Relative pronouns Відносні займенники в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Відносні займенники who (хто), whom (кого), whose (чий), which (котрий, який), that (той, що, котрий, який) вживаються для зв'язку головного речення з підрядним, для введення у речення додаткової інформації. Більшість відносних займенників співпадає з питальними займенниками, але вони відрізняються від них особливостями використання. В реченні ці займенники можуть бути підметом (хто? що?) або додатком (кого? чого? що? тощо). 

 • I have never met the guy, who sends me flowers every week. – Я ніколи не зустрічала (того) хлопця, що надсилає мені квіти кожного тижня. (who – підмет)
 • Here is your hometask which you need hand in till Monday. – Це твоє домашнє завдання, яке ти повинен здати до понеділка. (which – додаток)

Who

Відносний займенник who використовується для поєднання підрядного речення з головним у якості його підмета (хто?). Займенник who вказує тільки на людей, інколи на хатніх тварин.

 • Charles who is my brother’s best friend will come soon. – Чарльз, найкращий друг мого брата, скоро прийде.
 • There are a lot of people in the world who suffer from wars and famine. – В світі багато людей, що страждають від війн та голоду.
 • Where is this naughty dog who ate my new shoes?! – Де цей неслухняний собака, що з'їв моє взуття?

Whom

Відносний займенник whom вживається в якості додатка в підрядному реченні. Whom може вказувати тільки на людей і несе дещо офіційний та формальний відтінок, тому у повсякденному мовленні часто замінюється на who

 • The client whom I have introduced our business plan to has been very positive about it. – Клієнт, якому я показав наш бізнес проект, залишив дуже позитивний відгук про нього. (офіційно-діловий стиль)
 • The name of that girl who you should call is Jimmy. – Ім'я дівчини, якій ти повинен подзвонити, – Джиммі. (розмовний стиль)

Whose

Відносний займенник whose (чий) в підрядному реченні виражає приналежність певного предмета або особи певній людині. В цьому випадку whose використовується тільки на позначення людей та тварин, однак в офіційному стилі може вказувати й на певні предмети.

 • Jessica, whose daughter is only 2 years old, takes her to work. – Джессіка, чиїй доньці всього 2 роки, бере її з собою на роботу.
 • My dogs, whose houses were destroyed by a storm, recently have got new ones from our neighbors. – Мої собаки, чиї будки були зруйновані штормом, отримали нові від наших сусідів.
 • Mike’s room whose walls were dark and shabby looked really depressing. – Кімната Майка, стіни якої були темні та пошарпані, виглядала дійсно гнітюче.

Which

Відносний займенник which (котрий, який, що) вживається для позначення предметів, явищ, а також тварин. Which  також використовується, коли він означує все головне речення в складнопідрядному. В цьому випадку ніколи не використовується займенник that (котрий, який, що).

 • The activity which Jack has chosen is judo. – Заняття, що вибрав собі Джек, – це дзюдо.
 • I lost the book which I bought last Sunday. – Я загубив книжку, яку купив в минулу неділю.
 • Mark had to wake up early, go to another end of the city and wait in a queue for 2 hours to get his documents which was not easy with a broken leg. – Марк повинен був рано прокинутися, поїхати в інший кінець міста, прочекати в черзі 2 години, щоб отримати свої документи, а це було непросто зробити зі зламаною ногою.

Сполучення цього займенника з прийменниками, що вказують на місце, час та причину певної дії, at which (в якому), on which (в який), for which (через якого) в розмовному мовленні часто замінюються на прислівники where (де), when (коли) та why (чому).

 • This is the restaurant where I have lunch every day. – Це ресторан, де я обідаю кожного дня. (розмовний, більш розповсюджений варіант)
 • This is the restaurant at which I have lunch every day. – Це ресторан, в якому я обідаю кожного дня. (менш розповсюджений варіант)
 • That was the day when I met you for the first time. – То був день, коли я вперше зустрів тебе. 
 • That was the day on which I met you for the first time. – То був день, в який я вперше зустрів тебе.
 • Where is no reason why you shouldn’t do that. – Нема жодної причини, чому ти не повинен робити цього.
 • Where is no reason on which you shouldn’t do that. – Нема жодної причини, через яку ти не повинен робити цього.

That

That (що, котрий) в якості відносного займенника може вказувати як на людей, тварин, так і на предмети, явища. That вживається тільки в обмежувальних підрядних реченнях (реченнях, що передають важливу інформацію, яку неможна опустити). В реченні that може використовуватися в якості підмета (хто? що?) та додатка (кого? чого?що?). Займенник that в повсякденному мовленні часто використовується замість займенників whowhom и which

 • Yesterday I met the guy that was my roommate in the army. – Вчора я зустрів хлопця, що був моїм сусідом по кімнаті в армії.
 • This is the bus that goes to your city. – Це автобус, що йде у твоє місто.
 • It was the same feeling that I had when climbing Mount Fuji. – Це було те ж саме відчуття як і тоді, коли я піднімалася на гору Фудзі.

That (котрий) в якості відносного займенника також використовується в реченнях з найвищим ступенем порівняння.

 • This is the best movie that I have ever seen. – Це найкращий фільм, який я коли-небудь бачив.
 • That was the hardest choice that Alain had ever made. – Це був найважчий вибір, який Алан коли-небудь робив.

Прийменники з займенниками

Відності займенники в реченні можуть служити у якості додатка і вживатися з прийменниками. В підрядних реченнях з займенниками who (хто) и that (що, який, котрий) прийменники ставляться в кінці підрядного речення і ніколи перед самими займенниками. 

 • The name of the guy who you should talk to is Peter. – Ім'я хлопця, з яким тобі треба поговорити, – Пітер.
 • There are some toys that your child can play with. – Там є декілька іграшок, з якими може погратися твоя дитина.

В підрядних реченнях з займенниками whom (кого), whose (чий) и which (котрий) прийменники можуть стояти як в кінці підрядного речення, так і перед самими займенниками. Коли прийменник стоїть перед займенником, таке речення звучить формальніше, офіційно.

 • You are the only one to whom I can speak. – Ти єдиний, з ким я можу говорити. (формальний варіант)
 • You are the only one whom I can speak to. – Ти єдиний, з ким я можу говорити. (розмовний варіант)
 • This is Mr. Peterson, in whose house I live. – Це містер Пітерсон, в домі якого я живу.
 • This is Mr. Peterson, whose house I live in. – Це містер Пітерсон, в домі якого я живу.
 • Victoria’s Peak is the highest point in Hong Kong, from which you can see the whole city. – Пік Вікторія - найвища точка Гонконгу, з якої можна побачити все місто.
 • Victoria’s Peak is the highest point in Hong Kong, which you can see the whole city from. – Пік Вікторія - найвища точка Гонконгу, з якої можна побачити все місто.