Закінчення ing

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Закінчення -ing у дієслів слугує для утворення форми дієприкметника теперішнього часу (Present Participle), що також використовується для утворення граматичних часів групи Continuous, та форми Gerund. -Ing також використовується в якості суфікса для утворення іменників та прикметників від дієслів. Так як закінчення -ing змінює частину мови, до якого належить слово, питання до цього слова змінюється з «що робити?» на «що? який? як?».

 • being – будучи
 • crying – плач, той, що плаче, коли плаче
 • having – маючи, маючий
 • swimming – плавання, плаваючи, плаваючий
 • to be – бути
 • to cry – плакати
 • to have – мати, володіти
 • to swim – плавати

Існує декілька нюансів та правил для додавання закінчення -ing до слова, такі правила зазначені нижче. Якщо дієслово не підпадає під жодне з цих правил, то слід просто додати закінчення -ing до першої (словникової) форми дієслова без будь-яких перетворень.

 • trying – намагання, намагаючись, той, що намагається
 • breaking – ламаючи, який ламає
 • finishing – закінчуючи, який закінчує
 • crouching – крадучись, присівши, той, що затаївся
 • to try – спробувати, намагатись
 • to break – ламати
 • to finish – закінчувати
 • to crouch – присісти, плазувати

Німа «е»

Якщо дієслово закінчується на німу букву «е», то перед -ing вона випадає. Якщо ж [ e ] вимовляється, тоді випадання не відбувається.

 • «е» не вимовляється
 • to make → making
 • to take → taking
 • to forgive → forgiving
 • to write → writing
 • «е» вимовляється
 • to agree → agreeing
 • to free → freeing
 • to pee → peeing
 • to fee → feeing

Закінчення -iе змінюється на -у

Якщо дієслово закінчується на буквосполучення «ie», тоді при додаванні -ing суфікс -ie змінюється на «y».

 • to die → dying
 • to lie → lying
 • to tie → tying

Літера «y» зберігається

Якщо дієслово закінчується на букву «y», то вона не змінюється та не випадає перед закінченням -ing (на відміну від додавання закінчення -еd). 

 • to carry → carrying
 • to study → studying
 • to play → playing
 • to try → trying
 • to say → saying
 • to worry → worrying

Подвоєння приголосних

Подвоєння приголосних перед закінченням -ing відбувається, якщо дієслово закінчується на одну приголосну букву, перед якою стоїть голосний звук під наголосом.

 • to get → getting
 • to hit → hitting
 • to run → running
 • to occur → occurring
 • to refer → referring
 • to begin → beginning
 • to stop → stopping
 • to forget → forgetting

Подвоєння кінцевих приголосних перед -ing не відбувається, якщо наголос падає на інший голосний звук (не перед кінцевим приголосним) або ж коли попередній звук - це довгий голосний звук (диграф).

 • open → opening
 • order → ordering
 • remember → remembering
 • feel → feeling
 • cool → cooling
 • read → reading

Кінцева буква «x» не подвоюється, так як ця буква позначає одразу два звуки: [ks] або ж [gz]. Також не подвоюється кінцева буква «w».

 • mix → mixing
 • relax → relaxing
 • tax → taxing
 • snow → snowing
 • blow → blowing
 • show → showing

Подвоєння -l в британській англійській

Згідно з граматичними правилами британської англійської, при додаванні закінчення -ing до дієслів кінцева «l» подвоюється завжди, навіть якщо наголос падає не на останній склад в слові.

Однак, в американському варіанті англійської мови подвоєння літери «l» не відбувається, якщо наголос падає не на голосний перед кінцевою «l» або ж коли попередній голосний - це довгий голосний звук.

 • Британський варіант англійської
 • to signal → signalling
 • to travel → travelling
 • to cancel → cancelling
 • Американський варіант англійської
 • to signal → signaling
 • to travel → traveling
 • to cancel → canceling

Якщо ж дієслово закінчується на одну букву «l», якій передує короткий голосний звук під наголосом, то обов'язково подвоєння відбувається в будь-якому випадку.

 • Британська англійська
 • compel → compelling
 • rebel → rebelling
 • Американська англійська
 • compel → compelling
 • rebel → rebelling

Закінчення -ic

Якщо дієслово закінчується на буквосполучення «ic», то при додаванні закінчення -ing, суфікс -ic змінюється на -ick.

 • traffic → trafficking
 • mimic → mimicking
 • panic → panicking

Використання закінчення -ing

Закінчення (або суфікс) -ing використовується для утворення іменників (а також прикметників) від дієслів.

 • to meet → meeting
 • to be → being
 • зустрічатись → зустріч, засідання, нарада
 • бути → існування, істота

Закінчення -ing у дієслів використовується для утворення форми Present Participle, що вживається в граматичних часах групи Continuous, Perfect Continuous, формах інфінітиву Continuous Infinitive та Perfect Continuous Infinitive, а також в якості дієприкметника та дієприслівника (в реченні: означення та обставини).

 • I’m working at the moment, I can’t help you. – Я зараз працюю, я не можу тобі допомогти.
 • We have been living in this town since 1980. – Ми живемо в цьому містечку з 1980 року.
 • I would be nice to be traveling overseas right now. – Було б непогано зараз подорожувати за кордон.
 • You seem to have been crying all night long. What has happened? – Ти виглядаєш так, наче ти проплакала всю ніч. Що трапилось?
 • This smiling girl is so cute! – Ця дівчинка, що посміхається, така мила!
 • Walking in the park I met my old friend. – Прогулюючись парком, я зустріла свого старого друга.

Закінчення -ing також використовується для утворення форми герундія (The Gerund).

 • Your coming here really pleases me. – Твій візит сюди мене дійсно радує.
 • Drinking hot tea is something you need when you’re ill. – Пити гарячий чай – це те, що тобі потрібно, коли ти хворієш.