Irregular Verbs Неправильні дієслова в англійській мові

Неправильні дієслова англійської мови відрізняються від правильних тим, що мають свої особливі форми для Past Simple (простого минулого часу) та Past Participle (дієприкметника минулого часу). 

Не дивлячись на те, що такі дієслова називаються неправильними або дієсловами-винятками, в англійській мові їх нараховується достатньо багато. Більшість з них - суто англійські (незапозичені) дієслова, що були в ужитку ще в староанглійській мові. Староанглійська вважалась доволі складною мовою, адже існувало багато різних правил відмінювання дієслів та способів утворення граматичних форм слів. Тобто всі неправильні дієслова сучасної англійської мови раніше були правильними. З часом англійська мова почала спрощуватись, а з нею почали спрощуватись й способи утворення форм дієслів. Таким чином, загальновживаним способом утворення форми минулого часу (а також форми дієприкметника минулого часу) стало додавання закінчення -ed до основи дієслова. Тим не менш, деякі дієслова не піддалися мовним змінам та протистояли спрощенню, тому зберегли свої старі форми відмінювання навіть у сучасній англійській мові. Саме цьому такі дієслова й назвали неправильними дієсловами англійської мови

На жаль, не існує єдиного правила для утворення форм неправильних дієслів, тому їхні форми слід запам'ятовувати.

Деякі дієслова можуть вживатися як в якості правильних, так і в якості неправильних дієслів, тому для таких дієслів в таблиці вказана найпоширеніша форма. Також деякі дієслова мають різні форми в залежності від того, у якому лексичному значенні вони вживаються.

Top INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE ПЕРЕКЛАД

Найдено: 0

abide

[əˈbaɪd]

abode / abided

[abode]

abode / abided

[əˈbəʊd]
терпіти; дотримуватися чогось, бути вірним

arise

[əˈraɪz]

arose

[əˈrəʊz]

arisen

[əˈrɪzn]
виникати, підніматися

awake

[əˈweɪk]

awaked / awoke

[əˈweɪkt / əˈwəʊk]

awaked / awoken

[əˈweɪkt / əˈwəʊkən]

будити, викликати, прокидатися, розуміти

backslide

[ˌbækˈslaɪd]

backslid

[ˈbækˌslɪd]

backslidden / backslid

[backslidden / ˈbækˌslɪd]
відступатися від віри, знову вдаватися до пороку

be

[biː]

was, were

[wɒz, wɜː]

been

[biːn]
бути, існувати

bear

[beə]

bore / beared

[bɔː / beəd]

born / borne / beared

[bɔːn / bɔːn / beəd]

нести, виносити, тримати, мати почуття

beat

[biːt]

beat

[biːt]

beaten / beat

[ˈbiːtn / biːt]

бити, перемагати

become

[bɪˈkʌm]

became

[bɪˈkeɪm]

become

[bɪˈkʌm]
ставати, робитись

befall

[bɪˈfɔːl]

befell

[bɪˈfɛl]

befallen

[bɪˈfɔːlən]
траплятися, видаватися, випадати на долю

begin

[bɪˈgɪn]

began

[bɪˈgæn]

begun

[bɪˈgʌn]
починати

behold

[bɪˈhəʊld]

beheld

[bɪˈhɛld]

beheld

[bɪˈhɛld]
побачити, помітити, споглядати, спостерігати

bend

[bɛnd]

bent

[bɛnt]

bent

[bɛnt]
гнути, згинати

bereave

[bɪˈriːv]

bereft / bereaved

[bɪˈrɛft / bɪˈriːvd]

bereft / bereaved

[bɪˈrɛft / bɪˈriːvd]
позбавляти, віднімати, відбирати

beseech

[bɪˈsiːʧ]

besought / beseeched

[bɪˈsɔːt]

besought / beseeched

[bɪˈsɔːt]
просити, благати

beset

[bɪˈsɛt]

beset 

[bɪˈsɛt]

beset 

[bɪˈsɛt]
оточувати, осаджувати, перегороджувати

bet

[bɛt]

bet / betted 

[bɛt / ˈbɛtɪd]

bet / betted 

[bɛt / ˈbɛtɪd]

битися об заклад, бути впевненим

bid

[bɪd]

bid / bade

[bɪd / beɪd]

bidden

[ˈbɪdn]
запрошувати, вітати, прощатися

bid

[]

bid

[]

bid

[]
пропонувати ціну, брати участь, просити

bide

[]

bode / bided

[]

bided

[]
вичікувати, терпіти, проживати, знаходитися

bind

[baɪnd]

bound

[baʊnd]

bound

[baʊnd]
зв'язувати, пов'язувати, скріплювати

bite

[baɪt]

bit

[bɪt]

bitten

[ˈbɪtn]
кусати, клювати, жалити

bleed

[bliːd]

bled

[blɛd]

bled

[blɛd]
кровоточити, спливати кров'ю

bless

[]

blessed / blest

[]

blessed / blest

[]
благословляти, освячувати, перехрестити

blow

[]

blew

[]

blown

[]
дути, видувати, віяти, вибухати

break

[breɪk]

broke

[brəʊk]

broken

[ˈbrəʊkən]
ламати, переривати, розбивати

breed

[]

bred

[]

bred

[]
розводити, виховувати, розмножуватися, плодитися

bring

[brɪŋ]

brought

[brɔːt]

brought

[brɔːt]
приносити, приводити, доводити

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast / broadcasted

[ˈbrɔːdkɑːst / ˈbrɔːdkɑːstɪd]

broadcast / broadcasted

[ˈbrɔːdkɑːst / ˈbrɔːdkɑːstɪd]
віщати, поширювати, передавати по радіо / телебаченню

build

[bɪld]

built

[bɪlt]

built

[bɪlt]
будувати, споруджувати

burn

[bɜːn]

burned / burnt

[ bɜːnd / bɜːnt]

burned / burnt

[bɜːnd / bɜːnt]

горіти, спалювати

burst

[]

burst

[]

burst

[]
вибухати, розриватися, виникати, бути переповненим

bust

[bʌst]

busted / bust

[ˈbʌstɪd / bʌst]

busted / bust

[ˈbʌstɪd / bʌst]
зламати, руйнувати, розоритися, бити

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought

[bɔːt]
купувати

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
кидати, відкидати, звільнити, відливати метал

catch

[kæʧ]

caught

[kɔːt]

caught

[kɔːt]
зловити, ловити, наздогнати

chide

[]

chided / chid

[]

chided / chid / chidden

[]
сварити, дорікати, бурчати, ревіти

choose

[ʧuːz]

chose

[ʧəʊz]

chosen

[ˈʧəʊzn]
вибирати

cleave

[cleft / clove]

klɛft / kləʊv

[cleft / cloven ]

klɛft / ˈkləʊvn

[klɛft / ˈkləʊvn]
розколювати, розсікати

cling

[klɪŋ]

clung

[klʌŋ]

clung

[klʌŋ]
чіплятися, триматися, липнути

clothe

[kləʊð]

clothed / clad

[kləʊðd / klæd]

clothed / clad

[kləʊðd / klæd]

одягнути, одягати, висловлювати, обдаровувати

come

[kʌm]

came

[keɪm]

come

[kʌm]
приходити

cost

[kɒst]

cost

[kɒst]

cost

[kɒst]
оцінювати, коштувати

creep

[kriːp]

crept

[krɛpt]

crept

[krɛpt]
повзати, крастися, охоплювати, наводити жах

crossbreed

[ˈkrɒsbriːd]

crossbred

[ˈkrɒsbrɛd]

crossbred

[ˈkrɒsbrɛd]
схрещувати

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
різати, обрізати

dare

[deə]

durst 

[dɜːst]

dared 

[deəd]
сміти, кидати виклик, ризикувати

daydream

[ˈdeɪˌdriːm]

daydreamed / daydreamt

[ˈdeɪˌdriːmd / daydreamt]

daydreamed / daydreamt

[ˈdeɪˌdriːmd / daydreamt]

марити, мріяти, фантазувати

deal

[diːl ]

dealt

[dɛlt]

dealt

[dɛlt]
мати справу, торгувати, розглядати питання

dig

[dɪg]

dug

[dʌg]

dug

[dʌg]
копати, рити, шукати

disprove

[ˌdɪsˈpruːv]

disproved

[ˌdɪsˈpruːvd]

disproved / disproven

[ˌdɪsˈpruːvd / disproven]
спростовувати, доводити хибність

dive

[daɪv]

dove / dived

[dʌv / daɪvd]

dived

[daɪvd]
пірнати, стрибати вниз, занурюватися

do

[duː]

did

[dɪd]

done

[dʌn]
робити, виконувати

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
креслити, малювати, уявляти; тягти, волочити

dream

[driːm]

dreamed / dreamt

[driːmd / drɛmt]

dreamed / dreamt

[driːmd / drɛmt]

бачити сни, мріяти

drink

[drɪŋk]

drank

[dræŋk]

drunk

[drunk]
пити, випивати

drive

[draɪv]

drove

[drəʊv]

driven

[ˈdrɪvn]
водити (машину), управляти, їздити

dwell

[dwɛl]

dwelt / dwelled

[dwɛlt / dwɛld]

dwelt / dwelled

[dwɛlt / dwɛld]

жити, мешкати, перебувати, зупинятися (десь)

eat

[iːt]

ate

[ɛt]

eaten

[ˈiːtn]
їсти, харчуватися, роз'їдати

fall

[fɔːl]

fell

[fɛl]

fallen

[ˈfɔːlən]
падати, опадати, опускатися

feed

[fiːd]

fed

[fɛd]

fed

[fɛd]
годувати

feel

[fiːl]

felt

[fɛlt]

felt

[fɛlt]
відчувати

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought

[fɔːt]
боротися, битися

find

[]

found

[]

found

[]
знаходити, натрапити, виявляти

fit

[fɪt]

fitted / fit

[ˈfɪtɪd / fɪt]

fitted / fit

[ˈfɪtɪd / fɪt]

підганяти, прилаштовувати, пристосовувати, оснащувати

flee

[fliː]

fled

[flɛd]

fled

[flɛd]
бігти, тікати, рятуватися втечею

fling

[flɪŋ]

flung

[flʌŋ]

flung

[flʌŋ]
кидати, кидати

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]
літати, пролітати

forbear

[]

forbore

[]

forborne

[]
утримуватися, терпіти, переносити

forbid

[fəˈbɪd]

forbade

[fəˈbeɪd]

forbidden

[fəˈbɪdn]
забороняти

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]
прогнозувати, передбачати

forego

[fɔːˈgəʊ]

forewent

[fɔːˈwɛnt]

foregone

[fɔːˈgɒn]
передувати, йти попереду

foresee

[fɔːˈsiː]

foresaw

[fɔːˈsɔː]

foreseen

[fɔːˈsiːn]
передбачати, знати заздалегідь

foretell

[fɔːˈtɛl]

foretold

[fɔːˈtəʊld]

foretold

[fɔːˈtəʊld]
передбачати, прогнозувати

forget

[fəˈgɛt]

forgot

[fəˈgɒt]

forgotten / forgot

[fəˈgɒtn / fəˈgɒt]

забувати

forgive

[fəˈgɪv]

forgave

[fəˈgeɪv]

forgiven

[fəˈgɪvn]
прощати, забути (борг)

forgo

[fɔːˈgəʊ]

forwent

[fɔːˈwɛnt]

forgone

[fɔːˈgɒn]
відмовлятися, утримуватися

forsake

[fəˈseɪk]

forsook

[fəˈsʊk]

forsaken

[fəˈseɪkən]
кидати, залишати, відмовлятися

forswear

[]

forswore

[]

forsworn

[]
зрікатися, відмовлятися, відкидати

freeze

[friːz]

froze

[frəʊz]

frozen

[ˈfrəʊzn]
замерзати, заморожувати

frostbite

[ˈfrɒstbaɪt]

frostbit

[frostbit]

frostbitten

[ˈfrɒstˌbɪtn]
обморозити, відморозити

get

[gɛt]

got

[gɒt]

gotten / got

[ˈgɒtn / gɒt]

отримувати, ставати

gild

[]

gilded / gilt

[]

gilded / gilt

[]
золотити, покривати позолотою, прикрашати

give

[gɪv]

gave

[geɪv]

given

[ˈgɪvn]
давати

go

[gəʊ]

went

[wɛnt]

gone

[gɒn]
йти, їхати

grind

[graɪnd]

ground

[graʊnd]

ground

[graʊnd]
молоти, розтерти, шліфувати, точити

grow

[ grəʊ]

grew

[gruː]

grown

[grəʊn]
рости, вирощувати

hand-feed

[hænd-fiːd]

hand-fed

[hænd-fɛd]

hand-fed

[hænd-fɛd]
годувати, давати з рук

handwrite

[handwrite]

handwrote

[handwrote]

handwritten

[ˌhændˈrɪt(ə)n]
писати від руки

hang

[hang]

hung

[hʌŋ]

hung

[hʌŋ]
висіти, вішати

have

[hæv]

had

[hæd]

had

[hæd]
мати, володіти

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
чути, слухати

heave

[]

heaved / hove

[]

heaved / hove

[]

піднімати, кидати, рухати, випускати, здійматися

hew

[hjuː]

hewed

[hjuːd]

hewn / hewed

[hjuːn / hjuːd]
рубати, тесати, відбувати, узгоджуватися, дотримуватися

hide

[haɪd]

hid

[hɪd]

hidden

[ˈhɪdn]
ховати, ховатися

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]
ударяти, вражати, попадати, натрапити, досягати

hold

[həʊld]

held

[hɛld]

held

[hɛld]
займати, тримати, утримувати

hurt

[hɜːt]

hurt

[hɜːt]

hurt

[hɜːt]
пошкодити, заподіювати біль, кривдити, поранити

inbreed

[inbreed]

inbred

[ˌɪnˈbrɛd]

inbred

[ˌɪnˈbrɛd]
вирощувати, виховувати щось в когось

inlay

[ˈɪnleɪ]

inlaid

[ɪnˈleɪd]

inlaid

[ɪnˈleɪd]
інкрустувати, робити вставку

input

[ˈɪnpʊt]

input / inputted

[ˈɪnpʊt / ˈɪnpʊtɪd]

input / inputted

[ˈɪnpʊt / ˈɪnpʊtɪd]
ввести, вводити (дані), вкладати (гроші)

interbreed

[ˌɪntə(ː)ˈbriːd]

interbred

[interbred]

interbred

[interbred]
схрещувати, схрещуватися

interweave

[ˌɪntə(ː)ˈwiːv]

interwove / interweaved

[ˌɪntə(ː)ˈwəʊv / ˌɪntə(ː)ˈwiːvd]

interwoven / interweaved

[ˌɪntə(ː)ˈwəʊən / ˌɪntə(ː)ˈwiːvd]
заткати, вплітати, переплітати, змішувати

interwind

[interwind]

interwound

[interwound]

interwound

[interwound]
переплітати, перемотувати

jerry-build

[ˈʤɛri-bɪld]

jerry-built

[ˈʤɛrɪbɪlt]

jerry-built

[ˈʤɛrɪbɪlt]
будувати халтурно, нашвидкуруч

keep

[kiːp]

kept

[kɛpt]

kept

[kɛpt]
тримати, зберігати, залишати, утримувати

kneel

[niːl]

knelt / kneeled

[nɛlt / niːld]

knelt / kneeled

[nɛlt / niːld]
ставати на коліна, схиляти коліна

knit

[nɪt]

knitted / knit

[ˈnɪtɪd / nɪt]

knitted / knit

[ˈnɪtɪd / nɪt]
в'язати, штопати

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known

[nəʊn]
знати, вміти, бути знайомим

lay

[leɪ]

laid

[leɪd]

laid

[leɪd]
класти, валити, накривати

lead

[liːd]

led

[lɛd]

led

[lɛd]
вести, очолювати, супроводжувати

lean

[liːn]

leaned / leant 

[liːnd / lɛnt]

leaned / leant

[liːnd / lɛnt]

спиратися, нахилятися, притулятися

leap

[liːp]

leaped / leapt

[liːpt / lɛpt]

leaped / leapt

[liːpt / lɛpt]

стрибати, скакати

learn

[lɜːn]

learned / learnt

[lɜːnt / lɜːnt]

learned / learnt

[lɜːnt / lɜːnt]

вчитися, дізнаватися

leave

[liːv]

left

[lɛft]

left

[lɛft]
залишати, кидати, лишити, піти їхати

lend

[lɛnd]

lent

[lɛnt]

lent

[lɛnt]
позичати, давати на час

let

[lɛt]

let

[lɛt]

let

[lɛt]
дозволяти, допускати, випускати, проливати

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain

[leɪn]

лежати, розташуватися, перебувати, знаходитися

light

[laɪt]

lit / lighted

[lɪt / ˈlaɪtɪd]

lit / lighted

[lɪt / ˈlaɪtɪd]
світити, запалювати, світитися, опромінювати, натрапити, обрушитися

lip-read

[ˈlɪpriːd]

lip-read

[ˈlɪpriːd]

lip-read

[ˈlɪpriːd]
читати з губ, розуміти по губах

lose

[luːz]

lost

[lɒst]

lost

[lɒst]
втрачати, губити, позбавлятися, пропадати

make

[ meɪk]

made

[meɪd]

made

[meɪd]
робити, виробляти, здійснювати

mean

[miːn]

meant

[mɛnt]

meant

[mɛnt]
означати, мати на увазі

meet

[miːt]

met

[mɛt]

met

[mɛt]
зустрічати, знайомитися

miscast

[mɪsˈkɑːst]

miscast

[mɪsˈkɑːst]

miscast

[mɪsˈkɑːst]
неправильно розподіляти ролі

misdeal

[ˌmɪsˈdiːl]

misdealt

[ˌmɪsˈdɛlt]

misdealt

[ˌmɪsˈdɛlt]
чинити, поводитися неправильно, помилятися при здачі (карт)

misdo

[misdo]

misdid

[misdid]

misdone

[misdone]
робити неправильно, недбало, помилятися

mishear

[ˌmɪsˈhɪə]

misheard

[ˌmɪsˈhɜːd]

misheard

[ˌmɪsˈhɜːd]
недочути, погано почути

mislay

[mɪsˈleɪ]

mislaid

[mɪsˈleɪd]

mislaid

[mɪsˈleɪd]
покласти не на місце, загубити

mislead

[mɪsˈliːd]

misled

[mɪsˈlɛd]

misled

[mɪsˈlɛd]
вводити в оману, обманювати, збивати зі шляху

mislearn

[mislearn]

mislearned / mislearnt

[mislearned / mislearnt]

mislearned / mislearnt

[mislearned / mislearnt]

навчатися, вчити неправильно

misread

[mɪsˈriːd]

misread

[mɪsˈriːd]

misread

[mɪsˈriːd]
прочитати неправильно, неправильно тлумачити

missay

[missay]

missaid

[missaid]

missaid

[missaid]
обмовитися, сказати неправильно

misset

[misset]

misset

[misset]

misset

[misset]
неправильно встановити

misspeak

[misspeak]

misspoke

[misspoke]

misspoken

[misspoken]
говорити, вимовляти неправильно

misspell

[ˈmɪsˈspɛl]

misspelled / misspelt

[ˈmɪsˈspɛld / ˈmɪsˈspɛlt]

misspelled / misspelt

[ˈmɪsˈspɛld / ˈmɪsˈspɛlt]
писати з помилками, робити орфографічні помилки

misspend

[ˈmɪsˈspɛnd]

misspent

[ˈmɪsˈspɛnt]

misspent

[ˈmɪsˈspɛnt]
нерозумно, марно витрачати, розтринькати

misswear

[misswear]

misswore

[misswore]

missworn

[missworn]
давати неправдиву клятву

mistake

[mɪsˈteɪk]

mistook

[mɪsˈtʊk]

mistaken

[mɪsˈteɪkən]
помилятися, помилитися у виборі

misteach

[misteach]

mistaught

[mistaught]

mistaught

[mistaught]
неправильно навчати

misunderstand

[ˌmɪsʌndəˈstænd]

misunderstood

[ˌmɪsʌndəˈstʊd]

misunderstood

[ˌmɪsʌndəˈstʊd]
не розуміти, зрозуміти неправильно

miswrite

[miswrite]

miswrote

[miswrote]

miswritten

[miswritten]
неправильно написати

mow

[maʊ]

mowed

[maʊd]

mowed / mown

[maʊd / məʊn]
косити, стригти (газон), жати

offset

[ˈɒfsɛt]

offset

[ˈɒfsɛt]

offset

[ˈɒfsɛt]
відшкодовувати, компенсувати, відгалужуватися, відступати

outbid

[aʊtˈbɪd]

outbid

[aʊtˈbɪd]

outbid

[aʊtˈbɪd]
перебивати ціну, перевершити, затьмарити

outdo

[aʊtˈduː]

outdid

[aʊtˈdɪd]

outdone

[aʊtˈdʌn]
перевершити, вражати, побороти

outdraw

[ˌaʊtˈdrɔː]

outdrew

[ˌaʊtˈdruː]

outdrawn

[outdrawn]
домогтися більшої популярності, перевершити конкурентів

outdrink

[outdrink]

outdrank

[outdrank]

outdrunk

[outdrunk]
перепити (когось), випити більше, ніж хтось інший

outdrive

[aʊtˈdraɪv]

outdrove

[aʊtˈdrəʊv]

outdriven

[aʊtˈdrɪvn]
обігнати, випередити

outfight

[aʊtˈfaɪt]

outfought

[outfought]

outfought

[outfought]
мати перевагу над супротивником, перемагати

outfly

[outfly]

outflew

[outflew]

outflown

[outflown]
вилітати, літати швидше, далі (ніж будь-хто)

outgrow

[aʊtˈgrəʊ]

outgrew

[aʊtˈgruː]

outgrown

[aʊtˈgrəʊn]
випереджати в рості, переростати, позбавлятися з віком

outleap

[outleap]

outleaped / outleapt

[outleaped / outleapt]

outleaped / outleapt

[outleaped / outleapt]

перестрибувати, вистрибувати, стрибати краще

outlie

[outlie]

outlay

[ˈaʊtleɪ]

outlain

[outlain]

знаходитися назовні, поза чимось, жити в наметі

outrun

[aʊtˈrʌn]

outran

[aʊtˈræn]

outrun

[aʊtˈrʌn]
випереджати, обігнати, втекти (від когось)

outsell

[aʊtˈsɛl]

outsold

[aʊtˈsəʊld]

outsold

[aʊtˈsəʊld]
продавати, продаватися краще, перевершувати в ціні

outshine

[aʊtˈʃaɪn]

outshined / outshone

[aʊtˈʃaɪnd / aʊtˈʃɒn]

outshined / outshone

[aʊtˈʃaɪnd / aʊtˈʃɒn]

затьмарити

outshoot

[outshoot]

outshot

[outshot]

outshot

[outshot]
вистрілити, стріляти краще, відкидати, викидати

outsing

[outsing]

outsang

[outsang]

outsung

[outsung]
перевершити в співі, співати краще

outsit

[aʊtˈsɪt]

outsat

[aʊtˈsæt]

outsat

[aʊtˈsæt]
пересидіти, засидітися

outsleep

[outsleep]

outslept

[outslept]

outslept

[outslept]
проспати, прогавити

outsmell

[outsmell]

outsmelled / outsmelt

[outsmelled / outsmelt]

outsmelled / outsmelt

[ outsmelled / outsmelt]

пахнути сильніше, ніж щось

outspeak

[aʊtˈspiːk]

outspoke

[aʊtˈspəʊk]

outspoken

[aʊtˈspəʊkən]
говорити краще, висловитися, заявити

outspeed

[outspeed]

outsped / outspeeded

[outsped / outspeeded]

outsped / outspeeded

[outsped / outspeeded]
переганяти, бути швидшим, діяти швидше

outspend

[outspend]

outspent

[outspent]

outspent

[outspent]
перевершити за видатками, витрачати більше

outstand

[outstand]

outstood

[outstood]

outstood

[outstood]
виділятися, кидатися в очі, витримати

outswear

[outswear]

outswore

[outswore]

outsworn

[outsworn]
перевершувати в лихослів'ї

outswim

[outswim]

outswam

[outswam]

outswum

[outswum]
перевершувати в плаванні, плавати краще

outthink

[outthink]

outthought

[outthought]

outthought

[outthought]
перевершувати у кмітливості, перехитрити, виявитися розумнішим

outthrow

[outthrow]

outthrew

[outthrew]

outthrown

[outthrown]
викидати, виділяти; кидати краще, точніше

outwear

[aʊtˈweə]

outwore

[aʊtˈwɔː]

worn

[wɔːn]
зношувати, вичерпувати, служити довше, ніж (що-небудь)

outwrite

[outwrite]

outwrote

[outwrote]

outwritten

[outwritten]
писати краще

overbid

[ˌəʊvəˈbɪd]

overbid

[ˌəʊvəˈbɪd]

overbid

[ˌəʊvəˈbɪd]
перебивати ціну; перевершити

overbreed

[ˌəʊvəˈbriːd]

overbred

[ˌəʊvəˈbrɛd]

overbred

[ˌəʊvəˈbrɛd]
розводити, вирощувати тварин в надмірній кількості

overbuild

[ˌəʊvəˈbɪld]

overbuilt

[ˌəʊvəˈbɪlt]

overbuilt

[ˌəʊvəˈbɪlt]
надбудовувати, надмірно забудовувати, будувати занадто багато / вишукано

overbuy

[ˌəʊvəˈbaɪ]

overbought

[ˌəʊvəˈbɔːt]

overbought

[ˌəʊvəˈbɔːt]
купувати занадто багато, занадто дорого

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]

overcame

[ˌəʊvəˈkeɪm]

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]
подолати, побороти

overdo

[ˌəʊvəˈduː]

overdid

[ˌəʊvəˈdɪd]

overdone

[ˌəʊvəˈdʌn]
перестаратися, переборщити, перебільшувати, перевтомлюватися

overdraw

[ˌəʊvəˈdrɔː]

overdrew

[ˌəʊvəˈdruː]

overdrawn

[ˌəʊvəˈdrɔːn]
перевищити кредит, перебільшувати

overdrink

[ˌəʊvəˈdrɪŋk]

overdrank

[ ˌəʊvəˈdræŋk]

overdrunk

[ ˌəʊvəˈdrʌŋk]
перепитися, занадто багато пити

overeat

[ˌəʊvəˈriːt]

overate

[ˌəʊvəˈrɛt]

overeaten

[ˌəʊvəˈriːtn]
переїсти, з'їсти занадто багато

overfeed

[ˌəʊvəˈfiːd]

overfed

[ˌəʊvəˈfɛd]

overfed

[ˌəʊvəˈfɛd]
перегодовувати, об'їдатися

overfly

[ˌəʊvəˈflaɪ]

overflew

[ˌəʊvəˈfluː]

overflown

[ˌəʊvəˈfləʊn]
перелітати, пролітати над чимось, вилітати за межі

overhang

[ˈəʊvəhæŋ]

overhung

[ˌəʊvəˈhʌŋ]

overhung

[ˌəʊvəˈhʌŋ]
виступати, нависати, погрожувати, завішувати прикрасами

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]
підслуховувати, ненавмисно почути

overlay

[ˈəʊvəleɪ]

overlaid

[ˌəʊvəˈleɪd]

overlaid

[ˌəʊvəˈleɪd]
покривати, перекривати, навантажувати

overlie

[ˌəʊvəˈlaɪ]

overlay

[ˈəʊvəleɪ]

overlain

[ˌəʊvəˈleɪn]
лежати над чимось / на чомусь, перекривати

overpay

[ˌəʊvəˈpeɪ]

overpaid

[ˌəʊvəˈpeɪd]

overpaid

[ˌəʊvəˈpeɪd]
переплачувати, відшкодовувати з надлишком

override

[ˌəʊvəˈraɪd]

overrode

[ˌəʊvəˈrəʊd]

overridden

[ˌəʊvəˈrɪdn]
переїхати, задавити; зневажати, відкидати, скасовувати

overrun

[ˌəʊvəˈrʌn]

overran

[ˌəʊvəˈræn]

overrun

[ˌəʊvəˈrʌn]
заповнювати, охоплювати, переходити межі, захоплювати, грабувати

oversee

[ˌəʊvəˈsiː]

oversaw

[ˌəʊvəˈsɔː]

overseen

[ˌəʊvəˈsiːn]
спостерігати, наглядати, стежити, підглянути

oversell

[ˌəʊvəˈsɛl]

oversold

[ˌəʊvəˈsəʊld]

oversold

[ˌəʊvəˈsəʊld]
нав'язувати продукцію, розпродати, продати повністю / більше своїх запасів

overset

[ˌəʊvəˈsɛt]

overset

[ˌəʊvəˈsɛt]

overset

[ˌəʊvəˈsɛt]
порушувати порядок, засмучувати, перекидатися

oversew

[ˌəʊvəˈsəʊ]

oversewed

[ˌəʊvəˈsəʊd]

oversewn / oversewed

[ˌəʊvəˈsəʊn / ˌəʊvəˈsəʊd]
зшивати через край

overshoot

[ˌəʊvəˈʃuːt]

overshot

[ˌəʊvəˈʃɒt]

overshot

[ˌəʊvəˈʃɒt]
промахнутися, перейти кордони, стріляти до знемоги

oversleep

[ˌəʊvəˈsliːp]

overslept

[ˌəʊvəˈslɛpt]

overslept

[ˌəʊvəˈslɛpt]
проспати, заспатися

overspeak

[ˌəʊvəˈspiːk]

overspoke

[ˌəʊvəˈspəʊk]

overspoken

[ˌəʊvəˈspəʊkən]
забагато розмовляти

overspend

[ˌəʊvəˈspɛnd]

overspent

[ˌəʊvəˈspɛnt]

overspent

[ˌəʊvəˈspɛnt]
витрачати занадто багато, смітити грошима, розладнувати своє здоров'я

overspill

[ˈəʊvəspɪl]

overspilled / overspilt

[ˈəʊvəspɪld / ˌəʊvəˈspɪlt]

overspilled / overspilt

[ˈəʊvəspɪld / ˌəʊvəˈspɪlt]

проливати, переповнювати, перенаселяти

overtake

[ˌəʊvəˈteɪk]

overtook

[ˌəʊvəˈtʊk]

overtaken

[ˌəʊvəˈteɪkən]
наздогнати, наздоганяти, опановувати, обігнати

overthink

[ˌəʊvəˈθɪŋk]

overthought

[ˌəʊvəˈθɔːt]

overthought

[ˌəʊvəˈθɔːt]
надумати зайвого, занадто багато думати

overthrow

[ˈəʊvəθrəʊ]

overthrew

[ˌəʊvəˈθruː]

overthrown

[ˌəʊvəˈθrəʊn]
кидати занадто далеко, скидати, руйнувати

overwind

[ˌəʊvəˈwaɪnd]

overwound

[ˌəʊvəˈwuːnd]

overwound

[ˌəʊvəˈwuːnd]
перекрутити, крутити занадто сильно, швидко

overwrite

[ˌəʊvəˈraɪt]

overwrote

[ˌəʊvəˈrəʊt]

overwritten

[ˌəʊvəˈrɪtn]
переписувати, писати поверх тексту, багато писати

partake

[pɑːˈteɪk]

partook

[pɑːˈtʊk]

partaken

[pɑːˈteɪkən]
брати участь, розділяти, покуштувати, скористатися

pay

[peɪ]

paid

[peɪd]

paid

[peɪd]
платити, винагороджувати, помститися

plead

[pliːd]

pleaded / pled

[ˈpliːdɪd / plɛd]

pleaded / pled

[ˈpliːdɪd / plɛd]
захищати підсудного, клопотати, просити

prebuild

[prebuild]

prebuilt

[prebuilt]

prebuilt

[prebuilt]
попередньо зібрати, вибудувати

predo

[predo]

predid

[predid]

predone

[predone]
зробити заздалегідь, підготувати

premake

[premake]

premade

[premade]

premade

[premade]
підготувати, зробити наперед, заздалегідь

prepay

[priːˈpeɪ]

prepaid

[ˌpriːˈpeɪd]

prepaid

[ˌpriːˈpeɪd]
передплачувати, платити наперед

presell

[preseprɪˈsɛtll]

presoldpreset

[prɪˈsɛtprepresetsold]

prespresetold

[presoldprɪˈsɛt]
рекламувати продукт до його появи в продажу, продавати наперед

preshrink

[preshrink]

preshrink

[preshrank]

preshrunk

[preshrunk]
обробляти тканину для запобігання її стяжки

proofread

[ˈpruːfriːd]

proofread

[ˈpruːfriːd]

proofread

[ˈpruːfriːd]
читати коректуру, корегувати

prove

[pruːv]

proved

[pruːvd]

pruːvd

[ˈpruːvən / pruːvd]
доводити, засвідчувати

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put

[pʊt]
класти, покласти

quick-freeze

[ˈkwɪkfriːz]

quick-froze

[kwɪk-frəʊz]

quick-frozen

[kwɪk-ˈfrəʊzn]
швидко заморожувати, замерзати

quit

[kwɪt]

quit / quitted 

[kwɪt / ˈkwɪtɪd]

quit / quitted

[kwɪt / ˈkwɪtɪd]

залишати, покидати, виходити

read

[riːd]

read [red]

[riːd [rɛd]]

read [red]

[riːd [rɛd]]
читати

reawake

[ˌriːəˈweɪk]

reawoke

[ˌriːəˈwəʊk]

reawaken

[ˌriːəˈweɪkən]
знову будити

rebid

[ˌriːˈbɪd]

rebid

[ˌriːˈbɪd]

rebid

[ˌriːˈbɪd]
робити повторну ставку

rebind

[ˌriːˈbaɪnd]

rebound

[rɪˈbaʊnd]

rebound

[rɪˈbaʊnd]
знову переплітати (книгу), робити нову палітурку

rebroadcast

[ˌriːˈbrɔːdkɑːst]

rebroadcast / rebroadcasted

[ˌriːˈbrɔːdkɑːst / ˌriːˈbrɔːdkɑːstɪd]

rebroadcast / rebroadcasted

[ˌriːˈbrɔːdkɑːst / ˌriːˈbrɔːdkɑːstɪd]
ретранслювати, знову показувати (передачу)

rebuild

[ˌriːˈbɪld]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]
перебудовувати

recast

[ˌriːˈkɑːst]

recast

[ˌriːˈkɑːst]

recast

[ˌriːˈkɑːst]
переробляти, змінювати, перераховувати

recut

[ˌriːˈkʌt]

recut

[ˌriːˈkʌt]

recut

[ˌriːˈkʌt]
вдруге нарізати, повторно вирізати (сцени з фільму)

redeal

[ˌriːˈdiːl]

redealt

[ˌriːˈdɛlt]

redealt

[ˌriːˈdɛlt]
роздати знову карти в грі

redo

[ˌriːˈduː]

redid

[ˌriːˈdɪd]

redone

[ˌriːˈdʌn]
переробляти, робити ремонт

redraw

[ˌriːˈdrɔː]

redrew

[ˌriːˈdruː]

redrawn

[ˌriːˈdrɔːn]
перемальовувати, оновлювати малюнок, виставляти зворотний вексель

refit

[ˌriːˈfɪt]

refitted / refit

[ˌriːˈfɪtɪd / ˌriːˈfɪt]

refitted / refit

[ˌriːˈfɪtɪd / ˌriːˈfɪt]

переустатковувати, лагодити, знову підганяти (за розміром)

regrind

[ˌriːˈgraɪnd]

reground

[ˌriːˈgraʊnd]

reground

[ˌriːˈgraʊnd]
перешліфовувати, переточувати, притирати

regrow

[ˌriːˈgrəʊ]

regrew

[ˌriːˈgruː]

regrown

[ˌriːˈgrəʊn]
відростати знову

rehang

[ˌriːˈhæŋ]

rehung

[ˌriːˈhʌŋ]

rehung

[ˌriːˈhʌŋ]
переважувати

rehear

[ˌriːˈhɪə]

reheard

[ˌriːˈhɜːd]

reheard

[ˌriːˈhɜːd]
почути знову, розглядати справу повторно

reknit

[ˌriːˈnɪt]

reknitted / reknit

[ˌriːˈnɪtɪd / ˌriːˈnɪt]

reknitted / reknit

[ˌriːˈnɪtɪd / ˌriːˈnɪt]
в'язати заново, з'єднувати заново

relay

[riːˈleɪ]

relaid

[ˌriːˈleɪd]

relaid

[ˌriːˈleɪd]

класти заново, замінювати (черепицю, кахель)

relearn

[ˌriːˈlɜːn]

relearned / relearnt

[ˌriːˈlɜːnt / ˌriːˈlɜːnt]

relearned / relearnt

[ˌriːˈlɜːnt / ˌriːˈlɜːnt]

вчитися заново, переучуватися

relight

[ˌriːˈlaɪt]

relit / relighted

[relit / ˌriːˈlaɪtɪd]

relit / relighted

[relit / ˌriːˈlaɪtɪd]
запалити, запалитися знову, спалахнути

remake

[ˌriːˈmeɪk]

remade

[ˌriːˈmeɪd]

remade

[ˌriːˈmeɪd]
переробляти, робити заново

rend

[]

rent / rended

[]

rent / rended

[]

відривати, роздирати, розщеплювати

repay

[rɪˈpeɪ]

repaid

[riːˈpeɪd]

repaid

[riːˈpeɪd]
віддавати, повертати, відшкодовувати, відплачувати

reread

[ˌriːˈriːd]

reread

[ˌriːˈriːd]

reread

[ˌriːˈriːd]
перечитувати

rerun

[ˌriːˈrʌn]

reran

[reran]

rerun

[ˌriːˈrʌn]
перезапускати, повторно проводити, показувати

resell

[ˌriːˈsɛl]

resold

[ˌriːˈsəʊld]

resold

[ˌriːˈsəʊld]
перепродавати

resend

[ˌriːˈsɛnd]

resent

[rɪˈzɛnt]

resent

[rɪˈzɛnt]
посилати, відправляти знову

reset

[ˌriːˈsɛt]

reset

[ˌriːˈsɛt]

reset

[ˌriːˈsɛt]
знову налаштовувати, встановлювати, скидати (налаштування)

resew

[ˌriːˈsəʊ]

resewed

[ˌriːˈsəʊd]

resewn / resewed

[ˌriːˈsəʊn / ˌriːˈsəʊd]
пришивати заново, перешивати

retake

[riːˈteɪk]

retook

[ˌriːˈtʊk]

retaken

[ˌriːˈteɪkən]
знову взяти, перезнімати, перездавати (іспит)

reteach

[ˌriːˈtiːʧ]

retaught

[ˌriːˈtɔːt]

retaught

[ˌriːˈtɔːt]
переучувати, вчити заново

retear

[ˌriːˈteə]

retore

[ˌriːˈtɔː]

retorn

[ˌriːˈtɔːn]
знову розривати, відривати

retell

[ˌriːˈtɛl]

retold

[ˌriːˈtəʊld]

retold

[ˌriːˈtəʊld]
переказувати, розповідати знову

rethink

[riːˈθɪŋk]

rethought

[ˌriːˈθɔːt]

rethought

[ˌriːˈθɔːt]
переглядати свою думку, заново осмислити

retread

[ˌriːˈtrɛd]

retread

[ˌriːˈtrɛd]

retread

[ˌriːˈtrɛd]
змінити покришку, перенавчати, заново давати роботу

retrofit

[ˈrɛtrəʊˌfɪt]

retrofitted / retrofit

[ˈrɛtrəʊˌfɪtɪd / ˈrɛtrəʊˌfɪt]

retrofitted / retrofit

[ˈrɛtrəʊˌfɪtɪd / ˈrɛtrəʊˌfɪt]

модифікувати, підганяти, налаштовувати

rewake

[ˌriːˈweɪk]

rewoke / rewaked

[ˌriːˈwəʊk / ˌriːˈweɪkt]

rewaken / rewaked

[ˌriːˈweɪkən / ˌriːˈweɪkt]
будити, пробуджуватися заново

rewear

[ˌriːˈweə]

rewore

[ˌriːˈwɔː]

reworn

[ˌriːˈwɔːn]
носити заново

reweave

[ˌriːˈwiːv]

rewove / reweaved

[ˌriːˈwəʊv / ˌriːˈwiːvd]

rewoven / reweaved

[ˌriːˈwəʊvən / ˌriːˈwiːvd]
переткати, плести, ткати заново, знову з'єднуватися

rewed

[ˌriːˈwɛd]

rewed / rewedded

[ˌriːˈwɛd / ˌriːˈwɛdɪd]

rewed / rewedded

[ˌriːˈwɛd / ˌriːˈwɛdɪd]
одружитися вдруге

rewet

[ˌriːˈwɛt]

rewet / rewetted

[ˌriːˈwɛt / ˌriːˈwɛtɪd]

rewet / rewetted

[ˌriːˈwɛt / ˌriːˈwɛtɪd]

повторно зволожувати, мочити знову

rewin

[ˌriːˈwɪn]

rewon

[rewon]

rewon

[rewon]
знову перемогти, перемогти після програшу

rewind

[riːˈwaɪnd]

rewound

[ˌriːˈwuːnd]

rewound

[ˌriːˈwuːnd]
перемотувати (назад)

rewrite

[ˌriːˈraɪt]

rewrote

[ˌriːˈrəʊt]

rewritten

[ˌriːˈrɪtn]
переписувати, редагувати, відповідати письмово

rid

[rɪd]

rid

[rɪd]

rid

[ rɪd]
звільняти, рятувати

ride

[raɪd]

rode

[rəʊd]

ridden

[ˈrɪdn]
їхати верхи, кататися, їхати (в транспорті)

ring

[rɪŋ]

rang

[ræŋ]

rung

[rʌŋ]
дзвонити, дзвеніти

rise

[raɪz]

rose

[rəʊz]

risen

[ˈrɪzn]
підніматися, сходити

roughcast

[ˈrʌfkɑːst]

roughcast

[ˈrʌfkɑːst]

roughcast

[ˈrʌfkɑːst]
накидати план, намічати, грубо штукатурити

run

[rʌn]

ran

[ræn]

run

[rʌn]
бігти, гнати, управляти, текти

sand-cast

[sænd-kɑːst]

sand-cast

[sænd-kɑːst]

sand-cast

[sænd-kɑːst]
відливати метал в піщану форму

saw

[sɔː]

sawed

[sɔːd]

sawed / sawn

[sɔːd / sɔːn]
пиляти, розпиляти

say

[seɪ]

said

[sɛd]

said

[sɛd]
говорити, сказати

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
бачити, дивитися

seek

[siːk]

sought

[sɔːt]

sought

[sɔːt]
шукати, домагатися

sell

[sɛl]

sold

[səʊld]

sold

[səʊld]
продавати

send

[sɛnd]

sent

[sɛnt]

sent

[sɛnt]
посилати, відправляти

set

[sɛt]

set

[sɛt]

set

[sɛt]
поміщати, ставити

sew

[səʊ]

sewed

[səʊd]

sewn / sewed

[səʊn / səʊd]
шити, штопати

shake

[ʃeɪk]

shook

[ʃʊk]

shaken

[ˈʃeɪkən]
трясти, струшувати

shave

[ʃeɪv]

shaved

[ʃeɪvd]

shaved / shaven

[ʃeɪvd / ˈʃeɪvn]
голитися

shear

[ʃɪə]

sheared

[ʃɪəd]

sheared / shorn

[ʃɪəd / ʃɔːn]
різати, вистригати, розсікати

shed

[ʃɛd]

shed

[ʃɛd]

shed

[ʃɛd]
проливати, втрачати, скидати

shine

[ʃaɪn]

shined / shone

[ʃaɪnd / ʃɒn]

shined / shone

[ʃaɪnd / ʃɒn]

сяяти, світити

shit

[ʃɪt]

shit / shat / shitted

[ʃɪt / ʃæt / ˈʃɪtɪd]

shit/ shat / shitted

[ʃɪt/ ʃæt / ˈʃɪtɪd]
какати, гадити, срати

shoe

[ʃuː]

shod

[ʃɒd]

shod

[ʃɒd]
взувати, підкувати, підбивати

shoot

[]

shot

[]

shot

[]
стріляти, полювати

show

[]

showed

[]

shown / showed

[]

показувати, показуватися, виставляти

shrink

[]

shrank / shrunk

[]

shrunk / shrunken

[]
сідати, давати усадку, стискатися

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]
закривати

sight-read

[saɪt-riːd]

sight-read

[saɪt-riːd]

sight-read

[saɪt-riːd]
грати, співати з листа, читати ноти, текст з листа

sing

[sɪŋ]

sang

[sæŋ]

sung

[sʌŋ]
співати

sink

[sɪŋk]

sank / sunk

[sæŋk / sʌŋk]

sunk

[sʌŋk]
тонути, опускатися, занурюватися

sit

[sɪt]

sat

[sæt]

sat

[sæt]
сидіти, садити, перебувати

slay

[sleɪ]

slew / slayed

[sluː / sleɪd]

slain / slayed

[sleɪn / sleɪd]

вбивати, знищувати

sleep

[sliːp]

slept

[slɛpt]

slept

[slɛpt]
спати

slide

[slaɪd]

slid

[slɪd]

slid

[slɪd]
ковзати, повзати, кататися

sling

[slɪŋ]

slung

[slʌŋ]

slung

[slʌŋ]
жбурляти, вішати через плече, підвішувати

slink

[slɪŋk]

slinked / slunk

[slɪŋkt / slʌŋk]

slinked / slunk

[slɪŋkt / slʌŋk]
крастися, підкрадатися, народжувати передчасно

slit

[slɪt]

slit

[slɪt]

slit

[slɪt]
розрізати, перерізати

smell

[smɛl]

smelled / smelt

[smɛld / smɛlt]

smelled / smelt

[smɛld / smɛlt]

пахнути, нюхати

smite

[smaɪt]

smote

[sməʊt]

smitten

[ˈsmɪtn]
вражати, бити, мучити

sneak

[sniːk]

sneaked / snuck

[sniːkt / snʌk]

sneaked / snuck

[sniːkt / snʌk]
крастися, підкрадатися, красти, вислизати

sow

[səʊ]

sowed

[səʊd]

sown / sowed

[səʊn / səʊd]
сіяти, засівати, поширювати

speak

[spiːk]

spoke

[spəʊk]

spoken

[ˈspəʊkən]
говорити

speed

[spiːd]

sped / speeded

[spɛd / ˈspiːdɪd]

sped / speeded

[spɛd / ˈspiːdɪd]
поспішати, прискорювати, квапити

spell

[spɛl]

spelled / spelt

[spɛld / spɛlt]

spelled / spelt

[spɛld / spɛlt]

замовляти, зачаровувати; змінити, дати відпочинок; писати, вимовляти слово по буквах

spend

[spɛnd]

spent

[spɛnt]

spent

[spɛnt]
витрачати, виснажувати

spill

[spɪl]

spilled / spilt

[spɪld / ˈspɪlt]

spilled / spilt

[spɪld / ˈspɪlt]

проливати, розливатися

spin

[spɪn]

spun

[spʌn]

spun

[spʌn]
прясти, крутити, вертіти, плести

spit

[spɪt]

spit / spat

[spɪt / spæt]

spit / spat

[spɪt / spæt]
плювати, пронизувати, насаджувати, бризкати, капати

spoil

[spɔːɪl]

spoiled / spoilt

[spɔːɪld / spɔɪlt]

spoiled / spoilt

[spɔːɪld / spɔɪlt]

псувати, балувати

spread

[sprɛd]

spread

[sprɛd]

spread

[sprɛd]
поширюватися, розстеляти

spring

[sprɪŋ]

sprang / sprung

[spræŋ / sprʌŋ]

sprung

[sprʌŋ]
стрибати, вскочити

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood

[stood]
стояти, бути розташованим

stave

[steɪv]

staved / stove

[steɪvd / stəʊv]

staved / stove

[steɪvd / stəʊv]
пробивати, розбивати

steal

[stiːl]

stole

[stəʊl]

stolen

[ˈstəʊlən]
красти, викрадати, домагатися

stick

[stɪk]

stuck

[ stʌk]

stuck

[stʌk]
встромляти, колоти, приклеювати, липнути

sting

[stɪŋ]

stung

[stʌŋ]

stung

[stʌŋ]
жалити, заподіювати біль, обманювати

stink

[stɪŋk]

stunk / stank

[stʌŋk / stæŋk]

stunk

[stʌŋk]
смердіти, погано пахнути; бути поганим

strew

[struː]

strewed

[struːd]

strewn / strewed

[struːn / struːd]
усіяти, розкидати, посипати

stride

[straɪd]

strode

[strəʊd]

stridden

[ˈstrɪdn]
крокувати, сидіти верхи

strike

[straɪk (hɪt)]

struck

[strʌk]

struck / stricken

[strʌk / ˈstrɪkən]
ударяти, вражати, страйкувати

string

[strɪŋ]

strung

[strʌŋ]

strung

[strʌŋ]
пов'язувати, натягувати, нанизувати

strive

[straɪv]

strove / strived

[strəʊv / straɪvd]

striven / strived

[ˈstrɪvn / straɪvd]
прагнути, намагатися, докладати зусилля, боротися

sublet

[ˌsʌbˈlɛt]

sublet

[ˌsʌbˈlɛt]

sublet

[ˌsʌbˈlɛt]
передавати в суборенду

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

sunburned / sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]

sunburned / sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]

обгорати на сонці

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]
клястися, присягати, лаятися

sweat

[swɛt]

sweat / sweated

[swɛt / ˈswɛtɪd]

sweat / sweated

[swɛt / ˈswɛtɪd]
потіти, сиріти, пітніти

sweep

[swiːp]

swept

[swɛpt]

swept

[swɛpt]
мести, прочищати, змітати, мчати

swell

[swɛl]

swelled

[swɛld]

swollen / swelled

[ˈswəʊlən / swɛld]
пухнути, роздуватися, набухати

swim

[swɪm]

swam

[swæm]

swum

[swʌm]
плавати, плисти

swing

[swɪŋ]

swung

[swʌŋ]

swung

[swʌŋ]
качати, хитатися, розгойдувати, висіти

take

[teɪk]

took

[tʊk]

taken

[ˈteɪkən]
брати, взяти

teach

[teach]

taught

[tɔːt]

taught

[tɔːt]
навчати, вчити

tear

[teə]

tore

[tɔː]

torn

[tɔːn]
рвати, зірвати, розірвати

telecast

[ˈtɛlɪkɑːst]

telecast

[ˈtɛlɪkɑːst]

telecast

[ˈtɛlɪkɑːst]
передавати по телебаченню

tell

[tɛl]

told

[təʊld]

told

[təʊld]
говорити, розповідати, повідомляти

test-drive

[tɛst-draɪv]

test-drove

[tɛst-drəʊv]

test-driven

[tɛst-ˈdrɪvn]
робити пробну поїздку, тестувати

test-fly

[tɛst-flaɪ]

test-flew

[tɛst-fluː]

test-flown

[tɛst-fləʊn]
випробовувати в літних умовах (літак)

think

[θɪŋk]

thought

[θɔːt]

thought

[θɔːt]
думати, розмірковувати

thrive

[]

throve / thrived

[]

thrived / thriven

[]
процвітати, цвісти, розростатися

throw

[θrəʊ]

threw

[θruː]

thrown

[θrəʊn]
кидати, жбурляти

thrust

[θrʌst]

thrust

[θrʌst]

thrust

[θrʌst]
колоти, засовувати, штовхати, лізти

tread

[trɛd]

trod

[trɒd]

trodden / trod

[ˈtrɒdn / trɒd]
йти, ступати, топтати, давити

typecast

[typecast]

typecast

[typecast]

typecast

[typecast]
підбирати акторів по типажності

typeset

[typeset]

typeset

[typeset]

typeset

[typeset]
набирати текст для друку, визначати тип

typewrite

[ˈtaɪpraɪt]

typewrote

[typewrote]

typewritten

[ˈtaɪpˌrɪtn]
друкувати на друкарській машинці, набирати текст

unbend

[ʌnˈbɛnd]

unbent

[ʌnˈbɛnt]

unbent

[ʌnˈbɛnt]
розгинатися, випростатися, пом'якшуватися

unbind

[ʌnˈbaɪnd]

unbound

[ʌnˈbaʊnd]

unbound

[ʌnˈbaʊnd]
розв'язати, розпускати, послаблювати

unclothe

[ʌnˈkləʊð]

unclothed / unclad

[ʌnˈkləʊðd / ʌnˈklæd]

unclothed / unclad

[ʌnˈkləʊðd / ʌnˈklæd]
роздягатися, роздягати, оголювати

underbid

[ˌʌndəˈbɪd]

underbid

[ˌʌndəˈbɪd]

underbid

[ˌʌndəˈbɪd]
перебивати ціну, призначати нижчу ціну

undercut

[ˈʌndəkʌt]

undercut

[ˈʌndəkʌt]

undercut

[ˈʌndəkʌt]
підрізати, збивати ціни, робити підсічку

underfeed

[ˌʌndəˈfiːd]

underfed

[ˌʌndəˈfɛd]

underfed

[ˌʌndəˈfɛd]
недогодовувати, недоїдати

undergo

[ˌʌndəˈgəʊ]

underwent

[ˌʌndəˈwɛnt]

undergone

[ˌʌndəˈgɒn]
відчувати, переносити

underlie

[ˌʌndəˈlaɪ]

underlay

[ˌʌndəˈleɪ]

underlain

[ˌʌndəˈleɪn]
підкреслювати, виділяти

undersell

[ˌʌndəˈsɛl]

undersold

[ˌʌndəˈsəʊld]

undersold

[ˌʌndəˈsəʊld]
продавати дешевше інших

underspend

[underspend]

underspent

[underspent]

underspent

[underspent]
витрачати недостатньо, дуже мало

understand

[ˌʌndəˈstænd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]
розуміти, усвідомлювати

undertake

[ˌʌndəˈteɪk]

undertook

[ˌʌndəˈtʊk]

undertaken

[ˌʌndəˈteɪkən]
робити, гарантувати, здійснювати

underwrite

[ˈʌndəraɪt]

underwrote

[ˈʌndərəʊt]

underwritten

[ˈʌndəˌrɪtn]
підписувати, гарантувати, ручатися

undo

[ʌnˈduː]

undid

[ʌnˈdɪd]

undone

[ʌnˈdʌn]
розстібати, знищувати, скасовувати, розбирати

unfreeze

[ʌnˈfriːz]

unfroze

[ˌʌnˈfrəʊz]

unfrozen

[ˌʌnˈfrəʊzn]
розморозити, розморожувати

unhang

[ʌnˈhæŋ]

unhung

[ʌnˈhʌŋ]

unhung

[ʌnˈhʌŋ]
знімати (щось, що висить)

unhide

[ˌʌnˈhaɪd]

unhid

[unhid]

unhidden

[ˌʌnˈhɪdn]
показувати приховані елементи

unknit

[ˌʌnˈnɪt]

unknitted / unknit

[ˌʌnˈnɪtɪd / ˌʌnˈnɪt]

unknitted / unknit

[ˌʌnˈnɪtɪd / ˌʌnˈnɪt]
розпускати (в'язання), розплутувати, роз'єднувати

unlearn

[ʌnˈlɜːn]

unlearned / unlearnt

[ʌnˈlɜːnd / ʌnˈlɜːnt]

unlearned / unlearnt

[ʌnˈlɜːnd / ʌnˈlɜːnt]
розучитися, забути те, що знав

unsew

[ˌʌnˈsəʊ]

unsewed

[ˌʌnˈsəʊd]

unsewn / unsewed

[ˌʌnˈsəʊn / ˌʌnˈsəʊd]
розпорювати щось зшите

unsling

[ˌʌnˈslɪŋ]

unslung

[ˌʌnˈslʌŋ]

unslung

[ˌʌnˈslʌŋ]
відв'язувати, знімати, звільнити від ременя

unspin

[ˌʌnˈspɪn]

unspun

[ˌʌnˈspʌn]

unspun

[ˌʌnˈspʌn]
розпускати, розплітати, розплутувати

unstick

[ʌnˈstɪk]

unstuck

[ʌnˈstʌk]

unstuck

[ʌnˈstʌk]
віддирати, відклеювати, злетіти

unstring

[ʌnˈstrɪŋ]

unstrung

[ʌnˈstrʌŋ]

unstrung

[ʌnˈstrʌŋ]
знімати, послаблювати, розпускати, розплітати, розхитувати

unweave

[ʌnˈwiːv]

unwove / unweaved

[ʌnˈwəʊv / ʌnˈwiːvd]

unwoven / unweaved

[ʌnˈwəʊvən / ʌnˈwiːvd]
розпускати, розплітати (тканину)

unwind

[ʌnˈwaɪnd]

unwound

[ʌnˈwaʊnd]

unwound

[ʌnˈwaʊnd]
расмативать, розкручувати, розвивати

uphold

[ʌpˈhəʊld]

upheld

[ʌpˈhɛld]

upheld

[ʌpˈhɛld]
підтримувати, допомагати, утримувати

upset

[ʌpˈsɛt]

upset

[ʌpˈsɛt]

upset

[ʌpˈsɛt]
перекидати, засмучувати, засмучувати

wake

[weɪk]

woke / waked

[wəʊk / weɪkt]

woken / waked

[ˈwəʊkən / weɪkt]
будити, пробуджуватися

waylay

[weɪˈleɪ]

waylaid

[waylaid]

waylaid

[waylaid]
підстерігати, влаштовувати засідку

wear

[weə]

wore

[wɔː]

worn

[wɔːn]
носити одяг

weave

[wiːv]

wove / weaved

[wəʊv / wiːvd]

woven / weaved

[ ˈwəʊvən / wiːvd]
ткати, плести

wed

[wɛd]

wed / wedded

[wɛd / ˈwɛdɪd]

wed / wedded

[wɛd / ˈwɛdɪd]
вінчати, видавати заміж, одружуватися, виходити заміж

weep

[wiːp]

wept

[wɛpt]

wept

[wɛpt]
плакати, тужити, пітніти

wet

[wɛt]

wet / wetted

[wɛt / ˈwɛtɪd]

wet / wetted

[wɛt / ˈwɛtɪd]
мочити, промочити, мокнути

win

[wɪn]

won

[wʌn]

won

[wʌn]
вигравати, перемагати

wind

[wɪnd]

wound

[wuːnd]

wound

[ wuːnd]
чуяти, дути, намотувати, заводити (механізм), звиватися

withdraw

[wɪðˈdrɔː]

withdrew

[wɪðˈdruː]

withdrawn

[wɪðˈdrɔːn]
брати назад, віднімати, відкликати, витягувати

withhold

[wɪðˈhəʊld]

withheld

[wɪðˈhɛld]

withheld

[wɪðˈhɛld]
утримуватися, утримувати, приховувати

withstand

[wɪðˈstænd]

withstood

[wɪðˈstʊd]

withstood

[wɪðˈstʊd]
встояти, витримувати, чинити опір

wring

[rɪŋ]

wrung

[rʌŋ]

wrung

[rʌŋ]
викручувати, вижимати, звиватися, мучити

write

[raɪt]

wrote

[rəʊt]

written

[ˈrɪtn]
писати