Irregular Verbs Неправильні дієслова в англійській мові

Неправильні дієслова англійської мови відрізняються від правильних тим, що мають свої особливі форми для Past Simple (простого минулого часу) та Past Participle (дієприкметника минулого часу). 

Не дивлячись на те, що такі дієслова називаються неправильними або дієсловами-винятками, в англійській мові їх нараховується достатньо багато. Більшість з них - суто англійські (незапозичені) дієслова, що були в ужитку ще в староанглійській мові. Староанглійська вважалась доволі складною мовою, адже існувало багато різних правил відмінювання дієслів та способів утворення граматичних форм слів. Тобто всі неправильні дієслова сучасної англійської мови раніше були правильними. З часом англійська мова почала спрощуватись, а з нею почали спрощуватись й способи утворення форм дієслів. Таким чином, загальновживаним способом утворення форми минулого часу (а також форми дієприкметника минулого часу) стало додавання закінчення -ed до основи дієслова. Тим не менш, деякі дієслова не піддалися мовним змінам та протистояли спрощенню, тому зберегли свої старі форми відмінювання навіть у сучасній англійській мові. Саме цьому такі дієслова й назвали неправильними дієсловами англійської мови

На жаль, не існує єдиного правила для утворення форм неправильних дієслів, тому їхні форми слід запам'ятовувати.

Деякі дієслова можуть вживатися як в якості правильних, так і в якості неправильних дієслів, тому для таких дієслів в таблиці вказана найпоширеніша форма. Також деякі дієслова мають різні форми в залежності від того, у якому лексичному значенні вони вживаються.

Top INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE ПЕРЕКЛАД

Найдено: 0

abide

[əˈbaɪd]

abode

[abode]

abode

[əˈbəʊd]
дотримуватися чогось, бути вірним

arise

[əˈraɪz]

arose

[əˈrəʊz]

arisen

[əˈrɪzn]
виникати, підніматися

awake

[əˈweɪk]

awaked / awoke

[əˈweɪkt / əˈwəʊk]

awaked / awoken

[əˈweɪkt / əˈwəʊkən]

будити, викликати, прокидатися, розуміти

backslide

[ˌbækˈslaɪd]

backslid

[ˈbækˌslɪd]

backslidden / backslid

[backslidden / ˈbækˌslɪd]
відступатися від віри, знову вдаватися до пороку

be

[biː]

was, were

[wɒz, wɜː]

been

[biːn]
бути, бути

bear

[beə]

bore / beared

[bɔː / beəd]

born / borne / beared

[bɔːn / bɔːn / beəd]

нести, виносити, тримати, мати почуття

beat

[biːt]

beat

[biːt]

beaten / beat

[ˈbiːtn / biːt]

бити, перемагати

become

[bɪˈkʌm]

became

[bɪˈkeɪm]

become

[bɪˈkʌm]
ставати, робитись

befall

[bɪˈfɔːl]

befell

[bɪˈfɛl]

befallen

[bɪˈfɔːlən]
траплятися, видаватися

begin

[bɪˈgɪn]

began

[bɪˈgæn]

begun

[bɪˈgʌn]
починати

behold

[bɪˈhəʊld]

beheld

[bɪˈhɛld]

beheld

[bɪˈhɛld]
побачити, помітити, споглядати, спостерігати

bend

[bɛnd]

bent

[bɛnt]

bent

[bɛnt]
гнути, згинати

bereave

[bɪˈriːv]

bereft / bereaved

[bɪˈrɛft / bɪˈriːvd]

bereft / bereaved

[bɪˈrɛft / bɪˈriːvd]
позбавляти, віднімати, відбирати

beseech

[bɪˈsiːʧ]

besought 

[bɪˈsɔːt]

besought 

[bɪˈsɔːt]
просити, благати, просити

beset

[bɪˈsɛt]

beset 

[bɪˈsɛt]

beset 

[bɪˈsɛt]
оточувати, осаджувати, перегороджувати

bet

[bɛt]

bet / betted 

[bɛt / ˈbɛtɪd]

bet / betted 

[bɛt / ˈbɛtɪd]

закластися, бути впевненим

bid

[bɪd]

bid / bade

[bɪd / beɪd]

bidden

[ˈbɪdn]
запрошувати, вітати, прощатися

bind

[baɪnd]

bound

[baʊnd]

bound

[baʊnd]
пов'язувати

bite

[baɪt]

bit

[bɪt]

bitten

[ˈbɪtn]
кусати, клювати, жалити

bleed

[bliːd]

bled

[blɛd]

bled

[blɛd]
кровоточити, стікати кров'ю

break

[breɪk]

broke

[brəʊk]

broken

[ˈbrəʊkən]
ламати, переривати, розбивати

bring

[brɪŋ]

brought

[brɔːt]

brought

[brɔːt]
приносити, приводити, доводити

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast / broadcasted

[ˈbrɔːdkɑːst / ˈbrɔːdkɑːstɪd]

broadcast / broadcasted

[ˈbrɔːdkɑːst / ˈbrɔːdkɑːstɪd]
віщати, поширювати, передавати по радіо

build

[bɪld]

built

[bɪlt]

built

[bɪlt]
будувати, споруджувати

burn

[bɜːn]

burned / burnt

[ bɜːnd / bɜːnt]

burned / burnt

[bɜːnd / bɜːnt]

горіти, спалювати

bust

[bʌst]

busted / bust

[ˈbʌstɪd / bʌst]

busted / bust

[ˈbʌstɪd / bʌst]
зламати, руйнувати, розоритися, бити

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought

[bɔːt]
купувати

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
кидати, відкидати, відливати (метал)

catch

[kæʧ]

caught

[kɔːt]

caught

[kɔːt]
зловити, ловити, наздогнати

choose

[ʧuːz]

chose

[ʧəʊz]

chosen

[ˈʧəʊzn]
вибирати

cleave

[cleft / clove]

klɛft / kləʊv

[cleft / cloven ]

klɛft / ˈkləʊvn

[klɛft / ˈkləʊvn]
розколювати, розсікати

cling

[klɪŋ]

clung

[klʌŋ]

clung

[klʌŋ]
чіплятися, триматися, липнути

clothe

[kləʊð]

clothed / clad

[kləʊðd / klæd]

clothed / clad

[kləʊðd / klæd]

одягнути, одягати, висловлювати, обдаровувати

come

[kʌm]

came

[keɪm]

come

[kʌm]
приходити

cost

[kɒst]

cost

[kɒst]

cost

[kɒst]
оцінювати, коштувати

creep

[kriːp]

crept

[krɛpt]

crept

[krɛpt]
повзати, крастися, охоплювати, наводити жах

crossbreed

[ˈkrɒsbriːd]

crossbred

[ˈkrɒsbrɛd]

crossbred

[ˈkrɒsbrɛd]
схрещувати

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
різати, обрізати

dare

[deə]

durst 

[dɜːst]

dared 

[deəd]
сміти, кидати виклик, ризикувати

daydream

[ˈdeɪˌdriːm]

daydreamed / daydreamt

[ˈdeɪˌdriːmd / daydreamt]

daydreamed / daydreamt

[ˈdeɪˌdriːmd / daydreamt]

марити наяву, мріяти, фантазувати

deal

[diːl ]

dealt

[dɛlt]

dealt

[dɛlt]
мати справу, торгувати, розглядати питання

dig

[dɪg]

dug

[dʌg]

dug

[dʌg]
копати, рити, шукати

disprove

[ˌdɪsˈpruːv]

disproved

[ˌdɪsˈpruːvd]

disproved / disproven

[ˌdɪsˈpruːvd / disproven]
спростовувати, доводити хибність

dive

[daɪv]

dove / dived

[dʌv / daɪvd]

dived

[daɪvd]
пірнати, стрибати вниз, занурюватися

do

[duː]

did

[dɪd]

done

[dʌn]
робити, виконувати

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
креслити, малювати, уявляти, тягти, тягнути

dream

[driːm]

dreamed / dreamt

[driːmd / drɛmt]

dreamed / dreamt

[driːmd / drɛmt]

бачити сни, мріяти

drink

[drɪŋk]

drank

[dræŋk]

drunk

[drunk]
пити, випивати

drive

[draɪv]

drove

[drəʊv]

driven

[ˈdrɪvn]
водити (машину), управляти, їздити

dwell

[dwɛl]

dwelt / dwelled

[dwɛlt / dwɛld]

dwelt / dwelled

[dwɛlt / dwɛld]

жити, жити, перебувати, зупинятися

eat

[iːt]

ate

[ɛt]

eaten

[ˈiːtn]
Тобто, приймати їжу, їсти

fall

[fɔːl]

fell

[fɛl]

fallen

[ˈfɔːlən]
падати, опадати, опускатися

feed

[fiːd]

fed

[fɛd]

fed

[fɛd]
годувати

feel

[fiːl]

felt

[fɛlt]

felt

[fɛlt]
відчувати

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought

[fɔːt]
боротися, битися

fit

[fɪt]

fitted / fit

[ˈfɪtɪd / fɪt]

fitted / fit

[ˈfɪtɪd / fɪt]

підганяти, прилаштовувати, пристосовувати, оснащувати

flee

[fliː]

fled

[flɛd]

fled

[flɛd]
бігти, рятуватися втечею

fling

[flɪŋ]

flung

[flʌŋ]

flung

[flʌŋ]
кидати, кидати

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]
літати, пролітати

forbid

[fəˈbɪd]

forbade

[fəˈbeɪd]

forbidden

[fəˈbɪdn]
забороняти

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]
прогнозувати, передбачати

forego

[fɔːˈgəʊ]

forewent

[fɔːˈwɛnt]

foregone

[fɔːˈgɒn]
передувати, йти попереду

foresee

[fɔːˈsiː]

foresaw

[fɔːˈsɔː]

foreseen

[fɔːˈsiːn]
передбачити, передбачати

foretell

[fɔːˈtɛl]

foretold

[fɔːˈtəʊld]

foretold

[fɔːˈtəʊld]
передбачати, прогнозувати

forget

[fəˈgɛt]

forgot

[fəˈgɒt]

forgotten / forgot

[fəˈgɒtn / fəˈgɒt]

забувати

forgive

[fəˈgɪv]

forgave

[fəˈgeɪv]

forgiven

[fəˈgɪvn]
прощати, забути (борг)

forgo

[fɔːˈgəʊ]

forwent

[fɔːˈwɛnt]

forgone

[fɔːˈgɒn]
відмовлятися, утримуватися

forsake

[fəˈseɪk]

forsook

[fəˈsʊk]

forsaken

[fəˈseɪkən]
кидати, залишати, відмовлятися

freeze

[friːz]

froze

[frəʊz]

frozen

[ˈfrəʊzn]
замерзати, заморожувати

frostbite

[ˈfrɒstbaɪt]

frostbit

[frostbit]

frostbitten

[ˈfrɒstˌbɪtn]
обморозити, відморозити

get

[gɛt]

got

[gɒt]

gotten / got

[ˈgɒtn / gɒt]

отримувати, ставати

give

[gɪv]

gave

[geɪv]

given

[ˈgɪvn]
давати

go

[gəʊ]

went

[wɛnt]

gone

[gɒn]
йти, їхати

grind

[graɪnd]

ground

[graʊnd]

ground

[graʊnd]
молоти, розтерти, шліфувати, точити

grow

[ grəʊ]

grew

[gruː]

grown

[grəʊn]
рости, вирощувати

hand-feed

[hænd-fiːd]

hand-fed

[hænd-fɛd]

hand-fed

[hænd-fɛd]
подавати вручну

handwrite

[handwrite]

handwrote

[handwrote]

handwritten

[ˌhændˈrɪt(ə)n]
писать вручную

hang

[hang]

hung

[hʌŋ]

hung

[hʌŋ]
висіти, вішати

have

[hæv]

had

[hæd]

had

[hæd]
мати, володіти

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
чути, слухати

hew

[hjuː]

hewed

[hjuːd]

hewn / hewed

[hjuːn / hjuːd]
рубати, тесати, відбувати, узгоджуватися

hide

[haɪd]

hid

[hɪd]

hidden

[ˈhɪdn]
ховати, ховатися

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]
ударять, поражать

hold

[həʊld]

held

[hɛld]

held

[hɛld]
займати, тримати, утримувати

hurt

[hɜːt]

hurt

[hɜːt]

hurt

[hɜːt]
пошкодити, заподіювати біль, поранити

inbreed

[inbreed]

inbred

[ˌɪnˈbrɛd]

inbred

[ˌɪnˈbrɛd]
вирощувати, виховувати щось в когось

inlay

[ˈɪnleɪ]

inlaid

[ɪnˈleɪd]

inlaid

[ɪnˈleɪd]
інкрустувати, робити вставку

input

[ˈɪnpʊt]

input / inputted

[ˈɪnpʊt / ˈɪnpʊtɪd]

input / inputted

[ˈɪnpʊt / ˈɪnpʊtɪd]
ввести, вводити, вкладати (гроші)

interbreed

[ˌɪntə(ː)ˈbriːd]

interbred

[interbred]

interbred

[interbred]
схрещувати, схрещуватися

interweave

[ˌɪntə(ː)ˈwiːv]

interwove / interweaved

[ˌɪntə(ː)ˈwəʊv / ˌɪntə(ː)ˈwiːvd]

interwoven / interweaved

[ˌɪntə(ː)ˈwəʊən / ˌɪntə(ː)ˈwiːvd]
cплетать, переплітати, змішувати, воткать

interwind

[interwind]

interwound

[interwound]

interwound

[interwound]
переплітати, перемотувати

jerry-build

[ˈʤɛri-bɪld]

jerry-built

[ˈʤɛrɪbɪlt]

jerry-built

[ˈʤɛrɪbɪlt]
побудувати на швидку руку, сяк-так

keep

[kiːp]

kept

[kɛpt]

kept

[kɛpt]
тримати, зберігати, зберігати

kneel

[niːl]

knelt / kneeled

[nɛlt / niːld]

knelt / kneeled

[nɛlt / niːld]
ставати на коліна

knit

[nɪt]

knitted / knit

[ˈnɪtɪd / nɪt]

knitted / knit

[ˈnɪtɪd / nɪt]
в'язати, штопати

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known

[nəʊn]
знати, вміти, бути знайомим

lay

[leɪ]

laid

[leɪd]

laid

[leɪd]
класти, валити, накривати

lead

[liːd]

led

[lɛd]

led

[lɛd]
вести, сопровождать

lean

[liːn]

leaned / leant 

[liːnd / lɛnt]

leaned / leant

[liːnd / lɛnt]

спиратися, нахилятися, притулятися

leap

[liːp]

leaped / leapt

[liːpt / lɛpt]

leaped / leapt

[liːpt / lɛpt]

стрибати, скакати

learn

[lɜːn]

learned / learnt

[lɜːnt / lɜːnt]

learned / learnt

[lɜːnt / lɜːnt]

вчитися, дізнаватися

leave

[liːv]

left

[lɛft]

left

[lɛft]
залишати, їхати

lend

[lɛnd]

lent

[lɛnt]

lent

[lɛnt]
позичати, давати в борг, позичати

let

[lɛt]

let

[lɛt]

let

[lɛt]
дозволяти, допускати, випускати, проливати

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain

[leɪn]

лежати, распологаться, перебувати

light

[laɪt]

lit / lighted

[lɪt / ˈlaɪtɪd]

lit / lighted

[lɪt / ˈlaɪtɪd]
натрапити, обрушитися, висвітлювати, запалювати, світитися

lip-read

[ˈlɪpriːd]

lip-read

[ˈlɪpriːd]

lip-read

[ˈlɪpriːd]
читати з губ, розуміти по губах

lose

[luːz]

lost

[lɒst]

lost

[lɒst]
втрачати, втрачати, позбавлятися, пропадати

make

[ meɪk]

made

[meɪd]

made

[meɪd]
робити, виробляти, здійснювати

mean

[miːn]

meant

[mɛnt]

meant

[mɛnt]
означати, мати на увазі

meet

[miːt]

met

[mɛt]

met

[mɛt]
зустрічати, знайомитися

miscast

[mɪsˈkɑːst]

miscast

[mɪsˈkɑːst]

miscast

[mɪsˈkɑːst]
неправильно розподіляти ролі

misdeal

[ˌmɪsˈdiːl]

misdealt

[ˌmɪsˈdɛlt]

misdealt

[ˌmɪsˈdɛlt]
помилятися при здачі

misdo

[misdo]

misdid

[misdid]

misdone

[misdone]
робити неправильно, недбало

mishear

[ˌmɪsˈhɪə]

misheard

[ˌmɪsˈhɜːd]

misheard

[ˌmɪsˈhɜːd]
недочути, що не розчути

mislay

[mɪsˈleɪ]

mislaid

[mɪsˈleɪd]

mislaid

[mɪsˈleɪd]
покласти нема на місце, втратити

mislead

[mɪsˈliːd]

misled

[mɪsˈlɛd]

misled

[mɪsˈlɛd]
вводити в оману, збивати зі шляху

mislearn

[mislearn]

mislearned / mislearnt

[mislearned / mislearnt]

mislearned / mislearnt

[mislearned / mislearnt]

навчатися, вчити неправильно

misread

[mɪsˈriːd]

misread

[mɪsˈriːd]

misread

[mɪsˈriːd]
прочитати неправильно, непрвільно зрозуміти

missay

[missay]

missaid

[missaid]

missaid

[missaid]
обмовитися, сказати неправильно

misset

[misset]

misset

[misset]

misset

[misset]
неправильно встановити

misspeak

[misspeak]

misspoke

[misspoke]

misspoken

[misspoken]
говорити, вимовляти неправильно

misspell

[ˈmɪsˈspɛl]

misspelled / misspelt

[ˈmɪsˈspɛld / ˈmɪsˈspɛlt]

misspelled / misspelt

[ˈmɪsˈspɛld / ˈmɪsˈspɛlt]
писати з помилками, робити орфографічні помилки

misspend

[ˈmɪsˈspɛnd]

misspent

[ˈmɪsˈspɛnt]

misspent

[ˈmɪsˈspɛnt]
нерозумно витрачати, тринькати

misswear

[misswear]

misswore

[misswore]

missworn

[missworn]
давати неправдиву клятву

mistake

[mɪsˈteɪk]

mistook

[mɪsˈtʊk]

mistaken

[mɪsˈteɪkən]
помилятися, помилятися

misteach

[misteach]

mistaught

[mistaught]

mistaught

[mistaught]
неправильно навчати

misunderstand

[ˌmɪsʌndəˈstænd]

misunderstood

[ˌmɪsʌndəˈstʊd]

misunderstood

[ˌmɪsʌndəˈstʊd]
не розуміти, зрозуміти неправильно

miswrite

[miswrite]

miswrote

[miswrote]

miswritten

[miswritten]
неправильно писать

mow

[maʊ]

mowed

[maʊd]

mowed / mown

[maʊd / məʊn]
косити, стригти (газон), жати

offset

[ˈɒfsɛt]

offset

[ˈɒfsɛt]

offset

[ˈɒfsɛt]
відшкодовувати, компенсувати, відгалужується

outbid

[aʊtˈbɪd]

outbid

[aʊtˈbɪd]

outbid

[aʊtˈbɪd]
перебивати ціну, перевершити, затьмарити

outdo

[aʊtˈduː]

outdid

[aʊtˈdɪd]

outdone

[aʊtˈdʌn]
перевершити, вражати, побороти

outdraw

[ˌaʊtˈdrɔː]

outdrew

[ˌaʊtˈdruː]

outdrawn

[outdrawn]
домогтися більшої популярності, перевершити конкурентів

outdrink

[outdrink]

outdrank

[outdrank]

outdrunk

[outdrunk]
перепити (когось), випити більше, ніж хто-то

outdrive

[aʊtˈdraɪv]

outdrove

[aʊtˈdrəʊv]

outdriven

[aʊtˈdrɪvn]
обогнать, опередить

outfight

[aʊtˈfaɪt]

outfought

[outfought]

outfought

[outfought]
мати перевагу над противником, перемагати

outfly

[outfly]

outflew

[outflew]

outflown

[outflown]
вилітати, літати швидше, далі (ніж будь-хто)

outgrow

[aʊtˈgrəʊ]

outgrew

[aʊtˈgruː]

outgrown

[aʊtˈgrəʊn]
випереджати в рості, переростати, позбавлятися з віком

outleap

[outleap]

outleaped / outleapt

[outleaped / outleapt]

outleaped / outleapt

[outleaped / outleapt]

перестрибувати, вистрибувати, прігать краще

outlie

[outlie]

outlay

[ˈaʊtleɪ]

outlain

[outlain]

перебувати зовні, поза, сягати

outrun

[aʊtˈrʌn]

outran

[aʊtˈræn]

outrun

[aʊtˈrʌn]
переганяти, випереджати, втекти, втекти

outsell

[aʊtˈsɛl]

outsold

[aʊtˈsəʊld]

outsold

[aʊtˈsəʊld]
продавати, продаватися краще, перевершувати в ціні

outshine

[aʊtˈʃaɪn]

outshined / outshone

[aʊtˈʃaɪnd / aʊtˈʃɒn]

outshined / outshone

[aʊtˈʃaɪnd / aʊtˈʃɒn]

затьмарити

outshoot

[outshoot]

outshot

[outshot]

outshot

[outshot]
стріляти краще, відкидати, викидати

outsing

[outsing]

outsang

[outsang]

outsung

[outsung]
перевершити в співі

outsit

[aʊtˈsɪt]

outsat

[aʊtˈsæt]

outsat

[aʊtˈsæt]
пересидіти, засидітися

outsleep

[outsleep]

outslept

[outslept]

outslept

[outslept]
проспати, прогавити

outsmell

[outsmell]

outsmelled / outsmelt

[outsmelled / outsmelt]

outsmelled / outsmelt

[ outsmelled / outsmelt]

пахнути сильніше, ніж щось

outspeak

[aʊtˈspiːk]

outspoke

[aʊtˈspəʊk]

outspoken

[aʊtˈspəʊkən]
говорити краще, висловитися, заявити

outspeak

[aʊtˈspiːk]

outspoke

[aʊtˈspəʊk]

outspoken

[aʊtˈspəʊkən]
говорити краще, висловитися, заявити

outspeed

[outspeed]

outsped / outspeeded

[outsped / outspeeded]

outsped / outspeeded

[outsped / outspeeded]
переганяти, бути, діяти швидше

outspend

[outspend]

outspent

[outspent]

outspent

[outspent]
перевершити за видатками, витрачати більше

outstand

[outstand]

outstood

[outstood]

outstood

[outstood]
виділятися, кидатися в очі, витримати

outswear

[outswear]

outswore

[outswore]

outsworn

[outsworn]
перевершувати в лайки

outswim

[outswim]

outswam

[outswam]

outswum

[outswum]
перевершувати в плаванні

outthink

[outthink]

outthought

[outthought]

outthought

[outthought]
перевершувати розумом, перехитрити

outthrow

[outthrow]

outthrew

[outthrew]

outthrown

[outthrown]
викидати, вивергати, кидати краще

outwear

[aʊtˈweə]

outwore

[aʊtˈwɔː]

worn

[wɔːn]
зношувати, служити довше інших речей

outwrite

[outwrite]

outwrote

[outwrote]

outwritten

[outwritten]
писати краще

overbid

[ˌəʊvəˈbɪd]

overbid

[ˌəʊvəˈbɪd]

overbid

[ˌəʊvəˈbɪd]
перебивати ціну, хабар

overbreed

[ˌəʊvəˈbriːd]

overbred

[ˌəʊvəˈbrɛd]

overbred

[ˌəʊvəˈbrɛd]
розводити, вирощувати тварин в надмірній кількості

overbuild

[ˌəʊvəˈbɪld]

overbuilt

[ˌəʊvəˈbɪlt]

overbuilt

[ˌəʊvəˈbɪlt]
чрезмерно застраивать, надстраивать

overbuy

[ˌəʊvəˈbaɪ]

overbought

[ˌəʊvəˈbɔːt]

overbought

[ˌəʊvəˈbɔːt]
купувати занадто багато, занадто дорого

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]

overcame

[ˌəʊvəˈkeɪm]

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]
подолати, побороти

overdo

[ˌəʊvəˈduː]

overdid

[ˌəʊvəˈdɪd]

overdone

[ˌəʊvəˈdʌn]
перестаратися, переборщити, перебільшувати, перевтомлюватися

overdraw

[ˌəʊvəˈdrɔː]

overdrew

[ˌəʊvəˈdruː]

overdrawn

[ˌəʊvəˈdrɔːn]
перевищити кредит, перебільшувати

overdrink

[ˌəʊvəˈdrɪŋk]

overdrank

[ ˌəʊvəˈdræŋk]

overdrunk

[ ˌəʊvəˈdrʌŋk]
Перепис, занадто багато пити

overeat

[ˌəʊvəˈriːt]

overate

[ˌəʊvəˈrɛt]

overeaten

[ˌəʊvəˈriːtn]
переїсти, є занадто багато

overfeed

[ˌəʊvəˈfiːd]

overfed

[ˌəʊvəˈfɛd]

overfed

[ˌəʊvəˈfɛd]
перегодовувати, об'їдатися

overfly

[ˌəʊvəˈflaɪ]

overflew

[ˌəʊvəˈfluː]

overflown

[ˌəʊvəˈfləʊn]
перелітати, пролітати над чимось

overhang

[ˈəʊvəhæŋ]

overhung

[ˌəʊvəˈhʌŋ]

overhung

[ˌəʊvəˈhʌŋ]
виступати, нависати, погрожувати, вішати драпірування

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]
підслуховувати, ненавмисно почути

overlay

[ˈəʊvəleɪ]

overlaid

[ˌəʊvəˈleɪd]

overlaid

[ˌəʊvəˈleɪd]
покривати, перекривати, впливати

overlie

[ˌəʊvəˈlaɪ]

overlay

[ˈəʊvəleɪ]

overlain

[ˌəʊvəˈleɪn]
лежати, залягати над чимось, перекривати

overpay

[ˌəʊvəˈpeɪ]

overpaid

[ˌəʊvəˈpeɪd]

overpaid

[ˌəʊvəˈpeɪd]
переплачувати, відшкодовувати з надлишком

override

[ˌəʊvəˈraɪd]

overrode

[ˌəʊvəˈrəʊd]

overridden

[ˌəʊvəˈrɪdn]
скасовувати, переважувати, переважати, переїхати

overrun

[ˌəʊvəˈrʌn]

overran

[ˌəʊvəˈræn]

overrun

[ˌəʊvəˈrʌn]
переходити межі, захоплювати, заповнять

oversee

[ˌəʊvəˈsiː]

oversaw

[ˌəʊvəˈsɔː]

overseen

[ˌəʊvəˈsiːn]
спостерігати, наглядати, стежити, підглянути

oversell

[ˌəʊvəˈsɛl]

oversold

[ˌəʊvəˈsəʊld]

oversold

[ˌəʊvəˈsəʊld]
перехвалювати, нав'язувати продукцію, продати більше своїх запасів

overset

[ˌəʊvəˈsɛt]

overset

[ˌəʊvəˈsɛt]

overset

[ˌəʊvəˈsɛt]
порушувати порядок, засмучувати, перекидатися

oversew

[ˌəʊvəˈsəʊ]

oversewed

[ˌəʊvəˈsəʊd]

oversewn / oversewed

[ˌəʊvəˈsəʊn / ˌəʊvəˈsəʊd]
зшивати через край

overshoot

[ˌəʊvəˈʃuːt]

overshot

[ˌəʊvəˈʃɒt]

overshot

[ˌəʊvəˈʃɒt]
промахнутися, перейти кордони, стріляти до знемоги

oversleep

[ˌəʊvəˈsliːp]

overslept

[ˌəʊvəˈslɛpt]

overslept

[ˌəʊvəˈslɛpt]
проспати, заспаний

overspeak

[ˌəʊvəˈspiːk]

overspoke

[ˌəʊvəˈspəʊk]

overspoken

[ˌəʊvəˈspəʊkən]
занадто багато разговрівать

overspend

[ˌəʊvəˈspɛnd]

overspent

[ˌəʊvəˈspɛnt]

overspent

[ˌəʊvəˈspɛnt]
занадто багато разговрівать

overspill

[ˈəʊvəspɪl]

overspilled / overspilt

[ˈəʊvəspɪld / ˌəʊvəˈspɪlt]

overspilled / overspilt

[ˈəʊvəspɪld / ˌəʊvəˈspɪlt]

проливати, переповнювати, перенаселяти

overtake

[ˌəʊvəˈteɪk]

overtook

[ˌəʊvəˈtʊk]

overtaken

[ˌəʊvəˈteɪkən]
наздогнати, наздоганяти, опановувати, обігнати

overthink

[ˌəʊvəˈθɪŋk]

overthought

[ˌəʊvəˈθɔːt]

overthought

[ˌəʊvəˈθɔːt]
надумати зайвого, занадто багато думати

overthrow

[ˈəʊvəθrəʊ]

overthrew

[ˌəʊvəˈθruː]

overthrown

[ˌəʊvəˈθrəʊn]
кидати занадто далеко, скидати, руйнувати

overwind

[ˌəʊvəˈwaɪnd]

overwound

[ˌəʊvəˈwuːnd]

overwound

[ˌəʊvəˈwuːnd]
перекрутити, крутити занадто сильно, швидко

overwrite

[ˌəʊvəˈraɪt]

overwrote

[ˌəʊvəˈrəʊt]

overwritten

[ˌəʊvəˈrɪtn]
переписувати, писати поверх тексту, багато писати

partake

[pɑːˈteɪk]

partook

[pɑːˈtʊk]

partaken

[pɑːˈteɪkən]
брати участь, розділяти, покуштувати, скористатися

pay

[peɪ]

paid

[peɪd]

paid

[peɪd]
платити, винагороджувати, помститися

plead

[pliːd]

pleaded / pled

[ˈpliːdɪd / plɛd]

pleaded / pled

[ˈpliːdɪd / plɛd]
захищати підсудного, клопотати, пробачити

prebuild

[prebuild]

prebuilt

[prebuilt]

prebuilt

[prebuilt]
попередньо зібрати, вибудувати

predo

[predo]

predid

[predid]

predone

[predone]
зробити заздалегідь, підготувати

premake

[premake]

premade

[premade]

premade

[premade]
підготувати, зробити наперед, заздалегідь

prepay

[priːˈpeɪ]

prepaid

[ˌpriːˈpeɪd]

prepaid

[ˌpriːˈpeɪd]
передплачувати, платити наперед

presell

[preseprɪˈsɛtll]

presoldpreset

[prɪˈsɛtprepresetsold]

prespresetold

[presoldprɪˈsɛt]
предварзадавать, заздалегідь устанавліватьітельно рекламувати, продавати товар

preshrink

[preshrink]

preshrink

[preshrank]

preshrunk

[preshrunk]
обробляти тканину для запобігання її стяжки

proofread

[ˈpruːfriːd]

proofread

[ˈpruːfriːd]

proofread

[ˈpruːfriːd]
читати коректуру, гранки

prove

[pruːv]

proved

[pruːvd]

pruːvd

[ˈpruːvən / pruːvd]
доводити, засвідчувати

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put

[pʊt]
класти, покласти

quick-freeze

[ˈkwɪkfriːz]

quick-froze

[kwɪk-frəʊz]

quick-frozen

[kwɪk-ˈfrəʊzn]
швидко заморожувати, замерзати

quit

[kwɪt]

quit / quitted 

[kwɪt / ˈkwɪtɪd]

quit / quitted

[kwɪt / ˈkwɪtɪd]

залишати, покидати, виходити

read

[riːd]

read [red]

[riːd [rɛd]]

read [red]

[riːd [rɛd]]
читати

reawake

[ˌriːəˈweɪk]

reawoke

[ˌriːəˈwəʊk]

reawaken

[ˌriːəˈweɪkən]
знову будити

rebid

[ˌriːˈbɪd]

rebid

[ˌriːˈbɪd]

rebid

[ˌriːˈbɪd]
робити повторну ставку

rebind

[ˌriːˈbaɪnd]

rebound

[rɪˈbaʊnd]

rebound

[rɪˈbaʊnd]
переплітати заново (книгу)

rebroadcast

[ˌriːˈbrɔːdkɑːst]

rebroadcast / rebroadcasted

[ˌriːˈbrɔːdkɑːst / ˌriːˈbrɔːdkɑːstɪd]

rebroadcast / rebroadcasted

[ˌriːˈbrɔːdkɑːst / ˌriːˈbrɔːdkɑːstɪd]
ретранслювати, показувати (передачу) заново

rebuild

[ˌriːˈbɪld]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]
перебудовувати

recast

[ˌriːˈkɑːst]

recast

[ˌriːˈkɑːst]

recast

[ˌriːˈkɑːst]
переробляти, змінювати, перераховувати

recut

[ˌriːˈkʌt]

recut

[ˌriːˈkʌt]

recut

[ˌriːˈkʌt]
вдруге нарізати, повторно вирізати (сцени з фільму)

redeal

[ˌriːˈdiːl]

redealt

[ˌriːˈdɛlt]

redealt

[ˌriːˈdɛlt]
перераздавать карти в грі

redo

[ˌriːˈduː]

redid

[ˌriːˈdɪd]

redone

[ˌriːˈdʌn]
переробляти, робити ремонт

redraw

[ˌriːˈdrɔː]

redrew

[ˌriːˈdruː]

redrawn

[ˌriːˈdrɔːn]
перемальовувати, оновлювати малюнок, виставляти зворотний вексель

refit

[ˌriːˈfɪt]

refitted / refit

[ˌriːˈfɪtɪd / ˌriːˈfɪt]

refitted / refit

[ˌriːˈfɪtɪd / ˌriːˈfɪt]

перекроювати, підганяти заново (за розміром)

regrind

[ˌriːˈgraɪnd]

reground

[ˌriːˈgraʊnd]

reground

[ˌriːˈgraʊnd]
перешліфовувати, переточувати, притирати

regrow

[ˌriːˈgrəʊ]

regrew

[ˌriːˈgruː]

regrown

[ˌriːˈgrəʊn]
відростати знову

rehang

[ˌriːˈhæŋ]

rehung

[ˌriːˈhʌŋ]

rehung

[ˌriːˈhʌŋ]
переважувати

rehear

[ˌriːˈhɪə]

reheard

[ˌriːˈhɜːd]

reheard

[ˌriːˈhɜːd]
почути знову, розглядати справу повторно

reknit

[ˌriːˈnɪt]

reknitted / reknit

[ˌriːˈnɪtɪd / ˌriːˈnɪt]

reknitted / reknit

[ˌriːˈnɪtɪd / ˌriːˈnɪt]
в'язати заново, з'єднувати заново

relay

[riːˈleɪ]

relaid

[ˌriːˈleɪd]

relaid

[ˌriːˈleɪd]

класти заново, замінювати (черепицю, кахель)

relearn

[ˌriːˈlɜːn]

relearned / relearnt

[ˌriːˈlɜːnt / ˌriːˈlɜːnt]

relearned / relearnt

[ˌriːˈlɜːnt / ˌriːˈlɜːnt]

вчитися заново, переучуватися

relight

[ˌriːˈlaɪt]

relit / relighted

[relit / ˌriːˈlaɪtɪd]

relit / relighted

[relit / ˌriːˈlaɪtɪd]
запалити, запалитися знову, спалахнути

remake

[ˌriːˈmeɪk]

remade

[ˌriːˈmeɪd]

remade

[ˌriːˈmeɪd]
переробляти, робити заново

repay

[rɪˈpeɪ]

repaid

[riːˈpeɪd]

repaid

[riːˈpeɪd]
віддавати, повертати, відшкодовувати, відплачувати

reread

[ˌriːˈriːd]

reread

[ˌriːˈriːd]

reread

[ˌriːˈriːd]
перечитувати

rerun

[ˌriːˈrʌn]

reran

[reran]

rerun

[ˌriːˈrʌn]
перезапускати, повторно проводити, показувати

resell

[ˌriːˈsɛl]

resold

[ˌriːˈsəʊld]

resold

[ˌriːˈsəʊld]
перепродувати

resend

[ˌriːˈsɛnd]

resent

[rɪˈzɛnt]

resent

[rɪˈzɛnt]
перевозяться транзитом

reset

[ˌriːˈsɛt]

reset

[ˌriːˈsɛt]

reset

[ˌriːˈsɛt]
повторно ключать, встановлювати, скидати

resew

[ˌriːˈsəʊ]

resewed

[ˌriːˈsəʊd]

resewn / resewed

[ˌriːˈsəʊn / ˌriːˈsəʊd]
пришивати заново, перешивати

retake

[riːˈteɪk]

retook

[ˌriːˈtʊk]

retaken

[ˌriːˈteɪkən]
знову взяти, перезнімати, перездавати (іспит)

reteach

[ˌriːˈtiːʧ]

retaught

[ˌriːˈtɔːt]

retaught

[ˌriːˈtɔːt]
переучувати, вчити заново

retear

[ˌriːˈteə]

retore

[ˌriːˈtɔː]

retorn

[ˌriːˈtɔːn]
знову розривати, відривати

retell

[ˌriːˈtɛl]

retold

[ˌriːˈtəʊld]

retold

[ˌriːˈtəʊld]
переказувати, розповідати знову

rethink

[riːˈθɪŋk]

rethought

[ˌriːˈθɔːt]

rethought

[ˌriːˈθɔːt]
переглядати, заново осмислити

retread

[ˌriːˈtrɛd]

retread

[ˌriːˈtrɛd]

retread

[ˌriːˈtrɛd]
змінити покришку, перенавчати, заново давати роботу

retrofit

[ˈrɛtrəʊˌfɪt]

retrofitted / retrofit

[ˈrɛtrəʊˌfɪtɪd / ˈrɛtrəʊˌfɪt]

retrofitted / retrofit

[ˈrɛtrəʊˌfɪtɪd / ˈrɛtrəʊˌfɪt]

модифікувати, підганяти, налаштовувати

rewake

[ˌriːˈweɪk]

rewoke / rewaked

[ˌriːˈwəʊk / ˌriːˈweɪkt]

rewaken / rewaked

[ˌriːˈweɪkən / ˌriːˈweɪkt]
будити, пробуджуватися заново

rewear

[ˌriːˈweə]

rewore

[ˌriːˈwɔː]

reworn

[ˌriːˈwɔːn]
носити заново

reweave

[ˌriːˈwiːv]

rewove / reweaved

[ˌriːˈwəʊv / ˌriːˈwiːvd]

rewoven / reweaved

[ˌriːˈwəʊvən / ˌriːˈwiːvd]
переткані, плести, ткати заново, знову з'єднуватися

rewed

[ˌriːˈwɛd]

rewed / rewedded

[ˌriːˈwɛd / ˌriːˈwɛdɪd]

rewed / rewedded

[ˌriːˈwɛd / ˌriːˈwɛdɪd]
одружитися вдруге

rewet

[ˌriːˈwɛt]

rewet / rewetted

[ˌriːˈwɛt / ˌriːˈwɛtɪd]

rewet / rewetted

[ˌriːˈwɛt / ˌriːˈwɛtɪd]

повторно зволожувати, мочити знову

rewin

[ˌriːˈwɪn]

rewon

[rewon]

rewon

[rewon]
знову перемогти, перемогти після програшу

rewind

[riːˈwaɪnd]

rewound

[ˌriːˈwuːnd]

rewound

[ˌriːˈwuːnd]
перемотувати (назад)

rewrite

[ˌriːˈraɪt]

rewrote

[ˌriːˈrəʊt]

rewritten

[ˌriːˈrɪtn]
переписувати, редагувати, відповідати письмово

rid

[rɪd]

rid

[rɪd]

rid

[ rɪd]
звільняти, рятувати

ride

[raɪd]

rode

[rəʊd]

ridden

[ˈrɪdn]
їхати верхи, кататися, їхати (в транспорті)

ring

[rɪŋ]

rang

[ræŋ]

rung

[rʌŋ]
дзвонити, дзвеніти

rise

[raɪz]

rose

[rəʊz]

risen

[ˈrɪzn]
підніматися, сходити

roughcast

[ˈrʌfkɑːst]

roughcast

[ˈrʌfkɑːst]

roughcast

[ˈrʌfkɑːst]
накидати план, намічати, грубо штукатурити

run

[rʌn]

ran

[ræn]

run

[rʌn]
бігти, гнати, управляти, текти

sand-cast

[sænd-kɑːst]

sand-cast

[sænd-kɑːst]

sand-cast

[sænd-kɑːst]
відливати метал в піщану форму

saw

[sɔː]

sawed

[sɔːd]

sawed / sawn

[sɔːd / sɔːn]
пиляти, розпиляти

say

[seɪ]

said

[sɛd]

said

[sɛd]
говорити, сказати

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
говорити, сказати

seek

[siːk]

sought

[sɔːt]

sought

[sɔːt]
шукати, домагатися

sell

[sɛl]

sold

[səʊld]

sold

[səʊld]
продавати

send

[sɛnd]

sent

[sɛnt]

sent

[sɛnt]
посилати, відправляти

set

[sɛt]

set

[sɛt]

set

[sɛt]
поміщати, ставити

sew

[səʊ]

sewed

[səʊd]

sewn / sewed

[səʊn / səʊd]
шити, штопати

shake

[ʃeɪk]

shook

[ʃʊk]

shaken

[ˈʃeɪkən]
трясти, струшувати

shave

[ʃeɪv]

shaved

[ʃeɪvd]

shaved / shaven

[ʃeɪvd / ˈʃeɪvn]
голитися

shear

[ʃɪə]

sheared

[ʃɪəd]

sheared / shorn

[ʃɪəd / ʃɔːn]
різати, вистригати, розсікати

shed

[ʃɛd]

shed

[ʃɛd]

shed

[ʃɛd]
проливати, втрачати, скидати

shine

[ʃaɪn]

shined / shone

[ʃaɪnd / ʃɒn]

shined / shone

[ʃaɪnd / ʃɒn]

сяяти, світити

shit

[ʃɪt]

shit / shat / shitted

[ʃɪt / ʃæt / ˈʃɪtɪd]

shit/ shat / shitted

[ʃɪt/ ʃæt / ˈʃɪtɪd]
какати, гадить, срать

shoe

[ʃuː]

shod

[ʃɒd]

shod

[ʃɒd]
взувати, підкувати, підбивати

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]
закривати

sight-read

[saɪt-riːd]

sight-read

[saɪt-riːd]

sight-read

[saɪt-riːd]
грати, співати з листа, читати ноти, текст з листа

sing

[sɪŋ]

sang

[sæŋ]

sung

[sʌŋ]
співати

sink

[sɪŋk]

sank / sunk

[sæŋk / sʌŋk]

sunk

[sʌŋk]
тонути, опускатися, занурюватися

sit

[sɪt]

sat

[sæt]

sat

[sæt]
сидіти, садити, перебувати

slay

[sleɪ]

slew / slayed

[sluː / sleɪd]

slain / slayed

[sleɪn / sleɪd]

вбивати, знищувати

sleep

[sliːp]

slept

[slɛpt]

slept

[slɛpt]
спати

slide

[slaɪd]

slid

[slɪd]

slid

[slɪd]
ковзати, повзати, кататися

sling

[slɪŋ]

slung

[slʌŋ]

slung

[slʌŋ]
жбурляти, вішати через плече, підвішувати

slink

[slɪŋk]

slinked / slunk

[slɪŋkt / slʌŋk]

slinked / slunk

[slɪŋkt / slʌŋk]
крастися, підкрадатися, народжувати передчасно

slit

[slɪt]

slit

[slɪt]

slit

[slɪt]
розрізати, перерізати

smell

[smɛl]

smelled / smelt

[smɛld / smɛlt]

smelled / smelt

[smɛld / smɛlt]

пахнути, нюхати

smite

[smaɪt]

smote

[sməʊt]

smitten

[ˈsmɪtn]
поражать, бить, наказывать

sneak

[sniːk]

sneaked / snuck

[sniːkt / snʌk]

sneaked / snuck

[sniːkt / snʌk]
крастися, підкрадатися, красти, вислизати

sow

[səʊ]

sowed

[səʊd]

sown / sowed

[səʊn / səʊd]
сіяти, засівати, поширювати

speak

[spiːk]

spoke

[spəʊk]

spoken

[ˈspəʊkən]
говорити

speed

[spiːd]

sped / speeded

[spɛd / ˈspiːdɪd]

sped / speeded

[spɛd / ˈspiːdɪd]
поспішати, прискорювати, квапити

spell

[spɛl]

spelled / spelt

[spɛld / spɛlt]

spelled / spelt

[spɛld / spɛlt]

писати, вимовляти слово по буквах

spend

[spɛnd]

spent

[spɛnt]

spent

[spɛnt]
витрачати, виснажувати

spill

[spɪl]

spilled / spilt

[spɪld / ˈspɪlt]

spilled / spilt

[spɪld / ˈspɪlt]

проливати, розливатися

spin

[spɪn]

spun

[spʌn]

spun

[spʌn]
прясти, крутити, вертіти, плести

spit

[spɪt]

spit / spat

[spɪt / spæt]

spit / spat

[spɪt / spæt]
плювати, пронизувати, натякають, моросіть

spoil

[spɔːɪl]

spoiled / spoilt

[spɔːɪld / spɔɪlt]

spoiled / spoilt

[spɔːɪld / spɔɪlt]

псувати, балувати

spread

[sprɛd]

spread

[sprɛd]

spread

[sprɛd]
поширюватися, розстеляти

spring

[sprɪŋ]

sprang / sprung

[spræŋ / sprʌŋ]

sprung

[sprʌŋ]
стрибати, вскочити

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood

[stood]
стояти, бути розташованим

stave

[steɪv]

staved / stove

[steɪvd / stəʊv]

staved / stove

[steɪvd / stəʊv]
пробивати, розбивати

steal

[stiːl]

stole

[stəʊl]

stolen

[ˈstəʊlən]
красти, красти

stick

[stɪk]

stuck

[ stʌk]

stuck

[stʌk]
встромляти, колоти, приклеювати, липнути

sting

[stɪŋ]

stung

[stʌŋ]

stung

[stʌŋ]
жалити, заподіювати біль, обманювати

stink

[stɪŋk]

stunk / stank

[stʌŋk / stæŋk]

stunk

[stʌŋk]
вонять, пахнуть

strew

[struː]

strewed

[struːd]

strewn / strewed

[struːn / struːd]
усіяти, розкидати, посипати

stride

[straɪd]

strode

[strəʊd]

stridden

[ˈstrɪdn]
крокувати, сидіти верхи

strike (hit)

[straɪk (hɪt)]

struck

[strʌk]

struck / stricken

[strʌk / ˈstrɪkən]
ударяти, вражати, страйкувати

string

[strɪŋ]

strung

[strʌŋ]

strung

[strʌŋ]
пов'язувати, натягувати, нанизувати

strive

[straɪv]

strove / strived

[strəʊv / straɪvd]

striven / strived

[ˈstrɪvn / straɪvd]
прагнути, намагатися, намагатися

sublet

[ˌsʌbˈlɛt]

sublet

[ˌsʌbˈlɛt]

sublet

[ˌsʌbˈlɛt]
здавати в поднаём

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

sunburned / sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]

sunburned / sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]

обгорати на сонці

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]
клястися, присягати, лаятися

sweat

[swɛt]

sweat / sweated

[swɛt / ˈswɛtɪd]

sweat / sweated

[swɛt / ˈswɛtɪd]
потіти, сиріти, пітніти

sweep

[swiːp]

swept

[swɛpt]

swept

[swɛpt]
помсти, прочищати, змітати, мчати

swell

[swɛl]

swelled

[swɛld]

swollen / swelled

[ˈswəʊlən / swɛld]
пухнути, роздуватися, набухати

swim

[swɪm]

swam

[swæm]

swum

[swʌm]
плавати, плисти

swing

[swɪŋ]

swung

[swʌŋ]

swung

[swʌŋ]
качать, размахивать

take

[teɪk]

took

[tʊk]

taken

[ˈteɪkən]
брати, взяти

teach

[teach]

taught

[tɔːt]

taught

[tɔːt]
навчати, вчити

tear

[teə]

tore

[tɔː]

torn

[tɔːn]
рвати, зірвати, розірвати

telecast

[ˈtɛlɪkɑːst]

telecast

[ˈtɛlɪkɑːst]

telecast

[ˈtɛlɪkɑːst]
передавати по телебаченню

tell

[tɛl]

told

[təʊld]

told

[təʊld]
говорити, розповідати, повідомляти

test-drive

[tɛst-draɪv]

test-drove

[tɛst-drəʊv]

test-driven

[tɛst-ˈdrɪvn]
робити пробну поїздку, тестувати

test-fly

[tɛst-flaɪ]

test-flew

[tɛst-fluː]

test-flown

[tɛst-fləʊn]
відчувати літак в повітрі

think

[θɪŋk]

thought

[θɔːt]

thought

[θɔːt]
думати, думати

throw

[θrəʊ]

threw

[θruː]

thrown

[θrəʊn]
кидати, кидати

thrust

[θrʌst]

thrust

[θrʌst]

thrust

[θrʌst]
колоти, засовувати, штовхати, лізти

tread

[trɛd]

trod

[trɒd]

trodden / trod

[ˈtrɒdn / trɒd]
йти, ступати, топтати, давити

typecast

[typecast]

typecast

[typecast]

typecast

[typecast]
підбирати акторів по типажності

typeset

[typeset]

typeset

[typeset]

typeset

[typeset]
набирати текст для друку, визначати тип

typewrite

[ˈtaɪpraɪt]

typewrote

[typewrote]

typewritten

[ˈtaɪpˌrɪtn]
друкувати на друкарській машинці, набирати текст

unbend

[ʌnˈbɛnd]

unbent

[ʌnˈbɛnt]

unbent

[ʌnˈbɛnt]
розгинатися, випростатися, пом'якшуватися

unbind

[ʌnˈbaɪnd]

unbound

[ʌnˈbaʊnd]

unbound

[ʌnˈbaʊnd]
розв'язати, розпускаючи, послаблювати

unclothe

[ʌnˈkləʊð]

unclothed / unclad

[ʌnˈkləʊðd / ʌnˈklæd]

unclothed / unclad

[ʌnˈkləʊðd / ʌnˈklæd]
роздягатися, роздягати, оголювати

underbid

[ˌʌndəˈbɪd]

underbid

[ˌʌndəˈbɪd]

underbid

[ˌʌndəˈbɪd]
перебивати ціну, призначати більш низьку ціну

undercut

[ˈʌndəkʌt]

undercut

[ˈʌndəkʌt]

undercut

[ˈʌndəkʌt]
підрізати, збивати ціни, робити підсічку

underfeed

[ˌʌndəˈfiːd]

underfed

[ˌʌndəˈfɛd]

underfed

[ˌʌndəˈfɛd]
недогодовувати, недоїдати

undergo

[ˌʌndəˈgəʊ]

underwent

[ˌʌndəˈwɛnt]

undergone

[ˌʌndəˈgɒn]
відчувати, переносити

underlie

[ˌʌndəˈlaɪ]

underlay

[ˌʌndəˈleɪ]

underlain

[ˌʌndəˈleɪn]
підкреслювати, виділяти

undersell

[ˌʌndəˈsɛl]

undersold

[ˌʌndəˈsəʊld]

undersold

[ˌʌndəˈsəʊld]
продавати дешевше інших

underspend

[underspend]

underspent

[underspent]

underspent

[underspent]
витрачати недостатньо, дуже мало

understand

[ˌʌndəˈstænd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]
розуміти, усвідомлювати

undertake

[ˌʌndəˈteɪk]

undertook

[ˌʌndəˈtʊk]

undertaken

[ˌʌndəˈteɪkən]
робити, гарантувати, здійснювати

underwrite

[ˈʌndəraɪt]

underwrote

[ˈʌndərəʊt]

underwritten

[ˈʌndəˌrɪtn]
підписувати, гарантувати, ручатися

undo

[ʌnˈduː]

undid

[ʌnˈdɪd]

undone

[ʌnˈdʌn]
розстібати, знищувати, скасовувати, розбирати

unfreeze

[ʌnˈfriːz]

unfroze

[ˌʌnˈfrəʊz]

unfrozen

[ˌʌnˈfrəʊzn]
розморозити, розморожувати

unhang

[ʌnˈhæŋ]

unhung

[ʌnˈhʌŋ]

unhung

[ʌnˈhʌŋ]
знімати (висить)

unhide

[ˌʌnˈhaɪd]

unhid

[unhid]

unhidden

[ˌʌnˈhɪdn]
показувати приховані елементи

unknit

[ˌʌnˈnɪt]

unknitted / unknit

[ˌʌnˈnɪtɪd / ˌʌnˈnɪt]

unknitted / unknit

[ˌʌnˈnɪtɪd / ˌʌnˈnɪt]
розпускати (в'язання), розплутувати, роз'єднувати

unlearn

[ʌnˈlɜːn]

unlearned / unlearnt

[ʌnˈlɜːnd / ʌnˈlɜːnt]

unlearned / unlearnt

[ʌnˈlɜːnd / ʌnˈlɜːnt]
розучитися, забути те, що знав

unsew

[ˌʌnˈsəʊ]

unsewed

[ˌʌnˈsəʊd]

unsewn / unsewed

[ˌʌnˈsəʊn / ˌʌnˈsəʊd]
розпорювати зшиту

unsling

[ˌʌnˈslɪŋ]

unslung

[ˌʌnˈslʌŋ]

unslung

[ˌʌnˈslʌŋ]
відв'язувати, знімати, осовобождать від ременя

unspin

[ˌʌnˈspɪn]

unspun

[ˌʌnˈspʌn]

unspun

[ˌʌnˈspʌn]
розпускати, розплітати, розплутувати

unstick

[ʌnˈstɪk]

unstuck

[ʌnˈstʌk]

unstuck

[ʌnˈstʌk]
отдирать, отклеивать, взлетать (самолет)

unstring

[ʌnˈstrɪŋ]

unstrung

[ʌnˈstrʌŋ]

unstrung

[ʌnˈstrʌŋ]
знімати, послаблювати, розпускати, засмучувати

unweave

[ʌnˈwiːv]

unwove / unweaved

[ʌnˈwəʊv / ʌnˈwiːvd]

unwoven / unweaved

[ʌnˈwəʊvən / ʌnˈwiːvd]
розпускати, розплітати (тканина)

unwind

[ʌnˈwaɪnd]

unwound

[ʌnˈwaʊnd]

unwound

[ʌnˈwaʊnd]
расмативать, розкручувати, розвивати

uphold

[ʌpˈhəʊld]

upheld

[ʌpˈhɛld]

upheld

[ʌpˈhɛld]
підтримувати, допомагати, утримувати

upset

[ʌpˈsɛt]

upset

[ʌpˈsɛt]

upset

[ʌpˈsɛt]
перекидати, засмучувати, засмучувати

wake

[weɪk]

woke / waked

[wəʊk / weɪkt]

woken / waked

[ˈwəʊkən / weɪkt]
будити, пробуджуватися

waylay

[weɪˈleɪ]

waylaid

[waylaid]

waylaid

[waylaid]
підстерігати, влаштовувати засідку

wear

[weə]

wore

[wɔː]

worn

[wɔːn]
носити одяг

weave

[wiːv]

wove / weaved

[wəʊv / wiːvd]

woven / weaved

[ ˈwəʊvən / wiːvd]
ткати, плести

wed

[wɛd]

wed / wedded

[wɛd / ˈwɛdɪd]

wed / wedded

[wɛd / ˈwɛdɪd]
вінчати, видавати заміж, одружуватися, виходити заміж

weep

[wiːp]

wept

[wɛpt]

wept

[wɛpt]
плакати, тужити, пітніти

wet

[wɛt]

wet / wetted

[wɛt / ˈwɛtɪd]

wet / wetted

[wɛt / ˈwɛtɪd]
мочити, промочити, мокнути

win

[wɪn]

won

[wʌn]

won

[wʌn]
вигравати, перемагати

wind

[wɪnd]

wound

[wuːnd]

wound

[ wuːnd]
чути, дути, намотувати, заводити (механізм), звиватися

withdraw

[wɪðˈdrɔː]

withdrew

[wɪðˈdruː]

withdrawn

[wɪðˈdrɔːn]
брати назад, віднімати, відкликати, витягувати

withhold

[wɪðˈhəʊld]

withheld

[wɪðˈhɛld]

withheld

[wɪðˈhɛld]
утримуватися, утримувати, приховувати

withstand

[wɪðˈstænd]

withstood

[wɪðˈstʊd]

withstood

[wɪðˈstʊd]
встояти, витримувати, чинити опір

wring

[rɪŋ]

wrung

[rʌŋ]

wrung

[rʌŋ]
встояти, витримувати, чинити опір...

write

[raɪt]

wrote

[rəʊt]

written

[ˈrɪtn]
писати