Закінчення ed

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Закінчення -еd у дієслів слугує для утворення форми простого минулого часу Past Simple та дієприкметникової форми (третьої форми дієслова) Past Participle. Закінчення -еd приєднується тільки до основ правильних дієслів.

В англійській мові існує декілька правил додавання закінчення -ed до дієслова, що зазначені нижче. Якщо правильне дієслово не підпадає під жодне з цих правил, тоді достатньо лише додати -ed до інфінітивної форми цього дієслова. 

 • to talk → talked
 • to cook → cooked
 • to answer → answered
 • говорити → говорив, розмовляв
 • готувати → готував, приготований
 • відповідати → відповідав

Закінчення -e, -ee

Якщо дієслово закінчується на літери -е або -ee, то додається лише закінчення -d.

 • live → lived
 • type → typed
 • explore → explored
 • smile → smiled
 • close → closed
 • agree → agreed
 • knee → kneed
 • fee → feed
 • pee → peed

Закінчення -y

При додаванні закінчення -еd до дієслова, що закінчується на літеру «y», якій передує приголосний, «y» змінюється на букву «i». Якщо ж перед літерою «y» стоїть інший голосний, то вона не змінюється.

 • dry → dried
 • marry → married
 • study → studied
 • copy → copied
 • cry → cried
 • try → tried
 • spy → spied
 • tidy → tidied
 • play → played
 • to say → sayed
 • enjoy → enjoyed
 • prey → preyed
 • pray → prayed
 • stay → stayed
 • employ → employed

Подвоєння приголосних

Подвоєння приголосних перед закінченням -ed відбувається, якщо дієслово закінчується на один приголосний, якому передує короткий голосний звук під наголосом.

 • nod → nodded
 • stop → stopped
 • prefer → preferred
 • permit → permitted
 • occur → occurred
 • compel → compelled

Подвоєння приголосних не відбувається, якщо наголос падає на будь-який інший голосний (а не голосний перед кінцевим приголосним) або ж звук, що стоїть перед кінцевою приголосною, – це довгий голосний звук (диграф).

 • Наголос на перший склад
 • o ́pen → opened
 • o ́rder → ordered
 • Довгий звук
 • cool → cooled

Кінцева буква «x» ніколи не подвоюється, бо ця літера передає одразу два звуки: [ks] або [gz]. Також не подвоюється кінцева буква «w».

 • annex → annexed
 • flex → flexed
 • fix → fixed
 • relax → relaxed
 • mix → mixed
 • tax → taxed
 • allow → allowed
 • saw → sawed
 • sew → sewed
 • snow → snowed

Подвоєння -l в британській англійській

Згідно з правилами граматики британського варіанту англійської мови при додаванні закінчення -ed до дієслів кінцева буква «l» подвоюється завжди, навіть якщо наголос не падає на останній склад.

Однак, за американськими правилами граматики подвоєння букви «l» не відбувається, якщо наголос не падає на останній склад або ж голосний, що передує кінцевому приголосному, – це довгий голосний звук.

 • Британська англійська
 • to signal → signalled
 • to travel → travelled
 • to cancel → cancelled
 • Американська англійська
 • to signal → signaled
 • to travel → traveled
 • to cancel → canceled

Якщо ж дієслово закінчується на приголосну букву «l», якій передує короткий голосний звук під наголосом, до подвоєння приголосної відбувається у будь-якому випадку.

 • Британська англійська
 • compel → compelled
 • rebel → rebelled
 • Американська англійська
 • compel → compelled
 • rebel → rebelled

Закінчення -ic

Якщо дієслово закінчується на буквосполучення «ic», то при додаванні закінчення -ed, суфікс -ic змінюється на -ick. Однак, таких дієслів існує небагато. 

 • traffic → trafficked
 • mimic → mimicked
 • panic → panicked

Використання закінчення -ed

Закінчення -ed вживається для утворення форми простого минулого часу Past Simple від правильних дієслів (друга форма дієслова).

 • I asked my friend to bring me some coffee. – Я попросив свого друга принести мені трохи кави.
 • Paul and Matt visited Japanese restaurant yesterday. – Вчора Пол та Метт побували у японському ресторані.
 • The policeman stopped me even though I didn’t do anything wrong. – Поліцейський зупинив мене, хоча я нічого поганого й не робив.

Також закінчення -ed використовується для утворення форми дієприкметника минулого часу Past Participle (третя форма дієслова) для правильних дієслів. В цьому випадку вона збігається з формою Past Simple. Дієприкметник минулого часу використовується для утворення пасивного стану, перфектних часів а також у якості обставини або означення у реченні.

 • I have never spied on my husband. I trust him. – Я ніколи не шпигувала за своїм чоловіком. Я йому довіряю.
 • I’m punished, i can’t play video games this week. – Я покараний, я не можу грати у відеоігри на цьому тижні.
 • Astonished, she couldn’t say a word. – Здивована, вона не могла вимовити й слова.
 • Being bored during the lecture is something I really don’t like. – Коли мені нудно на лекції - це те, що я дійсно не люблю.