Word order Порядок слів у реченні

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Порядок слів у реченні відіграє важливішу роль для англійської мови, аніж для української. Це можна пояснити тим, що в українській мові існує велика кількість різних префіксів, суфіксів та закінчень, що вказують на функції слів та їх взаємозв'язок у реченні, тому їхнє положення може бути порівняно вільним. 

Англійська мова відрізняється тим, що зв'язок між словами та їхні функції виражаються за допомогою їхнього порядку в реченні. Тому необхідно знати правильне місце кожного члена (компонента) в реченні, не плутати їх та не міняти члени речення місцями (особливо підмет та додаток), так як це може призвести до зміни загального змісту речення. 

 • Українська мова
 • Джейн дивилася цей фільм минулої неділі.
 • Цей фільм дивилася Джейн минулої неділі. (від перестановки підмета на додатку не змінюється загальний зміст речення)
 • Англійська мова
 • Jane watched this movie last Sunday. Джейн дивилася цей фільм минулої неділі.
 • This movie watched Jane last Sunday.  Цей фільм спостерігав за Джейн минулої неділі.

Речення англійської мови можуть бути з прямим та непрямим порядком слів.

Прямий порядок слів

Direct Word Order (прямий порядок слів) в англійській мові використовується в розповідних реченнях (стверджувальних або ж заперечних). Особливістю прямого порядку слів є те, що підмет завжди стоїть перед присудковою частиною. 

При прямому порядкові слів в більшості випадків дотримується наступних порядок слів у реченні:

 1. 1. The Subjectпідмет (Хто? Що?)
 2. 2. The Predicateприсудок (Що робить? В якому стані знаходиться? Ким або чим виявляється?)
 3. 3. Objectдодаток (Кого? Чого? Що? Кому? Чому? Ким? Чим?)
 4. 4. Adverbial Modifierобставина (Де? Коли? Як? Куди?)
 • I sent you a letter yesterday. – Я відправив тобі листа вчора.
 • They won’t go with us to the party tomorrow. – Вони не підуть з нами на вечірку завтра. 

Означення не враховується в даній схемі послідовності, так як може залежати як від підмета, так і від додатка, тому в реченні може займати різні положення. 

 • Little Jenny plays with her friends every day. – Маленька Дженні грає зі своїми друзями кожен день. 
 • Jack buys beautiful flowers for his wife every day. – Джек купує гарні квіти для своєї дружини кожен день.

Непрямий порядок слів

Indirect Word Order (непрямий порядок слів або інверсія) – порядок слів, в якому підмет стоїть після присудка або ж певної частини присудка. Деякі типи речень потребують використання саме непрямого порядку слів. 

Непрямий порядок слів використовується в більшості питальних речень
Перед підметом ставиться тільки частина присудка (допоміжне або модальне дієслово).

 • Didn’t you go to the cinema yesterday? – Чи ти не ходив вчора у кіно?
 • Would you bring me some tea, please? – Не міг би ти принести мені чаю, будь ласка?
 • Is Francis working in his room at the moment? – Чи працює зараз Френсіс у своєму кабінеті?

Однак якщо присудок виражений смисловим дієсловом to be (бути) або to have (мати), то вони ставляться перед підметом та не потребують допоміжних дієслів. В сучасній англійській мові смислове дієслово to have частіше використовується з допоміжним дієсловом do.

 • Have you a pen? – У тебе є ручка?
 • Do you have a pen? – У тебе є ручка?
 • Is she at home now? – Вона зараз вдома?

Непрямий порядок слів також використовується в реченнях, що починаються з there (конструкція there is / there are), де there використовується в якості вступу або формального підмета.

 • There is nothing funny in what I say. – Нема нічого кумедного в тому, що я кажу.
 • There worked a lot of people for that plant. – На тому заводі працювало багато людей.
 • There plays Jane with her son in the garden. – В саду грає Джейн зі своїм сином.

Непрямий порядок слів використовується в реченнях, що починаються зі слова here (ось, тут). Однак якщо підмет виражений займенником, тоді використовується прямий порядок слів.

 • Here is your teddy. – Ось твій ведмедик.
 • Here comes my sister Monica. – Ось йде моя сестра Моніка.
 • Here is the house where Jack lives. – Це дім, в якому живе Джек.
 • Here he is! – Ось він!
 • Here we go! – Почнемо! Поїхали!

Непрямий порядок слів зустрічається у другій частині складних речень після so (також як і) та neither (також не). В такому випадку в залежній (підрядній) частині використовується таке ж саме допоміжне дієслово, як і в головній частині.

 • Jack didn’t know how to repair that broken car, neither did we. – Джек не знав, як відремонтувати ту розбиту машину, не знали й ми. 
 • Most of French are good at cooking and so are you, right? – Більшість французів готують добре, й ти також, чи не так?

Непрямий порядок слів також використовується в простих окличних реченнях, що виражають побажання, напутні слова.

 • Be it so! – Да буде так!
 • May you never be sad! – Нехай ти ніколи не будеш сумувати!
 • May all your wishes come true! – Бажаю тобі, щоб всі твої мрії збулися!

Також непрямий порядок слів використовується для більшої виразності речення або ж для смислового підкреслення певної частини речення. Це залежить не від типу речення, а більше від бажання та намірів автора і використовується в художній літературі. Часто непрямий порядок слів вживається, коли на початок речення виноситься обставина.   

 • Silently and attentively did the man listen to the priest. – Мовчки та уважно слухав чоловік проповідника.
 • In the dark wood with no paths stood and shouted two boys. – У лісі темному, без жодної стежинки, стояли та кричали два хлопчика.

Непрямий порядок слів може бути використаним, якщо на початку речення стоять обставини in vain (даремно), never (ніколи), little (зовсім не), що передають негативне значення, а також слова only (тільки), hardly (навряд чи), no sooner (одразу після) тощо. В  такому випадку слід використовувати допоміжне дієслово do в необхідній формі, якщо присудок виражений смисловим, а не допоміжним або модальним дієсловом.

 • In vain were we trying to find Mary in the wood. – Даремно ми намагалися знайти Мері у лісі.
 • Never before have I seen such beautiful park. – Ніколи до цього я не бачив такого гарного парку.
 • Little does he think that he doesn’t need our help. – Він зовсім не думає, що потребує нашої допомоги.

Непрямий порядок слів зустрічається також після слів so (так), thus (таким чином), now (зараз, тоді), then (тоді, після), що стоять на початку речення. Якщо підмет виражений займенником, то у реченні використовується прямий порядок слів.

 • Now was the time to attack. – Тоді настав час для нападу. 
 • So spent he his holidays in Paris. – Так (таким чином) він провів свою відпустку в Парижі.
 • Thus spoke Mr. Jameson standing near the door. – Так говорив містер Джеймсон, поки він стояв біля дверей.

Непрямий порядок слів може використовуватися після приcлівників, що вказують на напрямок, наприклад, in, out, down, away, up, якщо вони стоять на початку речення.

 • Away ran children. – Діти утекли геть.
 • Down fell Peter. – Пітер впав вниз.
 • Up flew Kate’s baloon. – Кулька Кейт летить вгору.

Якщо підмет виражений займенником, то в таких реченнях використовується прямий порядок слів.

 • I fell down. – Я впав.
 • It flew away. – Воно летіло геть.

Непрямий порядок слів також вживається в умовних реченнях без сполучників, якщо присудок підрядної частини виражений дієсловами was, were, had, could або ж should. З непрямим порядком слів речення звучать емоційніше та яскравіше. 

 • Even was Ann starving, she would never ask for money. – Навіть якщо б Енн голодувала, вона б ніколи не попросила б грошей.
 • I would have felt better, had I stayed at home instead of going to school. – Я б почував себе краще, якщо б залишився вдома, а не пішов до школи.
 • Jack wouldn’t take a taxi at night to go home, could he stay at our place. – Джек не викликав би таксі увечері, щоб поїхати додому, якщо б він міг залишитися у нас. 

Місце додатка в реченні

Додаток в розповідному реченні (стверджувальному або заперечному) в більшості випадків ставиться після присудка.

 • He will call you soon. – Він скоро тобі зателефонує.
 • I bought these flowers for you. – Я придбав ці квіти для тебе.
 • My mom likes to give some advice. – Моя мама любить давати поради.

Однак в окличних реченнях прямий додаток може стояти на початку речення. В таких реченнях використовується прямий порядок слів.

 • What a nice day we have today! – Який в нас сьогодні чудовий день!
 • What a lady I met yesterday! – Яку прекрасну пані я зустрів вчора!

Інколи прямий додаток може ставитися в кінець речення, коли він відокремлюється від присудка іншими членами речення (обставиною). Це робиться для того, щоб інтонаційно підкреслити  або виділити додаток. 

 • Matt saw in the morning paper his own article. – В ранковій газеті Метт побачив свою власну статтю.
 • She took from her bag and gave John a big chocolate bar. – Вона витягла з сумки та дала Джону велику шоколадку.
 • I had in my head a lot of disturbing and unpleasant thoughts. – В голові у мене кружляло багато тривожних та неприємних думок. 

Непрямий прийменниковий додаток інколи може вживатися на початку речень для їхньої виразності. Це характерно для англійської розмовної мови. 

 • In God we trust. – Ми віримо в Бога.
 • To Kate I send all my letters. – Я відсилаю всі свої листи Кейт. (Це Кейт, кому я відсилаю всі свої листи)
 • For Mark it wasn’t a big problem. – Для Марка це не було великою проблемою.

Інколи після непрямого прийменникового додатка на початку речення може використовуватися інверсія (непрямий порядок слів: присудок перед підметом), часто це зустрічається в художній літературі. 

 • For this lady were written all my poems. – Вcі мої вірші були написані для цієї пані.
 • To this circumstance may be attributed the fact that I have never met that man. – До таких обставин може також відноситися той факт, що я ніколи не зустрічав цього чоловіка. 

Місце означення в реченні

Означення в англійський реченнях, що виражається прикметниками, іменниками, займенниками або ж дієприкметниками, в більшості випадків ставиться перед словом (або членом речення) від якого воно залежить.

 • I bought a new straw hat. – Я купила новий солом'яний капелюшок.
 • This small girls is my sister. – Ця маленька дівчинка – моя сестра.
 • We should throw away this old broken vase. – Ми повинні викинути цю стару розбиту вазу.

Якщо декілька означень відносяться до одного ж й того слова, тоді їх порядок часто довільний. Однак в англійській мові для прикметників існує певне правило на їхній порядок у реченні, що детально розглянуто в статті, присвяченій прикметникам. 

Інколи означення, виражені прикметниками з закінченнями -able, -ible, можуть стояти після іменника, який означують, особливо якщо перед ним (іменником) стоять слова only (єдиний) або інший прикметник в найвищому ступені порівняння

 • The only way possible is to tell the truth. – Єдиний можливий шлях - це розказати правду.
 • This story is the most interesting thing imaginable. – Ця історія - найцікавіше, що можна взагалі уявити.
 • The only person visible was the soldier near the castle’s gates. – Єдиною людиною, яку можна була побачити, був солдат біля воріт замку.

В деяких сталих виразах означення, виражені прикметниками, завжди стоять після іменника.

 • wealth untold – незліченні багатства
 • from times immemorial – з прадавніх часів
 • a poet laureate – поет-лауреат
 • generations unborn – майбутні покоління
 • court martial – військово-польовий суд
 • sum total – загальна сума
 • four years running – чотири роки поспіль
 • the first person singular – перша особа однини
 • the second person plural – друга особа множини

Означення proper в значенні «у власному значенні, як такий» та present в значенні «присутній» стоять після іменника, до якого відносяться.

 • This book tells us about art proper. – Ця книга розповідає про мистецтво як таке.
 • All the people present clapped when the actor appeared on the stage. – Всі присутні люди зааплодували, коли на сцені з'явився актор.

Означення, виражені кількісними числівниками, що вказують на номер серії або ж місце предмета, завжди стоять після іменника. В такому випадку артиклі не використовуються.

 • The poem I like is on page ten. – Вірш, що мені подобається, знаходиться на десятій сторінці.
 • I am looking for room three zero five. – Я шукаю кімнату номер 305.
 • To go to the centre you should take train four. – Щоб поїхати у центр, тобі потрібно сісти на четвертий трамвай.

Означення, виражені прикметниками, в реченні стоять після неозначених та заперечних займенників.

 • I want to eat something sweet. – Я хочу з'їсти що-небудь солодке.
 • There is nothing funny in my words. – В моїх словах немає нічого кумедного.
 • You never do anything useful. – Ти ніколи не робиш нічого корисного.

Часто означення, виражені прикметниками, особливо, якщо їх декілька, стоять після слова, яке означують, для того, щоб підкреслити або виділити своє значення. Від означуваного слова такі прикметники відокремлюються комою.

 • Jack, tired and pale, fell on the sofa. – Джек, втомлений та блідий, повалився на диван.
 • There stood a girl, small, cute and cheerful. – Там стояла дівчинка, маленька, мила та радісна.
 • I looked in her eyes, large, blue and beautiful. – Я подивився їй в очі, великі, блакитні та прекрасні.

Місце обставини в реченні

Обставина в англійському реченні майже ніколи не розділяє присудок та прямий додаток. Тому вона може стояти перед присудком або ж після прямого додатку.

 • Paul always buys bread here. – Пол завжди купує хліб тут.
 • Matt is learning French diligently. – Метт старанно вчить французьку мову.
 • She intuitively understood the request of the foreigner. – Вона інтуїтивно зрозуміла прохання іноземця.

Обставина часу може стояти на початку або в кінці речення. Однак обставини now (зараз) та then (тоді) можуть стояти будь-де в реченні.

 • Tomorrow I will visit my grandma. – Завтра я поїду до бабусі.
 • I met Sally and Jordan this morning. – Я зустріла Саллі та Джордана сьогодні вранці.
 • I will now work so, please, don’t disturb me. – Я зараз буду працювати, тому, будь ласка, не заважай мені.
 • Kate then remembered that she had forgotten to call Jack. – Потім Кейт згадала, що вона забула подзвонити Джеку.

Коли вказується конкретний час або проміжок часу, спочатку зазначається час в годинах, а потім загальні поняття на позначення часу, такі як day (день), night (ніч), morning (ранок), evening (вечір) тощо.

 • I will come at 8 in the morning. – Я прийду о 8-й ранку.
 • At 11 in the evening my phone rang. – Об 11-й вечора задзвонив мій телефон.

Обставина місця в більшості випадків ставиться на початок або кінець речення.

 • Here my mother works. – Тут працює моя мати.
 • I like walking in this park. – Я люблю гуляти в цьому парку.
 • Down this street there was a big bakery. – Внизу цієї вулиці була велика пекарня.

Якщо в реченні використовується декілька обставин, то обставина місця ставиться перед обставинами часу та причини. 

 • I am going to the country next week. – Я поїду в село наступного тижня.
 • I was waiting for my train there to go back to the city. – Там я чекав свого потяга, щоб повернутися у місто.

Обставина частотності, як правило, ставиться перед смисловим дієсловом або ж після допоміжних та модальних дієслів. Іноді вони також можуть стояти на початку речення. В питальних реченнях така обставина ставиться після підмета (та перед смисловим дієсловом). 

 • No one ever gave her flowers. – Ніхто ніколи не дарував їй квіти.
 • Have you ever been to London? – Ви коли-небудь були в Лондоні?
 • She is always complaining about her life. – Вона постійно скаржиться на своє життя.
 • Occasionally people entered his shop to buy matches or a bottle of beer. – Подеколи в його магазин заходили люди, щоб придбати сірники або пляшку пива.

Обставина способу дії ставиться одразу після неперехідного дієслова.

 • “Leave me alone!” Janice shouted loudly. – “Дай мені спокій!” - голосно крикнула Дженіс.

Якщо присудок виражений перехідним дієсловом, то така обставина ставиться після прямого додатку.

 • Kate read the contract attentively and then signed it. – Кейт прочитала уважно контракт, а потім підписала його.

Якщо у присудка є прийменниковий додаток, тоді обставина способу дії ставиться між ними (після присудка та перед прийменниковим додатком).

 • Charles asked politely for a cup of tea and some sugar. – Чарльз ввічливо попросив чашечку чаю та трохи цукру.

Обставина ступеня та міри завжди ставиться перед присудком. Якщо це складений присудок, то обставина ставиться після допоміжного дієслова.

 • We entirely agree with you. – Ми повністю з вами згодні.
 • I am quite tired at the moment. – Я почуваю себе доволі втомленим зараз.
 • We have almost finished our homework. – Ми майже закінчили наше домашнє завдання.

Обставина ступеня enough (достатньо) ставиться після прикметника до якого відноситься. Якщо це слово відноситься до іменника, то воно може стояти як перед, так і після нього. 

 • My sister is clever enough but really lazy. – Моя сестра достатньо розумна, але дуже лінива.
 • I have enough money, don’t worry. – В мене достатньо грошей, не переймайся.
 • We have time enough to rest a bit. – В нас є достатньо часу, щоб відпочити.