось.   

How many використовується з обчислювальними предметами та поняттями та по відношенню до осіб, живих істот. 

 • How much salt should I put? – Скільки мені потрібно покласти солі?
 • How much does it cost to go to London? – Скільки коштує поїхати до Лондона?
 • How many pinches of salt should I put? – Скільки дрібок солі мені потрібно покласти?
 • How many students are going to London? – Скільки студентів збираються до Лондона?

Питальні фрази

How long ..?
Як довго?
How long did you stay there?
Як довго ти тут залишався?
How many ..?
Скільки?
How many students are there in this class?
Скільки студентів в цьому класі?
How much ..?
Скільки?
How much time do we have?
Скільки у нас часу?
How often ..?
Як часто?
How often do you go to the gym?
Як часто ти ходиш до спортзалу?
How old ..?
Скільки років?
How old are you?
Скільки тобі років?
How tall ..?
Якого зросту?
How tall is your brother? He can definitely be good at basketball.
Який зріст у твого брата? Він точно може бути гарним баскетболістом.
How deep ..?
Як глибоко?
How deep is your love?
Наскільки глибоке твоє кохання?
How wide ..?
Наскільки широкий?
How wide is this river? Can we swim across it?
Наскільки широка ця ріка? Ми можемо її переплисти?
How fast ..?
Як швидко?
How fast can Usain Bolt run?
Як швидко Усейн Болт може бігти?
How come ..?
Як так? (причина)
How come I didn’t see you at the party?
Як так сталося, що я не бачив тебе на вечірці?
How about ..?
Як щодо?
How about going to the club tonight?
Як щодо піти сьогодні у клуб?
What kind ..?
Який? Якого роду? (тип, вид)
What kind of music do you like?
Яка музика тобі подобається?
What type ..?
Який тип?
What type of guys do you prefer?
Який тип хлопців тобі до вподоби?
What sort ..?
Який? Якого типу, виду?
What sort of questions did you want to ask?
Які питання ти хотів задати?
What time ..?
Котра година?
What time isit now?
Котра зараз година?
What color ..?
Якого кольору?
What color are your socks today?
Якого кольору у тебе шкарпетки сьогодні?
What ... for ..?
Для чого? Навіщо?
What did you do that for?
Навіщо ти це зробив?
What ... about ..?
Про що?
What is this article about?
Про що ця стаття?
What … like..?
Як? Який вигляд?
What does your new car look like?
Як виглядає твоя нова машина?
What … like as ..?
Що становить як...? Що за?
What is she like as an actress?
Що вона за акторка?
What … with ..?
Чим?
What do you eat with? Fork or chopsticks?
Чим ти їси? Виделкою чи паличками?
What about?
Як щодо?
What about a cup of coffee?
Як щодо філіжанки кави?
What of it?
І що з цього?
I skipped 3 days and what of it?
Я пропустив 3 дні і що з цього?
So what?
То й що?
Yes, I don’t know how to cook and so what?
Так, я не вмію готувати, й що з цього?
Where … from ..?
Звідки? Звідкіля?
Where are your neighbors from?
Звідкіля твої сусіди?
Who … with ..?
З ким?
Who did you go to the restaurant with?
З ким ти ходив у ресторан?
Why don’t ..?
Чому б не..?
Why don’t we help our mother?
Чому б нам не допомогти нашій матері?
How long ..?
Як довго?
How long did you stay there?
Як довго ти тут залишався?
How many ..?
Скільки?
How many students are there in this class?
Скільки студентів в цьому класі?
How much ..?
Скільки?
How much time do we have?
Скільки у нас часу?
How often ..?
Як часто?
How often do you go to the gym?
Як часто ти ходиш до спортзалу?
How old ..?
Скільки років?
How old are you?
Скільки тобі років?
How tall ..?
Якого зросту?
How tall is your brother? He can definitely be good at basketball.
Який зріст у твого брата? Він точно може бути гарним баскетболістом.
How deep ..?
Як глибоко?
How deep is your love?
Наскільки глибоке твоє кохання?
How wide ..?
Наскільки широкий?
How wide is this river? Can we swim across it?
Наскільки широка ця ріка? Ми можемо її переплисти?
How fast ..?
Як швидко?
How fast can Usain Bolt run?
Як швидко Усейн Болт може бігти?
How come ..?
Як так? (причина)
How come I didn’t see you at the party?
Як так сталося, що я не бачив тебе на вечірці?
How about ..?
Як щодо?
How about going to the club tonight?
Як щодо піти сьогодні у клуб?
What kind ..?
Який? Якого роду? (тип, вид)
What kind of music do you like?
Яка музика тобі подобається?
What type ..?
Який тип?
What type of guys do you prefer?
Який тип хлопців тобі до вподоби?
What sort ..?
Який? Якого типу, виду?
What sort of questions did you want to ask?
Які питання ти хотів задати?
What time ..?
Котра година?
What color ..?
Якого кольору?
What color are your socks today?
Якого кольору у тебе шкарпетки сьогодні?
What ... for ..?
Для чого? Навіщо?
What did you do that for?
Навіщо ти це зробив?
What ... about ..?
Про що?
What is this article about?
Про що ця стаття?
Whatlike..?
Як? Який вигляд?
What does your new car look like?
Як виглядає твоя нова машина?
Whatlike as ..?
Що становить як...? Що за?
What is she like as an actress?
Що вона за акторка?
Whatwith ..?
Чим?
What do you eat with? Fork or chopsticks?
Чим ти їси? Виделкою чи паличками?
What about?
Як щодо?
What about a cup of coffee?
Як щодо філіжанки кави?
What of it?
І що з цього?
I skipped 3 days and what of it?
Я пропустив 3 дні і що з цього?
So what?
То й що?
Yes, I don’t know how to cook and so what?
Так, я не вмію готувати, й що з цього?
Wherefrom ..?
Звідки? Звідкіля?
Where are your neighbors from?
Звідкіля твої сусіди?
Whowith ..?
З ким?
Who did you go to the restaurant with?
З ким ти ходив у ресторан?
Why don’t ..?
Чому б не..?
Why don’t we help our mother?
Чому б нам не допомогти нашій матері?